"David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de HEERE, zijn God." (1 Samuël 30:6) 

Het moment dat David koning zal worden komt steeds dichterbij, maar het is nog niet zover. Het verblijf van David onder de Filistijnen is goed gegaan en Achis is er niet achtergekomen wat David allemaal werkelijk deed. Tot het moment dat de Filistijnen en Israël het weer met elkaar aan de stok krijgen. Achis ziet geen gevaar in David, maar zijn bevelhebbers denken daar anders over. En uiteindelijk mag David niet mee in de strijd tegen Israël. Of was het dan de strijd tegen de Filistijnen geworden? Dat laatste was dan wel heel aannemelijk geweest. Maar David gaat nu terug naar Ziklag, waar zijn familie was achtergebleven. 

Achis had Ziklag aan David gegeven. Er staat zelfs bij dat Ziklag daardoor altijd aan de koningen van Juda is blijven toebehoren. Maar dan komt David terug in Ziklag en het enige dat hij er aantreft is een rokende puinhoop. De Amalekieten hebben huisgehouden en er is niemand meer terug te vinden. Alle inwoners van de stad zijn verdwenen, meegenomen door de Amalekieten. Mannen waren er niet in de stad, want de mannen van die stad waren de mannen van het leger van David. De stad was dus eigenlijk onbeschermd geweest. Ergens zit er wel een les in deze geschiedenis. Hoeveel je ook voor Gods Koninkrijk mag betekenen, hoe veel je ook in de strijd mag staan, laat je gezin niet onbeschermd achter. Dit is echt ook een geestelijk principe. Ik merk zelf maar al te vaak dat hoe meer ik midden in de geestelijke strijd zit en satan mij niets kan doen, dat hij het altijd thuis probeert te doen. 

En dan komt David terug, ziet de puinhoop van de stad en er is geen mens meer over. Iedereen is weggevoerd en wat moet je dan doen. Wat doe je als satan aan het huishouden is geweest in je gezin? Als je merkt dat je je kinderen dreigt kwijt te raken. Niet letterlijk misschien, maar wel geestelijk. Want deze strijd is ook een geestelijke strijd. Waar Davids gezin wordt aangetast, wordt ook het koningschap van David aangetast en is er een direct verband met de belofte van de Messias! 

Iedereen om David heen gaat huilen en David ook en uiteindelijk willen ze zelfs David stenigen. En dan wordt David bang. Wat doet David dan? Hij sterkt zich in de HEERE, zijn God. De man naar Gods hart staat weer op, blijft niet in zijn verdriet, wanhoop en angst hangen, maar staat op, sterkt zich in de HEERE en vraagt God wat hij moet doen. De opdracht is dan duidelijk: De vijand achterna.  

Ik weet niet in welke situatie jij zit en hoe jij de vijand om je heen ervaart. Misschien wel in je gezin, misschien op een andere manier en hij krijgt het telkens voor elkaar om je zoveel af te nemen. Misschien zelfs je gezondheid wel. En dan? Terug naar God, niet blijven hangen in de situatie, maar met God bepalen welke stap je moet zetten. Zelfs als alles verwoest lijkt te zijn en je alles kwijt bent. Want God is de God van hoop, redding en toekomst. En hij bent geroepen om het koningschap te dragen! 

Gebed: Vader, Ziklag lijkt soms zo op mijn situaties, soms lijkt het wel alsof satan alles kapot kan krijgen, maar laat U mij dan keer op keer zien hoe U wilt dat ik handel!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu