"Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de Schrift: U zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt u goed." (Jakobus 2:8) 

Jakobus heeft er behoorlijk wat woorden voor nodig om uiteindelijk gewoon te zeggen wat hij wil zeggen. Er mag geen onderscheid zijn in de samenkomst en in het christelijk leven. Iedereen leeft van genade en daarmee is iedereen gelijk, alle maatschappelijke statussen doen niet langer meer ter zake. Dat is wel duidelijke taal en ook wel lastige taal. Jakobus gebruikt hier nog een paar prachtige woorden voor waar we wel even bij stil mogen staan. Als je namelijk de koninklijke wet vervuld, dan doe je het goed.

 

Eigenlijk is dit wel een hele mooie uitspraak van waar het nu echt over gaat in de gemeente en als christenen onder elkaar. Het gaat om de koninklijke wet. Een betere en makkelijkere leefwijze kun je niet bedenken. En wat die koninklijke wet is? Je naaste liefhebben als jezelf, als je dit gewoon toepast op je dagelijks leven, dan gaat het goed in je omgang met anderen. En natuurlijk spreekt Jakobus hier vooral over de gemeente, maar trek dit gerust maar breder. Want ook in de gemeente kan er zomaar ineens iemand binnenkomen die helemaal geen christen is en die er ook minder fris uitziet.  

Hoe eenvoudig kan het leven zijn, je naaste net zo lief hebben als jezelf. Of is dat toch misschien iets minder makkelijk dan wij maar al te vaak denken? Het is misschien zelfs voor sommige lezers gewoon onmogelijk. Want je naaste liefhebben gaat missschien nog wel, maar liefhebben zoals jezelf. Maar wat nu als dat laatste niet lukt, dan gaat er iets mis. Kort en goed komt het dan hier op neer: Als je je naaste wel kunt liefhebben, maar jezelf niet, is de kans groot dat je je naaste gaat liefhebben omdat je bevestiging nodig hebt. Bevestiging van wie jij mag zijn. Eigenlijk ben je dan net als die zwerver, die twijfelend de kerk binnenkomt en maar hoopt dat hij geaccepteerd wordt en daar zijn best voor probeert te doen. Het schiet dan dus het doel voorbij. 

Daarom is het belangrijk om jezelf eens eerlijk af te vragen wat je moeilijk vindt aan het liefhebben van jezelf. Wat staat er in de weg, welke blokkades kom je daarin tegen. Want als jezelf liefhebben niet lukt, dan is liefde voor je naaste ook vertekend. En dat kan zomaar doorslaan dat als je dan iemand tegenkomt die minder is als jij, dat ook laat voelen, omdat je zo je beschadigde zelfbeeld omhoog probeert te houden, terwijl je eigenlijk genezing van je zelfbeeld nodig hebt.  

Ik besef dat dit hele pittige woorden kunnen zijn en dat die zomaar kunnen binnenkomen op een wond van veroordeling, maar zo is het niet bedoeld. Neem het komende week gewoon eens mee en vraag God wat je er mee moet doen. Want weet je, je bent bedoeld om een geliefd kind van God te zijn, geboren om lief te hebben en niet geboren om te moeten verdienen. Ik geloof dat deze woorden vandaag echt voor een aantal mensen bedoeld is om er een stap mee te gaan zetten richting herstel. Durf je God hierin de ruimte te geven? 

Gebed: Vader, ik bid U op dit moment voor elk beschadigd zelfbeeld waardoor liefhebben zo complex is geworden. Geef degenen die het nu betreft de moed om hulp te zoeken, contact te leggen, om Uw genezing ruimte te geven na alles wat is gebeurd in het verleden.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu