"En David raadpleegde de HEERE en vroeg: Zal ik op weg gaan en deze Filistijnen verslaan? De HEERE zei tegen David: Ga, u zult de Filistijnen verslaan en Kehila verlossen." (1 Samuël 23:2) 

David lijkt niet al te lang in Moab te zijn gebleven. Al snel kwam de profeet Gat naar hem toe met een boodschap van God. David moest terug naar het land van Juda en verblijft daar in een woud. Het waarom wordt David dan helemaal nog niet duidelijk. Kenmerkend voor David is dat hij dus wel gewoon luistert en gaat. Hij lijkt nergens te vragen waarom hij daarheen moet.

 

Het lijkt er op dat de grot Adullam, het woud waar hij nu verblijft en de plaats waar zijn uiteindelijke opdracht komt te liggen, dicht bij elkaar liggen. God zet David eigenlijk in de wacht omdat Hij David straks nodig heeft. Er gebeurt in het land ondertussen van alles. Saul maakt alle priesters in Nob af en de Filistijnen bezetten de stad Kehila. En daar zit David vlak in de buurt in het woud met zijn legertje. En dan hoort David dat de Filistijnen Kehila bezetten. 

Wat zou je doen, met de ervaring van David? Opstaan en er op af gaan, toch? Ondertussen was zijn legertje gegroeid tot 600 man. Maar dat doet David dus niet gelijk. Hij reageert niet gelijk vanuit zijn emotie. Ik weet niet hoe dat bij jou gaat, maar ik merk nog wel eens dat er iets op mijn pad komt waarvan ik dan denk: er op af, en snel. Maar David laat hier zien dat hij niet alleen moet handelen, maar eerst moet overleggen met God. 

Hoe vaak in je leven heb jij deze les nodig? Misschien omdat je te snel handelt vanuit je emotie of misschien omdat je precies aan de andere kant zit en nooit tot handelen dreigt over te gaan. David leert ons een hele belangrijke les als het gaat om man of vrouw naar Gods hart te zijn. David leert ons dat we het eerst met God moeten overleggen. Je kunt elke strijd aangaan, maar niet elke strijd is een strijd die God wil dat je strijdt. Soms laat God voor ons gevoel situaties ook gewoon lopen en is het niet Zijn bedoeling om ons daarvoor te gebruiken. Dat onderscheidingsvermogen is heel belangrijk. 

Wat zou er gebeurd zijn als David er op af gegaan was, terwijl het niet Gods bedoeling was? Dan was de strijd op een nederlaag uitgelopen. Telkens afgestemd zijn op Gods plan en op Gods doel, dat is waar het telkens om gaat. Hoe bizar deze geschiedenis bij Kehila ook afloopt. David luistert naar God, maar vervolgens gaat het bijna mis als Saul in de gaten krijgt dat David in Kehila is. Maar ook dan is God trouw aan David als hij vraagt wat er gaat gebeuren. God zegt dan dat de inwoners van de stad hem zullen uitleveren aan Saul. Dit is waar het om gaat: telkens in relatie met God zijn en blijven. Niet te snel willen reageren, maar ook telkens luisteren naar wat God belangrijk vindt voor je. Dan wandel je in je bestemming en ben je ook beschermd, zelfs als hen die je redt, je willen verraden. 

Gebed: Vader, afgestemd zijn op Uw plan vind ik soms heel lastig. Ik wil soms zo snel reageren, terwijl ik het te weinig met U overleg. Bescherm mij daarvoor en wilt U mij in herinnering brengen als ik weer impulsief handel en niet genoeg naar Uw plan luister?

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu