"David ging vandaar naar Mizpe in Moab. En hij zei tegen de koning van Moab: Laat mijn vader en mijn moeder toch naar u uitwijken, totdat ik weet wat God met mij doen zal. Toen bracht hij hen bij de koning van Moab. En zij bleven bij hem al de dagen dat David in de vesting was." (1 Samuël 22:3 en 4) 

Hoe fijn moet dat voor David zijn geweest toen zijn ouders bij hem kwamen. Je blijft wel zoon van je vader en moeder en ook voor David zal deze manier van leven niet in zijn koude kleren zijn gaan zitten. Sterker nog, opgejaagd wild zijn is een rol die niemand graag wil hebben. En David zal niet getwijfeld hebben aan God, als we zijn psalmen lezen wordt dat wel duidelijk. Als je Psalm 23 tot je laat doordringen, waar David duidelijk spreekt over vijanden, dan weet David wel waar hij het moet zoeken en waar zijn bescherming vandaan komt. Toch zullen zijn ouders en zijn broers hem iets gedaan hebben. Toch kan het zo ook niet.

 

Het lijkt er op dat David zijn ouders niet wil blootstellen aan het gevaar waarin hij zich bevond. Natuurlijk was er een grot waarin hij verbleef, maar veilig was het niet. Zelfs niet met 400 man er omheen. Dat was gewoon niet veilig. Als je in vers 4 leest wat David doet, dan merk je dat hij eigenlijk van bergvesting naar bergvesting trok. Dat waren waarschijnlijk geen grotten, maar vooral bergtoppen waar hij langstrok met zijn kleine leger. Maar iets dat ook opvalt is dat David op dit moment nog niet weet wat God met hem van plan is. En tot die tijd brengt hij zijn ouders in veiligheid en laat hen op een veilige plaats wachten op het moment dat God aan David heeft laten weten wat Hij van plan is. 

Dit is iets dat ook wij ons mogen aantrekken. Mannen en vrouwen naar Gods hart, zoeken naar Gods plan, wachten ook op Gods aanwijzingen, maar het laat ons als het goed is niet koud wat dit met onze geliefden doet. David maakt zich, tijdens zijn wachten op God, wel bezorgd over zijn ouders. Ze zijn te zwak om hen in het gevaar te storten zoals David dit zelf doet. Soms weten we echt nog niet wat God van plan is, maar zijn er wel mensen om ons heen die niet op dezelfde manier aan het avontuur met God kunnen worden blootgesteld zoals wij zelf. David vraagt voor zijn familie assiel aan bij de koning van Moab. En hij zegt erbij: "Tot het moment dat God heeft laten weten wat Hij met mij doen zal."  

Dit is niet passief wat David doet, dit is èn verantwoordelijkheid nemen èn gelovend wachten op Gods stem! Het ene laat hij samengaan met het andere. En deze les mogen wij leren, vaak stap voor stap, zeker het wachten op God. Dat is soms ingewikkeld en moeilijk. Maar God zal ons nooit alleen laten, zelfs niet als alles onzeker is, want zelfs dan vraagt God ons om op Zijn tijd te wachten. 

Gebed: Vader, soms weet ik echt niet wat U wilt, omdat U het nog verborgen hebt gehouden, maar ik geloof dat U mij telkens Uw weg zult laten zien. En in die tijd van wachten, wil ik wel mijn verantwoording nemen voor degenen die bij mij horen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu