"Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet." (Jakobus 1:25) 

Hoe verder je komt in de brief van Jakobus, hoe boeiender het wordt. Niet alleen voor de Joden in de verstrooiing, maar juist ook voor ons. Jakobus was duidelijk dat we hoorders moeten zijn en dat we ook snel moeten luisteren. Vooral niet te snel zijn met je reactie en al helemaal niet met je oordeel. Alle vuilheid moeten we daarmee afleggen, zodat het Woord van God in ons gepland kan zijn. Maar wat moeten we dan met het Woord in ons hart? Jakobus maakt ons even in een paar zinnen duidelijk hoe het zit: We moeten niet alleen hoorders zijn, maar ook daders van het Woord.

 

En laat duidelijk zijn dat die zin staat zoals hij staat. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat dit dichterbij ons komt, dan dat wij zelf willen zeggen. Niet alleen hoorders van het Woord, maar ook daders zijn, betekent nogal wat. Het is dus niet dat je kunt luisteren naar het Woord en vervolgens zeg je: "Oh, prachtig, wat mooi, ja zo is het helemaal", en je staat vervolgens op en leeft gewoon je eigen leventje weer. Natuurlijk doen wij dat niet. Of toch misschien maar al te vaak wel?  En dan hoor ik nog wel eens zeggen: "Dit klinkt wel heel wettisch en dit is zeker geen vrijheid, als we iets moeten." Jakobus weet daar wel raad mee. 

In de eerste plaats schrijft Jakobus dat als je wel hoort, maar niet doet dat je dan eigenlijk iemand bent die in de spiegel kijkt, maar zodra hij is weggelopen bij die spiegel, niet meer weet wat hij zag. Het Woord laat je dus jezelf zien en vervolgens loop je weg en je weet echt niet meer wat het Woord zei. Zoiets als: "Je moet een dader van het Woord zijn", en vervolgens denk je dat dit inderdaad voor jou helemaal klopt, je stopt om er over na te denken en je gaat gewoon verder waar je gebleven was en heb het even gezien, maar nu weet je er niets meer van. 

Dat is hetzelfde als dat je in de spiegel kijkt, ziet dat je haar helemaal niet goed zit, maar je loopt weg, zonder er iets aan te doen en we weet al niet eens meer hoe voor gek je loopt, terwijl de spiegel het toch duidelijk liet zien. Dan zegt Jakobus: "Je moet je verdiepen in de volmaakte wet van God." En die volmaakte wet brengt je nog vrijheid ook. Het gaat dan natuurlijk niet om iets verdienen door je aan de wet te houden. Het geheim zit in het je eigen maken van de volmaakte wet. Het gaat hierbij om die kant van het Woord waarbij het over Gods wil gaat die we moeten doen. Maar die wet moet geen regel zijn, maar die wet wordt in je hart geschreven op het moment dat je deze met zachtmoedigheid ontvangt. En waar de wet van binnen zit, zijn het geen regels maar, maar ga je Gods wil doen omdat deze is gaan behoren bij je identiteit in Christus. De Geest van God maakt je dan tot dader van het Woord en ga je alles doen, vanuit liefde. 

Gebed: Vader, Uw wet wil ik ontvangen.zodat ik in alles Uw wil zal doen. Laat Uw Woord mij daarbij helpen en ik wil mij een maken met Uw Woord zodat ik gewoon doe wat U vraagt!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu