Veelkleurige wijsheid verkondigd in de hemelse gewesten

 

"Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden." (Efeze 3:10)

 

Paulus betrekt zijn taak niet alleen op de heidenen als individuen, maar ook op de gemeente. Waar hij eerst sprak over de heidenen naast de Joden en over de heidenen die hij de genade mag doorgeven, betrekt hij nu ineens de gemeente is het geheel. En het woord 'opdat' wijst duidelijk terug naar het voorgaande, namelijk dat de minste van de apostelen de genade heeft ontvangen om de onnaspeurlijke rijkdom bekent te maken aan de heidenen. En het doel daarvan volgt nu als een opdracht aan de gemeente.

Die onnaspeurlijke rijkdom van Christus die de heidenen tot geloof brengt moet tot doel hebben dat deze bekend gemaakt wordt in de hemelse gewesten. En om het nog sterker te maken spreekt Paulus hier over de veelkleurige wijsheid van God. Want dat is de genade. Hij is onnaspeurlijk, maar ook veelkleurig. Als je denkt dat je de genade bekeken hebt, is er toch nog weer een kleur die je nog niet gezien had. En dat kan voor jezelf prachtig zijn en we moeten dit ook telkens bewonderen. Maar we krijgen er nog wel een opdracht bij.

 

De christelijke gemeente moet deze wijsheid van God ook bekend maken aan de overheden en machten in de hemelse gewesten. We worden opgeroepen om de overheden en machten van het rijk van de duisternis te laten zien wat de veelkleurige wijsheid van God is. Je zou je kunnen afvragen of dit nut heeft? Is dit nu zo belangrijk, moeten we de duivel en zijn demonen vertellen over de veelkleurige wijsheid van God? Het antwoord blijkt 'ja' te zijn. Dat is nodig.

 

We moeten het rijk van de duisternis vertellen dat Jezus heeft geleden, dat Hij mens werd om voor ons te lijden, maar we moeten ook vertellen dat Jezus is opgestaan. Satan, we zeggen je dat Jezus is opgestaan! Dat is de veelkleurige wijsheid van God, dat God, als de grootste, de sterkste en de machtigste, mens werd. De Sterke diende de zwakke, ging zelfs ten onder in de dood en uiteindelijk overwon Hij de dood op zijn eigen terrein, in het graf. Dat is de veelkleurige wijsheid van God. En die wijsheid is beschikbaar voor mensen en maakt mensen met Christus als overwinnaars. Wat een wijsheid van God.

 

En satan? Die kan heel veel dingen hebben. Satan kan er best mee leven dat Jezus mens is geworden, geleden heeft en gestorven is. Maar als satan één ding niet kan verdragen dan is het dat Jezus is opgestaan! Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft. Heft de banier op! Satan jij moet weten, met al je demonen, dat ik geloof in de kracht van de opgestane Heer! Jij moet weten dat de gemeente is gekocht met het bloed van Jezus en daarom Zijn eigendom is. 

 

Maak deze waarheid bekend in het rijk van de leugen en satan zal weten dat hij overwonnen is. Confronteer de leugen met de eeuwige Waarheid van God. Dan zal zijn macht vergaan en zal Jezus overwinnende overwinnen en wij met Hem. 

 

Gebed: Vader, ik dank U voor de veelkleurige wijsheid van U. En ik proclameer dat Jezus is opgestaan, zodat de hel weet dat U hebt overwonnen. Ik maakt Uw wijsheid bekend in de hemelse gewesten.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom