"En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen." (Jakobus 1:5 en 6a) 

Het is een vreugde om verzoeking mee te maken in je leven, zo begon Jakobus aan deze brief. Het laat iets zien van de waarde van je geloof, want waarom zou je verzocht worden als er geen geloof is, dan valt er niet veel te verzoeken. Maar wat vooral belangrijk is, is dat als we verzocht en beproefd worden, we leren om te volharden. Als je dit hoofdstuk verder doorleest, dan merk je dat Jakobus het hier niet over beproeving heeft zoals God dat bijvoorbeeld bij Abraham deed, maar dat het hier om verzoeking gaat en de vorm van beproeving heeft dan te maken met uitproberen door de tegenstander om te kijken hoe echt je bent in je geloof. Hoeveel ben je waard, of vanuit satan gedacht zou je kunnen zeggen: Hoe gevaarlijk ben je voor hem?

 

Het is de bedoeling dat je eigenlijk blij wordt van verzoeking. Verzoeking zal uiteindelijk je sterker maken, dus als je er zo naar kijkt, lijdt satan dubbele verliezen. Uiteindelijk zul je steeds meer staande blijven. Jakobus schrijft hier niet over wat voor vorm de verzoeking heeft, maar we kunnen ons er echt wel iets bij voorstellen omdat het gaat om Joodse christenen te midden van niet-christelijke Joden en heidenen. En reken dat deze beproevingen verder gingen dan je brooddoos van tafel halen als je zit te bidden. 

Het is wel de vraag dat als je geloof onder druk wordt gezet op welke manier je dan kunt standhouden. Jakobus is geen schrijver die alleen iets roept en het je vervolgens zelf maar laat uitzoeken. Ik besef dat vers 5 heel vaak als een losse tekst wordt gebruikt. Als we wijsheid nodig hebben, dan moeten we wijsheid van God begeren. Heel vaak wordt deze tekst gekoppeld aan Salomo die om een wijs hart vroeg, maar daar gaat het hier niet om. Het gaat hier om wijsheid of bekwaamheid die je nodig hebt om staande te blijven in de verzoeking. Het gaat dus om bekwaamheid waardoor je dat hebt waardoor je kunt volharden in geloof. 

Als je die bekwaamheid, of die wijsheid nodig hebt dan wijst Jakokbus je door naar God. En reken er op dat je geloof verzocht zal worden. Ik heb al zo vaak meegemaakt, nadat ik ging beseffen wat het Koninkrijk van Jezus werkelijk inhoudt, dat ik keer op keer werd aangevallen door mensen die het alleen maar over onze zondige natuur wilden hebben en over verzoening. Ik werd als heel verdacht gezien, want dan is er ineens een heleboel niet traditioneel meer. Uiteindelijk heb ik geleerd om te volharden in compleet geloof in het Evangelie van het Koninkrijk, zoekend naar wat God vroeg. En er zijn wat momenten geweest dat ik dacht dat het niet vol te houden was.  

Maar weet je, ik wil je bemoedigen met de woorden van Jakobus en ook met mijn eigen ervaring: Als je God in geloof om wijsheid vraagt, dan ontvang je het! Dan geeft God je precies dat wat je nodig hebt om te volharden in geloof, hoe onbegrepen je soms ook bent. Maar dit weet ik: Er is meer bij God en Zijn Koninkrijk dan ik altijd had geweten.  

Gebed: Vader, door elke tegenstand heen maakt U mij sterker in geloof, sterker in geloofsdaden en sterker in geloofsverwachting! Het is wonderlijk, maar verzoeking heeft mij sterker en stabieler gemaakt, dank U wel.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu