"Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de Schrift: U zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt u goed." (Jakobus 2:8) 

Jakobus heeft er behoorlijk wat woorden voor nodig om uiteindelijk gewoon te zeggen wat hij wil zeggen. Er mag geen onderscheid zijn in de samenkomst en in het christelijk leven. Iedereen leeft van genade en daarmee is iedereen gelijk, alle maatschappelijke statussen doen niet langer meer ter zake. Dat is wel duidelijke taal en ook wel lastige taal. Jakobus gebruikt hier nog een paar prachtige woorden voor waar we wel even bij stil mogen staan. Als je namelijk de koninklijke wet vervuld, dan doe je het goed.

 

Eigenlijk is dit wel een hele mooie uitspraak van waar het nu echt over gaat in de gemeente en als christenen onder elkaar. Het gaat om de koninklijke wet. Een betere en makkelijkere leefwijze kun je niet bedenken. En wat die koninklijke wet is? Je naaste liefhebben als jezelf, als je dit gewoon toepast op je dagelijks leven, dan gaat het goed in je omgang met anderen. En natuurlijk spreekt Jakobus hier vooral over de gemeente, maar trek dit gerust maar breder. Want ook in de gemeente kan er zomaar ineens iemand binnenkomen die helemaal geen christen is en die er ook minder fris uitziet.  

Hoe eenvoudig kan het leven zijn, je naaste net zo lief hebben als jezelf. Of is dat toch misschien iets minder makkelijk dan wij maar al te vaak denken? Het is misschien zelfs voor sommige lezers gewoon onmogelijk. Want je naaste liefhebben gaat missschien nog wel, maar liefhebben zoals jezelf. Maar wat nu als dat laatste niet lukt, dan gaat er iets mis. Kort en goed komt het dan hier op neer: Als je je naaste wel kunt liefhebben, maar jezelf niet, is de kans groot dat je je naaste gaat liefhebben omdat je bevestiging nodig hebt. Bevestiging van wie jij mag zijn. Eigenlijk ben je dan net als die zwerver, die twijfelend de kerk binnenkomt en maar hoopt dat hij geaccepteerd wordt en daar zijn best voor probeert te doen. Het schiet dan dus het doel voorbij. 

Daarom is het belangrijk om jezelf eens eerlijk af te vragen wat je moeilijk vindt aan het liefhebben van jezelf. Wat staat er in de weg, welke blokkades kom je daarin tegen. Want als jezelf liefhebben niet lukt, dan is liefde voor je naaste ook vertekend. En dat kan zomaar doorslaan dat als je dan iemand tegenkomt die minder is als jij, dat ook laat voelen, omdat je zo je beschadigde zelfbeeld omhoog probeert te houden, terwijl je eigenlijk genezing van je zelfbeeld nodig hebt.  

Ik besef dat dit hele pittige woorden kunnen zijn en dat die zomaar kunnen binnenkomen op een wond van veroordeling, maar zo is het niet bedoeld. Neem het komende week gewoon eens mee en vraag God wat je er mee moet doen. Want weet je, je bent bedoeld om een geliefd kind van God te zijn, geboren om lief te hebben en niet geboren om te moeten verdienen. Ik geloof dat deze woorden vandaag echt voor een aantal mensen bedoeld is om er een stap mee te gaan zetten richting herstel. Durf je God hierin de ruimte te geven? 

Gebed: Vader, ik bid U op dit moment voor elk beschadigd zelfbeeld waardoor liefhebben zo complex is geworden. Geef degenen die het nu betreft de moed om hulp te zoeken, contact te leggen, om Uw genezing ruimte te geven na alles wat is gebeurd in het verleden.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu