"De mannen zijn echter erg goed voor ons geweest; wij zijn niet lastiggevallen en wij hebben alle dagen dat wij met hen omgingen, toen wij op het veld waren, niets gemist.Toen wij de schapen weidden, zijn zij alle dagen dat wij bij hen waren, een muur om ons heen geweest, zowel ‘s nachts als overdag." (1 Samuël 25:15 en 16) 

David blijkt ook heel boos te kunnen worden. Dat hebben we tot hiertoe eigenlijk nog niet gezien, behalve bij Goliath. Maar in de geschiedenis met Nabal is hij op niet mis te verstane wijze woedend. Een man naar Gods hart maakt dus ook echt fouten. Niet dat boosheid fout is, maar David komt later in de geschiedenis met Nabal tot de conclusie dat als Abigaïl hem niet tegemoet gekomen was, dat hij bloedschuld was begaan. God bewaard David ervoor dat het hier goed mis zou gaan. 

 

Er is dus bescherming tegen zonden en fouten voor mannen en vrouwen naar Gods hart. God laat niet alles gebeuren bij degenen die naar Zijn hart leven. Tegelijk laat dit verhaal ook iets zien van Davids hart dat ook weer op het hart van Jezus lijkt. Zijn boosheid die volgt kunnen we ook wel begrijpen. Toch laat God hem niet onder Zijn zegen vandaan gaan. Blijkbaar waren de scheerders van Nabal met het scheren van de schapen bezig geweest in de buurt van David en zijn mannen. En wat had David voor hen gedaan? Het had hen aan niets ontbroken en nog meer dan dat, hij had voor een muur van bescherming gezorgd om de mannen van Nabal. 

Wat een zorg is dit van David, voor mannen met wie hij verder helemaal geen relatie had. Dit is David zoals we hem vaker tegenkomen. Hij staat klaar voor degenen die zijn hulp kunnen gebruiken. Sommigen hebben zonder het te weten engelen geherbergd, zegt Gods Woord. Maar David heeft heel concreet gegeven aan mannen die dat nodig hadden. Dit is een man naar Gods hart, die oplet, en ziet waar hulp en goederen nodig zijn en dit ook nog eens wil uitdelen. Eigenlijk had David op zijn vlucht wel betere dingen te doen, zou je zeggen. Toch is dit wie David wil zijn. Hij laat hier al een stukje van zijn toekomstige koningsschap zien. Het gaat hem niet om zichzelf, maar telkens gaat het hem om de ander.  

Daarom is de omslag in het verhaal ook niet zo vreemd. David heeft op een later moment hulp van Nabal nodig en wat doet Nabal: Hij zegt dat hij David niet kent, zet hem op ene lijn met een onbekende en onbetekende slaaf. De reactie van David hierop is niet goed. David wordt op dat moment echt boos. Dat is niet de manier hoe God het van ons vraagt. We moeten niet geven om er wat voor terug te verwachten. Een soort van voor wat, hoort wat. We delen, als mannen en vrouwen naar Gods hart uit wat binnen onze mogelijkheden ligt. Materieel of geestelijk, in aandacht of tijd, maar niet om er iets voor terug te verwachten, maar omdat het ons hart is om te zorgen, zoals Jezus voor ons zorgt. 

Gebed: Vader, leer mij uit te delen vanuit zorg voor de ander, zonder iets terug te verwachten. Laat mij hierin ook iets doorgeven van Uw overvloed.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu