"Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de Schrift: U zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt u goed." (Jakobus 2:8) 

Jakobus heeft er behoorlijk wat woorden voor nodig om uiteindelijk gewoon te zeggen wat hij wil zeggen. Er mag geen onderscheid zijn in de samenkomst en in het christelijk leven. Iedereen leeft van genade en daarmee is iedereen gelijk, alle maatschappelijke statussen doen niet langer meer ter zake. Dat is wel duidelijke taal en ook wel lastige taal. Jakobus gebruikt hier nog een paar prachtige woorden voor waar we wel even bij stil mogen staan. Als je namelijk de koninklijke wet vervuld, dan doe je het goed.

 

Eigenlijk is dit wel een hele mooie uitspraak van waar het nu echt over gaat in de gemeente en als christenen onder elkaar. Het gaat om de koninklijke wet. Een betere en makkelijkere leefwijze kun je niet bedenken. En wat die koninklijke wet is? Je naaste liefhebben als jezelf, als je dit gewoon toepast op je dagelijks leven, dan gaat het goed in je omgang met anderen. En natuurlijk spreekt Jakobus hier vooral over de gemeente, maar trek dit gerust maar breder. Want ook in de gemeente kan er zomaar ineens iemand binnenkomen die helemaal geen christen is en die er ook minder fris uitziet.  

Hoe eenvoudig kan het leven zijn, je naaste net zo lief hebben als jezelf. Of is dat toch misschien iets minder makkelijk dan wij maar al te vaak denken? Het is misschien zelfs voor sommige lezers gewoon onmogelijk. Want je naaste liefhebben gaat missschien nog wel, maar liefhebben zoals jezelf. Maar wat nu als dat laatste niet lukt, dan gaat er iets mis. Kort en goed komt het dan hier op neer: Als je je naaste wel kunt liefhebben, maar jezelf niet, is de kans groot dat je je naaste gaat liefhebben omdat je bevestiging nodig hebt. Bevestiging van wie jij mag zijn. Eigenlijk ben je dan net als die zwerver, die twijfelend de kerk binnenkomt en maar hoopt dat hij geaccepteerd wordt en daar zijn best voor probeert te doen. Het schiet dan dus het doel voorbij. 

Daarom is het belangrijk om jezelf eens eerlijk af te vragen wat je moeilijk vindt aan het liefhebben van jezelf. Wat staat er in de weg, welke blokkades kom je daarin tegen. Want als jezelf liefhebben niet lukt, dan is liefde voor je naaste ook vertekend. En dat kan zomaar doorslaan dat als je dan iemand tegenkomt die minder is als jij, dat ook laat voelen, omdat je zo je beschadigde zelfbeeld omhoog probeert te houden, terwijl je eigenlijk genezing van je zelfbeeld nodig hebt.  

Ik besef dat dit hele pittige woorden kunnen zijn en dat die zomaar kunnen binnenkomen op een wond van veroordeling, maar zo is het niet bedoeld. Neem het komende week gewoon eens mee en vraag God wat je er mee moet doen. Want weet je, je bent bedoeld om een geliefd kind van God te zijn, geboren om lief te hebben en niet geboren om te moeten verdienen. Ik geloof dat deze woorden vandaag echt voor een aantal mensen bedoeld is om er een stap mee te gaan zetten richting herstel. Durf je God hierin de ruimte te geven? 

Gebed: Vader, ik bid U op dit moment voor elk beschadigd zelfbeeld waardoor liefhebben zo complex is geworden. Geef degenen die het nu betreft de moed om hulp te zoeken, contact te leggen, om Uw genezing ruimte te geven na alles wat is gebeurd in het verleden.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu