De rechtvaardige gered

 

"De twee engelen kwamen 's avonds in Sodom aan, terwijl Lot in de poort van Sodom zat. Toen Lot hen zag, stond hij op om hun tegemoet te gaan, en boog hij zich met zijn gezicht ter aarde." (Genesis 19:1)

 

Het eerste wat opvalt nadat we hoofdstuk 18 hebben gelezen is dat waar Abraham nog een ontmoeting met drie mannen had, dit hier in Sodom bij Lot er nog maar twee zijn. Gezien het gesprek uit hoofdstuk 18 tussen Abraham en God is het de meest aannemelijke verklaring dat God met Abraham sprak en daarbij ook twee engelen meenam. En deze twee engelen zijn nu verder gereisd naar Sodom om onderzoek in die stad in te stellen en om naar Lot toe te gaan.

En gelijk als ze de stad inkomen zit Lot in de poort van de stad. Wellicht had Lot zelfs een hoge positie bij de oudsten van de stad, want zij zaten normaal op die plaats. En hoe deze engelen bij de stad kwamen is niet duidelijk. Lot buigt wel gelijk neer, maar dat zou uit beleefdheid kunnen zijn en later in de geschiedenis blijkt ook wel dat de mannen van de stad deze engelen vooral als mannen hebben gezien. Wat vooral opvalt is de agressiviteit van deze mannen in de stad. Waar Lot buigt en beleefdheid toont, daar willen de mannen van de stad hele andere dingen.

 

Al eerder in Genesis 13 staat dat de mannen van deze stad grote en slechte zondaars waren. En hoe ver moet je vallen om als er een vreemdeling je stad binnenkomt, dat je hem direct in bezit wel nemen en dat je een vreemdeling wilt verkrachten. En dat als mannen tegen mannen. Het is te gruwelijk voor woorden. En Lot probeert de zaak te redden door zijn dochters, die nog maagd zijn aan hen te geven. Ik begrijp daar niet zo heel veel van. Was Lot dan zo bang voor wat er ging gebeuren dat hij zijn dochters er voor over heeft?

 

Maar deze mannen zijn zo verdorven dat ze zelfs dit dwaze aanbod niet eens willen. Ze willen die mannen om daar seks mee te hebben. Het was ook niet voor niets dat God deze stad en ook Gomorra wilde verderven. De zonden waren zo groot dat God het niet meer kon verdragen. En zelfs de rechtvaardige Lot, die misschien wel de enige rechtvaardige in de stad was, kon dat niet meer keren.

 

En wat blijkt uit deze geschiedenis dat de rechtvaardige en de onrechtvaardige door God niet op ene hoop worden geveegd. God redt de rechtvaardige tussen de onrechtvaardigen vandaan. Voordat God overgaat tot het verderven van deze steden, haalt Hij de rechtvaardige eruit en ook degenen over wie hij als man in het gezin is aangesteld. Dat uiteindelijk de vrouw van Lot toch omkomt heeft met haar ongeloof en nieuwsgierigheid te maken. 

 

Als nu straks deze wereld helemaal vergaat en dat de maat van de zonde vol is en de laatste rechtvaardige is toegebracht, dan zal God elk van Zijn kinderen uit de wereld halen, veilig bij Hem Thuis. God zal elk van Zijn kinderen met uiterste zorg omringen. Er komt een moment dat de wereld niet meer ontkomt aan Gods toorn, maar dan zijn God lievelingen Thuis!

 

Gebed: Vader, dank U dat U veel beter dan wij het onderscheid maakt tussen de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen en dat ik mag weten dat als deze wereld vergaat, dat dit verderf mij niet zal raken.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom