Eenheid van de Geest, verscheidenheid in de vorm

 

"en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede." (Efeze 4:3)

 

Nederigheid, zachtmoedigheid, met geduld en liefde voor elkaar, dat waren de eerste kernwoorden uit de opdracht die Paulus de gemeente van Efeze meegeeft. En dat zijn woorden die niet de makkelijkste zijn. Want om werkelijk op deze manier volgens de regels van het Koninkrijk je op te stellen valt lang niet altijd mee. En zeker niet als anderen nog niet zover zijn in de liefde van Jezus die je dan ook nog moet verdragen. Maar als dat nu het enige was, dan was het wellicht nog wel te overzien, maar Paulus is er in ieder geval nog niet mee klaar. Want ook het beijveren om de eenheid te bewaren hoort er nog bij. De eenheid bewaren... En dat is in de kerk maar al te vaak bijna onmogelijk.

Maar het gaat bij Paulus niet om eenheid ten koste van alles, laat dat duidelijk zijn. Paulus heeft het over de eenheid van de Geest, daar moeten we ons om beijveren. Het gaat er dus om dat we de eenheid zoeken, daar waar het om de kern van de zaak gaat en in die dingen waar God ons door Zijn Geest de weg in wijst. Als we wandelen in de roeping waartoe we geroepen zijn, is dit een absoluut punt. De eenheid van de Geest gaat dus niet om dingen waarover God Zich niet druk maakt.

 

We moeten ons dus richten op de eenheid van de Geest, op de eenheid die de Geest ons leert door het Woord. En daar moeten we ons dus op richten. In menig gemeente kan er eindeloos onenigheid zijn over de liturgie, over een Bijbelvertaling, over kleding, over het aantal liederen dat we zingen. Maar moet het daar om gaan? Maakt dat onze eenheid? Het zijn allemaal dingen waar Gods Geest Zich niet over uitspreekt. Daarin is heel veel vrijheid door God aan ons gegeven. Maar als het gaat om de kern van het Evangelie en uit de Koninklijke levenshouding die daar uit voortkomt, is dat wel waar het om gaat. Voor de één is een Opwekkingslied goed, terwijl voor een ander een psalm goed is, maar het zijn bijzaken, waarin we elkaar in liefde de ruimte moeten geven. Daar was Paulus mee begonnen.

 

Het betekent dus heel concreet dat we elkaar in de bijzaken ruimte moeten geven, maar in de hoofdzaken we een eenheid moeten vormen. Waar Jezus geen God meer is, gaat het mis, waar de vruchten van geloof niet meer nodig zijn, klopt het niet, waar tongentaal in de gemeente zonder uitleg is, gaan we over de gestelde grens, maar in al die andere dingen zullen we moeten leren om zonder eenheid te kunnen leven en elkaar daarin de ruimte te geven.

 

De gedachte dat je dan tekort wordt gedaan in wat jij vindt, doet dan dus ook niet meer ter zake, want als jij wat vindt, waar God niets over zegt, ontneem je de ander ruimte. En als we echt nederig van hart willen zijn is dit het punt ook niet meer. Maar laten we met alle uiterlijke verschillen ons eens werkelijk gaan inzetten voor de eenheid van de Geest. En we maken ons niet meer druk over die andere dingen. Dan zal er de band van vrede zijn en zal de gemeente groeien.

 

Gebed: Vader, al onze dingen die onenigheid geven ontnemen ons Uw zegen. Laat ons één zijn in Christus en geef ons vrijheid naar elkaar als het over vormen gaat.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom