"Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt." (Jakobus 1:13 en 14) 

Het lijkt na de belofte van de kroon van het leven dat Jakobus klaar is met het onderwerp verzoeking, maar niets is minder waar. Maar met zijn vervolgopmerking komen we gelijk wel op een lastig onderwerp uit. Tenminste, vele godsdienstfilosofen hebben zich hun leven lang al over de vraag gebogen hoe het met het kwaad is. Kan God iemand verzoeken? Kan het zo zijn dat God ons verzoekt? Jakobus is heel duidelijk: Dat is onmogelijk! Letterlijk staat er in het Grieks dat God onverzoekbaar is en daarom niemand kan verzoeken.

 

Dat lijkt een wat vreemde uitspraak, maar Jakobus maakt er mee duidelijk dat het onmogelijk is dat God op welke manier dan ook in verband gebracht kan worden met verzoeking. Het bestaat werkelijk niet dat God ons zal verzoeken. Het is bijna een heftige uitspraak van Jakobus. Want deze uitspraak betekent nogal wat. Dat betekent namelijk dat God misschien wel dingen toelaat, maar Hij ons het nooit laat overkomen.  

Waar komt de verzoeking dan wel vandaan? De basis van verzoeking ligt in ons eigen hart. Verzoeking heeft maar ene basis: onze begeerte van ons hart. En wanneer word je verzocht? Op het moment dat de begeerte, diep van binnen begint te reageren. Dan ben je een prooi voor verzoeking. Je wordt meegesleurd door de begeerte, de begeerte wordt bevrucht en het baart uiteindelijk zelfs de dood. Verzoeking op zichzelf komt dus wel van buiten, maar dat verzoeking grip op je krijgt is het gevolg van de begeerte in je hart die je toelaat. 

Waardoor valt een man voor porno? Doordat hij de begeerte naar een vrouw toelaat. Waardoor ontstaat hebzucht? Door de begeerte naar geld, goed en macht toe te laten. Ga maar eens na hoe je verzocht kunt worden. Je kunt zelfs verzocht worden met de gedachte dat God niet kan genezen, omdat je de begeerte naar genezing op zichzelf los maakt van Gods genade en liefde. Eigenlijk ligt aan de wortel van elke verzoeking je eigen begeerte. 

Nu zijn er natuurlijk mensen die zeggen: "Abraham werd toch beproefd? Dat doet God dan wel?" Ja, dat klopt, maar nooit om Abraham te laten struikelen en Hij maakte de beproeving ook niet tot een daad in uitvoering. Dat is bij verzoeking wel, die is gericht om het mis te laten gaan. Op grond hiervan kunnen we dus ook heel moeilijk zeggen dat God ons ziekte geeft om ons dichtbij Hem te houden. Ik hoor dit heel vaak zeggen, maar zou God ziekte willen om te verzoeken? Ik denk dat we hier ver vandaan moeten blijven, want God heeft het kwade niet nodig om ons dichtbij Hem te houden. God laat Zich niet gebruiken voor het kwade. 

Op het moment dat jij wankelt in je geloof, onderuit dreigt te gaan door verzoeking, stel jezelf dan eens de vraag: "Welke begeerte ligt hier onder waardoor ik bijna of helemaal struikelde." Dat helpt je om je begeerte, de vrucht van je oude mens te doden. 

Gebed: Vader, mijn begeerte speelt soms heel makkelijk op, zodat ik een prooi kan worden voor verzoeking. Ik leg elke verkeerde begeerte af en ik accepteer alleen de begeerte om U met heel mijn hart lief te hebben.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu