Gezegend met zegeningen

 

"Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten." (Efeze 1:3)

 

Na een periode nagedacht te hebben over de schepping en het leven van Abraham wordt het weer eens tijd voor wat steviger onderwijs. Al langere tijd wil ik met de brief aan de gemeente van Efeze beginnen omdat deze voor ons nu ook van groot belang is. Het is een brief waarin de geestelijke strijd en het leven vanuit Jezus nadrukkelijk de aandacht krijgt. Maar ook het verdere fundamentele onderwijs uit deze brief is zo belangrijk. 

Paulus schrijft aan deze gemeente waarbij hij er vanuit gaat dat hij schrijft aan gelovigen en niet aan ongelovigen. Soms komt er nog wel eens wat commentaar op als het gaat om deze eenzijdigheid, maar toch ga ik deze lijn ook vasthouden omdat ik me in de dagelijkse stukjes echt wil richten op geloofsopbouw van Gods kinderen. En zo staat Paulus er ook in, maar hij begint niet met onderwijs. Tenminste, hij begint niet onderwijzend, al zit er in het eerste gedeelte van hoofdstuk 1 wel veel onderwijs, maar hij brengt dit als absolute waarheden en we gewoon moeten kennen. Waarheden die we in lofprijzing en aanbidden moeten uitproclameren naar God.

 

Nadat Paulus de gemeente in de naam van Jezus heeft begroet, begint hij met een aanbidding aan God die overweldigend is. Je zou het ook een lofprijzing kunnen noemen, maar het is meer aanbiddend van aard. Hij spreekt de zegen uit over God de Vader. Daarmee zegent hij God niet, al lijkt dat in onze taal wel zo. In het Grieks is dit een waarin het om een belijdenis en een lofprijzing gaat voor God de Vader die de bron van alle zegening is. Paulus verklaart God hier als de bron van alle zegen. Dat is God, Hij is in Christus jouw bron van zegen. Dat is geen gevoel, maar dat is de waarheid over Wie God is.

 

En omdat God deze bron van zegen is, zijn wij met alle geestelijke zegeningen gezegend in Christus. Alle zegeningen van de hemelse gewesten zijn de zegeningen waarmee God ons in Christus heeft gezegend. De zegen die het deel is van Jezus is de zegen die ook ons deel is in het geloof. Alle zegeningen die Jezus heeft in de hemelse gewesten zijn ook onze zegeningen. Welke zegeningen heeft Jezus in de hemelse gewesten gekregen? Vrede, liefde, aanvaarding als kind, trouw, overvloed, de troon, de nabijheid van God. En zo kunnen wij nog wel even doorgaan. 

 

Ik weet niet hoe het bij jou is, maar wij maken zo makelijk onze omstandigheden tot waarheid en bekijken onze situaties vanuit ons aardse perspectief, maar in Jezus mogen wij leren om vanuit de hemelse gewesten te kijken naar wat we hebben gekregen. En dat is veel meer dan wat wij ervaren, maar we aanbidden God de Vader om alle geestelijke zegeningen uit de hemelse gewesten waar ook mee gezegend zijn. Door het niet te geloven, ervaar je er niets van, maar door deze waarheid aan te nemen, zul je in je leven ook ervaren hoe waar deze woorden zijn.

 

Gebed: Vader, dank U wel dat U mij heeft gezegend met alle geestelijke zegeningen uit de hemelse gewesten omdat ik in Jezus ben! Ik wil leven uit mijn zegeningen, tot glorie van Uw grote Naam! Halleluja!

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom