"Toen David hoorde dat Nabal dood was, zei hij: Gezegend zij de HEERE, Die het voor mij opgenomen heeft, vanwege mijn smaad, van de hand van Nabal, en Zijn dienaar weerhouden heeft van het kwade, en dat de HEERE het kwaad van Nabal op diens hoofd heeft doen terugkeren!" (1 Samuël 25:39a) 

Ik geloof dat we in de geschiedenis van Nabal nog iets te leren hebben. Het is duidelijk dat David Nabal en zijn mannen niets kwaads heeft aangedaan. Hij is zelfs meer dan goed voor hen geweest en de reactie van Nabal op het moment dat David bij hem aanklopt om hulp is meer dan bizar. De boosheid bij David is daarom niet vreemd en tot op zekere hoogte ook nog wel terecht. Natuurlijk is David boos dat hij zo wordt behandeld terwijl hij zo goed is geweest voor de mannen van Nabal. Maar de manier van reageren klopt niet. 

 

Hoe had David moeten reageren? Ik weet niet of daar in dit soort situaties gelijk een richtlijn voor is, maar de wraakgevoelens van David klopten niet. Daar komt hij ook achter als Abigaïl hem tegemoet komt. En de manier hoe Abigaïl spreekt tegen David getuigd van heel veel wijsheid. Ze stelt heel duidelijk dat als David zonder reden bloed zou vergieten, dit straks een struikelblok zal zijn als hij koning is geworden. Want er was geen reden om op deze manier te reageren zoals David deed. 

Maar wat Abigaïl zegt is wel waar het om gaat. Het lijkt soms wel dat de wraakgevoelens een oplossing zijn, maar ze zijn het niet. Boosheid mag er wel zijn, maar niet met de gevolgen die het nu dreigt te krijgen bij David. Uiteindelijk zal wraak en wraaklust voor ons een struikelblok zijn in de bediening die God voor ons leven heeft. Er zal altijd een reden zijn waardoor de vijand een punt heeft om aan te klagen. David moet het ook loslaten en uiteindelijk de wraak overlaten aan God. En dan zorgt God wel voor de goede afwikkeling. Want wat gebeurt er als David afziet van zijn wraakplannen? 

Abigaïl gaat terug naar Nabal. En als Nabal dan verteld wordt wat er is gebeurd, dan krijgt Nabal een hartinfarct. Zo verbitterd en zo verschrikkelijk was zijn hart er aan toe richting David. Eigenlijk krijgt hij een kans om normaal te reageren, maar hij wordt zo boos dat hij uiteindelijk een hartinfarct krijgt en tien dagen later sterft. Is dat hoe het moet gaan als we de wraak overgeven aan God? Nee, deze uitwerking is absoluut niet waar het om gaat, het gaat er om wat er gebeurd als wij loslaten en God laten reageren over onze situaties waarin ons onrecht is aangedaan. Het gaat hier niet om een toornende God, maar het gaat er hier om dat David ziet dat als Hij het loslaat, God er mee doet wat er moet gebeuren. En zolang Nabal leefde was er voor hem, ook bij God een weg terug. Maar uiteindelijk treft de vloek hem vanwege zijn gedrag en hart. En dan ziet David dat hij geen wraak hoeft te nemen voor de smaad die hem aangedaan was, maar dat God het doet. Het kwaad dat van Nabal uitging is op zijn hoofd teruggekeerd. 

Gebed: Vader, ik kies er voor om elke vorm van wraakgevoelens los te laten en aan U te geven. Doet U er mee wat U wilt, zelfs als U bekering en berouw tot stand laat komen. Ik wil niet gevangen zitten in de strik van bitterheid, haat en wrok, maar vrij zijn op dit gebied.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu