"Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben." (Jakobus 1:12) 

Weet je hoe gaaf het is om uiteindelijk de verzoeking te verdragen? Dat lijkt allemaal niet leuk en je kunt je bijna niet voorstellen dat verzoeking fijn is. Verzoeking maakt je leven soms ook echt moeilijk en soms zou je liever maar zwichten voor de verzoeking. Ja, dat is ook gewoon echt zo. We hoeven ons niet groter voor te doen dan dat we zijn en soms zijn we ook gewoon de strijd even zat. Telkens weer tegen de verzoeking en beproeving ingaan kost soms ook echt veel. Maar je doet het ook ergens voor. En nee, we gaan niet tegen elkaar zeggen dat je wat moet verdienen bij God. Maar er is wel een beloning. 

En beloningen klinken altijd heel lastig in de Bijbel. Want je bent toch uit genade zalig geworden en het is toch door Jezus alleen? We doen het toch niet om onszelf? En toch blijken in de Bijbel deze dingen zelden tegen over elkaar te staan, maar veel meer naast elkaar. Uiteindelijk wil je toch aan verzoeking niet toegeven omdat je trouw wilt zijn aan Jezus? Je wilt toch staande blijven omdat Jezus staande bleef? Stel je voor dat Jezus voor de verzoeking was gevallen. Eerst al in de woestijn met satan, maar toen ook nog in de hof van Gethsemané. Stel je voor dat Jezus had gedacht: "dat lijden, het kan Mij wat, Ik begin er niet aan!" Maar Jezus heeft het kruis gezien en Hij heeft de schande veracht? En waarom? Omdat Hij wist welke overwinning er wachtte. Hij zou de volledige overwinning behalen en de wereld redden. 

Jezus bleef staande en daarom mogen wij elkaar ook aansporen om niet voor de verzoeking te vallen om dan uiteindelijk de kroon van het leven te ontvangen. De kroon die Jakobus hier bedoelt is de kroon die de winnaar kreeg aan het einde van de wedstrijd als hij deze had gewonnen. Welke kroon ontvangen de overwinnaars in de strijd met verzoeking? De kroon van het eeuwige leven. Dat is waar het geloof op uitloopt. Het gaat niet om het staande blijven in verzoeking als daad op zichzelf, maar de verzoeking waarin we staande moeten blijven is het gevolg van het geloof. Als je niet gelooft in Jezus, dan doet die verzoeking je niet veel, wat maakt het dan uit? Maar als je door het geloof leeft, dan maakt het alles uit hoe je met verzoeking omgaat. Je wilt je Meester uiteindelijk toch geen verdriet doen? 

En dan de kroon die volgt op de overwinning van de verzoekingen. Dat is een kroon die al ons verstand te boven gaat. We leven er niet voor, want we leven voor Jezus, maar uiteindelijk is het wel de overwinning waarin we samen met Jezus zullen delen. En we delen nu al in de overwinning, al ervaren we die nog maar al te vaak niet, maar degenen die de Heer liefhebben, die zullen uiteindelijk ook delen in die overwinning. Dat maakt het verdragen van verzoeking heel gaaf! 

Gebed: Vader, wat een overwinningskroon heeft U klaarliggen voor mij. Ik blijf U vragen om mij bekwaamheid te geven om elke verzoeking te kunnen weerstaan, zodat ik in Uw overwinning zal delen!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu