Huisgenoot van God

 

"Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is." (Efeze 2:19 en 20)

 

Ja, we waren vreemdelingen en bijwoners en we hadden nergens recht op. Dat was zoals het was vanaf het begin met Abraham, net na Babel. Alleen was dat nodig om de vervulling van Gods belofte voor de Messias nodig te maken. Maar vanaf dat moment dat Jezus er was, was de scheidingsmuur niet meer nodig en daarom sluit Paulus dit hoofdstuk af met de stellige onderstreping dat de gemeenteleden uit Efeze geen vreemdelingen en bijwoners meer zijn. Wij heidenen hangen er niet meer bij.

Het Evangelie heeft nu vrede verkondigd aan hen die dichtbij waren en wij die van verre stonden. En de Deze Ene, hebben zowel wij als Israël de toegang tot de Vader. Ja, door Hem alleen. Dat maakt Paulus wel duidelijk. Want de Joden die niet in Jezus zijn gaan geloven missen dus deze toegang, terwijl ze wel het uitverkoren volk zijn. De toegang is bepaald in Jezus. Maar als we door deze toegang naar binnen zijn gegaan, horen wij ook helemaal erbij, zoals elke Jood die door dezelfde ingang tot de Vader gaat.

 

En wat maakt deze toegang zo bijzonder? Niet alleen dat we niet langer vreemdelingen en bijwoners zijn, maar dat we medeburgers van de heiligen zijn en huisgenoten van God. We zijn gebouwd op het fundament waar Jezus de hoeksteen van is en waar ook de profeten en apostelen, met hun boodschap van heil onderdeel van zijn. En al die gelovigen bij elkaar verrijzen als ene grote tempel voor God.

 

En met dat we op dat fundament staan, met dat wij in Christus ons fundament hebben ontvangen, zijn we huisgenoten van God. We leven samen in één huis met God. Wij zijn huisgenoten van de Almachtige God, daar mogen wij wonen. Straks zal dat volmaakt zijn, maar dat is nu al, in het hoofd Christus, helemaal de realiteit. En wie komen we in deze nabijheid van de Almachtige God nog meer tegen? Onze medeburgers, de heiligen.

 

We hebben hetzelfde burgerschap ontvangen als Abraham, David en Salomo. Al die grote heiligen uit de periode van voor de komst van Jezus zijn onze medebewoners, onze buren in het huis van God dat verrijst op het fundament van Christus. Daar horen wij bij, daarvan zijn wij medeburgers, daar zijn wij huisgenoten. Dat is nu nog wel in geloof, en dat is nu nog met twee benen in de modder van deze wereld, maar dat is wel onze plaats. En tot die tijd dragen we dat Koninkrijk met ons mee en zijn we daar ambassadeurs van. We worden er helemaal onderdeel van zoals stenen onderdeel worden van een huis. 

 

En in de Geest zien we al wat we zijn en in ons lichaam zullen we straks uiteindelijk opstaan in een volmaakt lichaam om dit helemaal tot de eeuwen eeuwigheid te mogen ervaren. Samen met Gods uitverkoren volk en al de heiligen zullen we de woonplaats van God volmaakt zijn. God zal alles en in allen zijn. Ja, nog groter dan nu, helemaal een met God.

 

Gebed: Vader, het zijn woorden die nog niet te bevatten zijn. Het is nog te groot om te beseffen een huisgenoot van U te zijn. Ik kan er nog niet bij wat ik zijn zal, maar door geloof wil ik het helemaal aanvaarden!

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom