Een ongelofelijk heftige opdracht

 

"En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die Ik u noemen zal." (Genesis 22:1 en 2)

 

Met alles wat wij weten, lijkt de geschiedenis van Abraham die zijn zoon Izak moet offeren niet zo moeilijk. Wij weten hoe het uiteindelijk afloopt en wat Gods bedoeling was. Wij weten dat Abraham zijn zoon uiteindelijk niet hoefde te offeren. Dat weten wij, maar dat wist Abraham niet. Als wij altijd weten wat uiteindelijk Gods bedoeling is met dingen die hij van ons vraagt, dan zou het allemaal helemaal niet zo moeilijk zijn. Maar Abraham wist het niet en gehoorzaamde toch. Er staat zelfs dat Abraham geloofde dat God bij machte zou zijn om zijn zoon uit de dood terug te geven. En dan moet je bedenken dat de zoon van het menselijke redeneren niet de erfgenaam mocht worden en dat hij nu de zoon van de belofte moet doden.

 

 

En wij weten hoe het afloopt, wij weten dat God uiteindelijk niet zover ging dat Izak moest sterven, maar dat Hij alleen wilde weten tot hoever Abraham van alles afstand kon doen. Hij wilde alleen weten in hoeverre Abraham alles, maar dan ook echt alles op het altaar wilde brengen. En niet dat wat hij zelf had verzameld, maar God wilde weten of hij zo op God vertrouwde dat zelfs de belofte van God op het altaar zou mogen. Ik heb hier al heel veel over nagedacht en ik vind het ongelofelijk heftig. Ik weet niet wat God jou heeft gegeven, wat Hij speciaal voor jou heeft bedoeld in je leven. Dat kan voor iedereen wat anders zijn, maar wat zou jij doen als God vraagt om dat op het altaar te leggen.

 

Hoe zou ik zelf reageren als God mij vraagt om mijn bediening terug te geven aan Hem? En ik denk dat God het ook zo echt bedoelt, ook al is dat niet Zijn plan, maar durf jij alles terug te geven aan Hem? Durf je zo te vertrouwen dat die dingen die jij hebt ontvangen van God om die terug te leggen op het altaar en te offeren voor Hem? Misschien is het bij jou ook wel je roeping om voor God te dienen, misschien is het bij jou je baan waarvan je weet dat God je daar op die plaats wil gebruiken, misschien is het die persoon die God je gaf om voor te zorgen, of je geld waarmee je al zoveel mensen hebt mogen helpen. Ben jij bereidt, ben ik bereid om het op het altaar als een offer neer te leggen en het los te laten?

 

Ik geloof dat als we dat doen, God ons pas echt kan gebruiken, want tot die tijd is het iets van ons, maar we moeten leren dat het iets is dat God heeft gegeven en dat van Hem is. En als wij ons dat toe-eigenen, dan kan God er niet mee doen wat nodig is.

 

Gebed: HEERE, alles geef ik U, alles is ook van U en niet van mij, mijn bediening, mijn gaven, mijn verlangens voor U, ze zijn niet van mij, ze zijn van U. Ik leg alles op Uw altaar als een dankoffer voor U, zodat U mij echt kunt gebruiken voor Uw Koninkrijk.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom