"Toen zei Jonathan tegen David: Ga in vrede! Moge dat wat wij beiden in de Naam van de HEERE gezworen hebben, tot in eeuwigheid gelden, namelijk: Moge de HEERE tussen mij en jou zijn, tussen mijn nageslacht en jouw nageslacht." (1 Samuël 20:42) 

Er is nog iets dat er tussendoor heeft gespeeld met David en Jonathan. Het wordt niet helemaal duidelijk hoe het is en was, helemaal begrijpen we de rol van Jonathan ook niet. Opmerkelijk dat Jonathan nergens leek te zijn toen Goliath om een tegenstander vroeg. Hoe het allemaal precies gegaan is wordt niet helemaal duidelijk. Maar wat wel duidelijk wordt is dat David en Jonathan een intens diepe vriendschap met elkaar hebben. En nee, daar hoeven we helemaal geen verkeerde dingen achter te zoeken.

 

David gaat de vriendschap met Jonathan aan, al staat er telkens dat Jonathan David met zijn ziel liefhad. Maar dat het wederzijds is, wordt wel duidelijk op het moment dat het afscheid is gekomen. Dan vloeien er veel tranen. En als je ook tot je laat doordringen wat er allemaal is gebeurd, dan is de vriendschap met Jonathan niet de makkelijkste. Want hoe heeft Jonathan vriendschap kunnen onderhouden met David, terwijl zijn vader Saul op de dood van David uit was. Maar ook in deze vriendschap blijkt wie David echt is. Al is de vriendschap met Jonathan zelfs gevaarlijk en al is hij wel een zoon van Saul en daarmee had er ook heel ander gevoel bij David kunnen ontstaan, David kiest ervoor om trouw te zijn in zijn vriendschap met Jonathan. 

Jonathan vraagt, nadat gebleken is dat Saul vastbesloten is om David te doden, of David een verbond met hem wil aangaan. Jonathan beseft heel goed dat David straks op de troon zal zitten en hij vraagt als David straks alle vijanden zal verslaan, of hij hem en zijn gezin wil sparen. En dan blijkt de trouw van David in zijn vriendschap met Jonathan. David belooft het met een eed en meerdere malen bevestigt hij dit. 

Weet je wat een kenmerk is van mannen en vrouwen naar Gods hart? Dat ze trouw zijn in vriendschappen. En natuurlijk kan er wat fout gaan en natuurlijk maken ook mannen en vrouwen naar Gods hart soms hele grote fouten. Toch is het zo dat als je leeft vanuit wie je in Christus bent en als een man of vrouw naar Gods hart leeft, dat je zult zoeken naar trouw en eerlijkheid in je vriendschappen. 

Vriendschappen kosten je soms heel wat. Sommige vrienden gaan niet altijd even eerlijk en zuiver met je om en andere vriendschappen worden je soms onmogelijk gemaakt, maar dan hebben wij nog steeds een keus om trouw te blijven en trouw te zijn. Eigenlijk omdat God Zelf trouw is in Zijn vriendschap met ons. In mannen en vrouwen naar Gods hart, weerspiegelt Gods hart. En God geeft nooit op als Hij Zijn vriendschap aan je aanbiedt. Als we zo leven, geniet God van wat wij geven, wat wij doen en hoe we in vriendschappen staan. En ben jij bereidt, omdat hierin echt trouw en zuiver te willen zijn? 

Gebed: Vader, U bent het die mij Uw vriendschap biedt. Zo wil ik ook mijn vriendschap geven en hen met wie ik mij innig verbonden weet.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 3:1-7

1  Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2  doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3  Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4  maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
5  Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren;
6  zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.
7  Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij mag echt gezien worden

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God." (1 Petrus 3:4)

Na die eerste zin van het derde hoofdstuk, volgt er nog zo'n zin die heel regelmatig uit het verband wordt gehaald. Eerst een verkeerd begrip van het woord onderdanigheid, want Petrus brengt juist verbetering aan in de cultuur die er heerste. En dan komt er die zin over vrouwen dat ze hun haren niet mogen vlechten en geen sieraden mogen gebruiken. Er zijn kringen waar deze zin als een wet wordt gebruikt, maar er staat helemaal niets over niets mogen. Ook hier moeten we goed lezen en vooral begrijpen wat Petrus bedoelt te zeggen. Hij wil dat vrouwen zullen schitteren. Goed om te beseffen als je dit als vrouw leest, dat je bedoeld bent om te schitteren. Je mag opvallen! Het gaat helemaal in de Bijbel er niet over dat vrouwen een onbetekenende plaats moeten innemen, vrouwen worden juist uitgedaagd om op te vallen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu