"Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen." (Jakobus 6b-8) 

Wijsheid om te volharden in geloof, dat is waar het om gaat bij Jakobus in het eerste gedeelte van deze brief. En God zal overvloedig wijsheid of bekwaamheid geven als we Hem daarom vragen. God zal dan ook geen verwijten maken, ook niet als we hebben gewankeld en daarna bij Hem aankloppen. Er is wel een 'maar' aan. En dat 'maar' liegt er niet om. Twijfel zal namelijk funest zijn.

 

Jakobus is niet te beroerd om het hier heel erg zwart-wit neer te zetten. En bij veel christenen gaat dit een beetje kriebelen. Zeker behoudende christenen, die soms hun leven lang met twijfel te kampen lijken te hebben, vinden deze tekst niet makkelijk om te lezen. En twijfel, herkennen we het allemaal niet? Het gaat hier niet in de eerste plaats om geloofstwijfel. Dan halen we de tekst uit het verband. Het gaat hier om twijfel bij de hulp bij verzoeking en beproeving van je geloof. 

Met andere woorden: het gaat hier om twijfel of God werkelijk wil helpen bij het volharden. En misschien nog wel een stap dieper, het is de vraag of deze twijfel er ook niet voor zorgt dat je soms helemaal niet wil volharden in geloof, maar wilt toegeven aan de verleiding van de verzoeking. Dit wordt vooral duidelijk in de woorden van Jakobus die volgen. Als je twijfelt ben je gelijk aan een golf van de zee die door de wind alle kanten opgestuurd wordt. Het wordt iets dat stuurloos is en helemaal niet standvastig is. 

Durf jij helemaal op God te vertrouwen en wil je ook op God vertrouwen op momenten van verzoeking. Als je het niet doet, sla je alle kanten op. Stel dat je een moment hebt dat je aangevallen wordt met porno en je krijgt de neiging om er aan toe te geven. Kies je dan om God om hulp te vragen? Of kies je om God niet om hulp te vragen omdat je òf denkt dat het niet zal helpen òf eigenlijk niet eens zin hebt om God om hulp te vragen omdat je er diep van binnen aan toe wilt geven. Want twijfelen kun je aan God hulp, maar twijfelen kun je ook of je God wel om hulp wilt vragen. 

Zie je hoe gevaarlijk deze twijfel is? Voor je het weet struikel je en val je en ga je de ene keer met God mee en de andere keer gaat het mis en lijkt het alsof je leven onstabiel is en je geestelijk leven elke dag anders is. Dat is niet wat de bedoeling is. Het gaat om een stabiel geloofsleven, waarin de verleiding en de beproeving geen invloed meer zal hebben. Het zal echt wel eens fout gaan, maar dan weet je ook dat God geen verwijt maakt, maar je laten meegaan op de golven van onstabiliteit en slapheid, dat is waar Jakobus ons hier voor waarschuwt, want dan ben je dubbelhartig. Daaruit blijkt ook wel dat het hier niet alleen gaat om twijfel of God je zal helpen, maar dat je dubbel van hart bent waaruit blijkt dat je de hulp ook niet vraagt. 

Gebed: Vader, dit is wel een stevig woord voor deze dag. Want wil ik eigenlijk wel altijd overwinnen bij verzoeking, of kies ik er soms niet veel te makkelijk voor om mee te gaan in de verzoeking. Ik kies om vanaf nu altijd U om hulp te vragen en in geloof te verwachten dat U het zult geven.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu