"Toen David hoorde dat Nabal dood was, zei hij: Gezegend zij de HEERE, Die het voor mij opgenomen heeft, vanwege mijn smaad, van de hand van Nabal, en Zijn dienaar weerhouden heeft van het kwade, en dat de HEERE het kwaad van Nabal op diens hoofd heeft doen terugkeren!" (1 Samuël 25:39a) 

Ik geloof dat we in de geschiedenis van Nabal nog iets te leren hebben. Het is duidelijk dat David Nabal en zijn mannen niets kwaads heeft aangedaan. Hij is zelfs meer dan goed voor hen geweest en de reactie van Nabal op het moment dat David bij hem aanklopt om hulp is meer dan bizar. De boosheid bij David is daarom niet vreemd en tot op zekere hoogte ook nog wel terecht. Natuurlijk is David boos dat hij zo wordt behandeld terwijl hij zo goed is geweest voor de mannen van Nabal. Maar de manier van reageren klopt niet. 

 

Hoe had David moeten reageren? Ik weet niet of daar in dit soort situaties gelijk een richtlijn voor is, maar de wraakgevoelens van David klopten niet. Daar komt hij ook achter als Abigaïl hem tegemoet komt. En de manier hoe Abigaïl spreekt tegen David getuigd van heel veel wijsheid. Ze stelt heel duidelijk dat als David zonder reden bloed zou vergieten, dit straks een struikelblok zal zijn als hij koning is geworden. Want er was geen reden om op deze manier te reageren zoals David deed. 

Maar wat Abigaïl zegt is wel waar het om gaat. Het lijkt soms wel dat de wraakgevoelens een oplossing zijn, maar ze zijn het niet. Boosheid mag er wel zijn, maar niet met de gevolgen die het nu dreigt te krijgen bij David. Uiteindelijk zal wraak en wraaklust voor ons een struikelblok zijn in de bediening die God voor ons leven heeft. Er zal altijd een reden zijn waardoor de vijand een punt heeft om aan te klagen. David moet het ook loslaten en uiteindelijk de wraak overlaten aan God. En dan zorgt God wel voor de goede afwikkeling. Want wat gebeurt er als David afziet van zijn wraakplannen? 

Abigaïl gaat terug naar Nabal. En als Nabal dan verteld wordt wat er is gebeurd, dan krijgt Nabal een hartinfarct. Zo verbitterd en zo verschrikkelijk was zijn hart er aan toe richting David. Eigenlijk krijgt hij een kans om normaal te reageren, maar hij wordt zo boos dat hij uiteindelijk een hartinfarct krijgt en tien dagen later sterft. Is dat hoe het moet gaan als we de wraak overgeven aan God? Nee, deze uitwerking is absoluut niet waar het om gaat, het gaat er om wat er gebeurd als wij loslaten en God laten reageren over onze situaties waarin ons onrecht is aangedaan. Het gaat hier niet om een toornende God, maar het gaat er hier om dat David ziet dat als Hij het loslaat, God er mee doet wat er moet gebeuren. En zolang Nabal leefde was er voor hem, ook bij God een weg terug. Maar uiteindelijk treft de vloek hem vanwege zijn gedrag en hart. En dan ziet David dat hij geen wraak hoeft te nemen voor de smaad die hem aangedaan was, maar dat God het doet. Het kwaad dat van Nabal uitging is op zijn hoofd teruggekeerd. 

Gebed: Vader, ik kies er voor om elke vorm van wraakgevoelens los te laten en aan U te geven. Doet U er mee wat U wilt, zelfs als U bekering en berouw tot stand laat komen. Ik wil niet gevangen zitten in de strik van bitterheid, haat en wrok, maar vrij zijn op dit gebied.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu