Veelkleurige wijsheid verkondigd in de hemelse gewesten

 

"Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden." (Efeze 3:10)

 

Paulus betrekt zijn taak niet alleen op de heidenen als individuen, maar ook op de gemeente. Waar hij eerst sprak over de heidenen naast de Joden en over de heidenen die hij de genade mag doorgeven, betrekt hij nu ineens de gemeente is het geheel. En het woord 'opdat' wijst duidelijk terug naar het voorgaande, namelijk dat de minste van de apostelen de genade heeft ontvangen om de onnaspeurlijke rijkdom bekent te maken aan de heidenen. En het doel daarvan volgt nu als een opdracht aan de gemeente.

Die onnaspeurlijke rijkdom van Christus die de heidenen tot geloof brengt moet tot doel hebben dat deze bekend gemaakt wordt in de hemelse gewesten. En om het nog sterker te maken spreekt Paulus hier over de veelkleurige wijsheid van God. Want dat is de genade. Hij is onnaspeurlijk, maar ook veelkleurig. Als je denkt dat je de genade bekeken hebt, is er toch nog weer een kleur die je nog niet gezien had. En dat kan voor jezelf prachtig zijn en we moeten dit ook telkens bewonderen. Maar we krijgen er nog wel een opdracht bij.

 

De christelijke gemeente moet deze wijsheid van God ook bekend maken aan de overheden en machten in de hemelse gewesten. We worden opgeroepen om de overheden en machten van het rijk van de duisternis te laten zien wat de veelkleurige wijsheid van God is. Je zou je kunnen afvragen of dit nut heeft? Is dit nu zo belangrijk, moeten we de duivel en zijn demonen vertellen over de veelkleurige wijsheid van God? Het antwoord blijkt 'ja' te zijn. Dat is nodig.

 

We moeten het rijk van de duisternis vertellen dat Jezus heeft geleden, dat Hij mens werd om voor ons te lijden, maar we moeten ook vertellen dat Jezus is opgestaan. Satan, we zeggen je dat Jezus is opgestaan! Dat is de veelkleurige wijsheid van God, dat God, als de grootste, de sterkste en de machtigste, mens werd. De Sterke diende de zwakke, ging zelfs ten onder in de dood en uiteindelijk overwon Hij de dood op zijn eigen terrein, in het graf. Dat is de veelkleurige wijsheid van God. En die wijsheid is beschikbaar voor mensen en maakt mensen met Christus als overwinnaars. Wat een wijsheid van God.

 

En satan? Die kan heel veel dingen hebben. Satan kan er best mee leven dat Jezus mens is geworden, geleden heeft en gestorven is. Maar als satan één ding niet kan verdragen dan is het dat Jezus is opgestaan! Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft. Heft de banier op! Satan jij moet weten, met al je demonen, dat ik geloof in de kracht van de opgestane Heer! Jij moet weten dat de gemeente is gekocht met het bloed van Jezus en daarom Zijn eigendom is. 

 

Maak deze waarheid bekend in het rijk van de leugen en satan zal weten dat hij overwonnen is. Confronteer de leugen met de eeuwige Waarheid van God. Dan zal zijn macht vergaan en zal Jezus overwinnende overwinnen en wij met Hem. 

 

Gebed: Vader, ik dank U voor de veelkleurige wijsheid van U. En ik proclameer dat Jezus is opgestaan, zodat de hel weet dat U hebt overwonnen. Ik maakt Uw wijsheid bekend in de hemelse gewesten.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom