De rechtvaardige gered

 

"De twee engelen kwamen 's avonds in Sodom aan, terwijl Lot in de poort van Sodom zat. Toen Lot hen zag, stond hij op om hun tegemoet te gaan, en boog hij zich met zijn gezicht ter aarde." (Genesis 19:1)

 

Het eerste wat opvalt nadat we hoofdstuk 18 hebben gelezen is dat waar Abraham nog een ontmoeting met drie mannen had, dit hier in Sodom bij Lot er nog maar twee zijn. Gezien het gesprek uit hoofdstuk 18 tussen Abraham en God is het de meest aannemelijke verklaring dat God met Abraham sprak en daarbij ook twee engelen meenam. En deze twee engelen zijn nu verder gereisd naar Sodom om onderzoek in die stad in te stellen en om naar Lot toe te gaan.

En gelijk als ze de stad inkomen zit Lot in de poort van de stad. Wellicht had Lot zelfs een hoge positie bij de oudsten van de stad, want zij zaten normaal op die plaats. En hoe deze engelen bij de stad kwamen is niet duidelijk. Lot buigt wel gelijk neer, maar dat zou uit beleefdheid kunnen zijn en later in de geschiedenis blijkt ook wel dat de mannen van de stad deze engelen vooral als mannen hebben gezien. Wat vooral opvalt is de agressiviteit van deze mannen in de stad. Waar Lot buigt en beleefdheid toont, daar willen de mannen van de stad hele andere dingen.

 

Al eerder in Genesis 13 staat dat de mannen van deze stad grote en slechte zondaars waren. En hoe ver moet je vallen om als er een vreemdeling je stad binnenkomt, dat je hem direct in bezit wel nemen en dat je een vreemdeling wilt verkrachten. En dat als mannen tegen mannen. Het is te gruwelijk voor woorden. En Lot probeert de zaak te redden door zijn dochters, die nog maagd zijn aan hen te geven. Ik begrijp daar niet zo heel veel van. Was Lot dan zo bang voor wat er ging gebeuren dat hij zijn dochters er voor over heeft?

 

Maar deze mannen zijn zo verdorven dat ze zelfs dit dwaze aanbod niet eens willen. Ze willen die mannen om daar seks mee te hebben. Het was ook niet voor niets dat God deze stad en ook Gomorra wilde verderven. De zonden waren zo groot dat God het niet meer kon verdragen. En zelfs de rechtvaardige Lot, die misschien wel de enige rechtvaardige in de stad was, kon dat niet meer keren.

 

En wat blijkt uit deze geschiedenis dat de rechtvaardige en de onrechtvaardige door God niet op ene hoop worden geveegd. God redt de rechtvaardige tussen de onrechtvaardigen vandaan. Voordat God overgaat tot het verderven van deze steden, haalt Hij de rechtvaardige eruit en ook degenen over wie hij als man in het gezin is aangesteld. Dat uiteindelijk de vrouw van Lot toch omkomt heeft met haar ongeloof en nieuwsgierigheid te maken. 

 

Als nu straks deze wereld helemaal vergaat en dat de maat van de zonde vol is en de laatste rechtvaardige is toegebracht, dan zal God elk van Zijn kinderen uit de wereld halen, veilig bij Hem Thuis. God zal elk van Zijn kinderen met uiterste zorg omringen. Er komt een moment dat de wereld niet meer ontkomt aan Gods toorn, maar dan zijn God lievelingen Thuis!

 

Gebed: Vader, dank U dat U veel beter dan wij het onderscheid maakt tussen de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen en dat ik mag weten dat als deze wereld vergaat, dat dit verderf mij niet zal raken.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom