"Toen zei Jonathan tegen David: Ga in vrede! Moge dat wat wij beiden in de Naam van de HEERE gezworen hebben, tot in eeuwigheid gelden, namelijk: Moge de HEERE tussen mij en jou zijn, tussen mijn nageslacht en jouw nageslacht." (1 Samuël 20:42) 

Er is nog iets dat er tussendoor heeft gespeeld met David en Jonathan. Het wordt niet helemaal duidelijk hoe het is en was, helemaal begrijpen we de rol van Jonathan ook niet. Opmerkelijk dat Jonathan nergens leek te zijn toen Goliath om een tegenstander vroeg. Hoe het allemaal precies gegaan is wordt niet helemaal duidelijk. Maar wat wel duidelijk wordt is dat David en Jonathan een intens diepe vriendschap met elkaar hebben. En nee, daar hoeven we helemaal geen verkeerde dingen achter te zoeken.

 

David gaat de vriendschap met Jonathan aan, al staat er telkens dat Jonathan David met zijn ziel liefhad. Maar dat het wederzijds is, wordt wel duidelijk op het moment dat het afscheid is gekomen. Dan vloeien er veel tranen. En als je ook tot je laat doordringen wat er allemaal is gebeurd, dan is de vriendschap met Jonathan niet de makkelijkste. Want hoe heeft Jonathan vriendschap kunnen onderhouden met David, terwijl zijn vader Saul op de dood van David uit was. Maar ook in deze vriendschap blijkt wie David echt is. Al is de vriendschap met Jonathan zelfs gevaarlijk en al is hij wel een zoon van Saul en daarmee had er ook heel ander gevoel bij David kunnen ontstaan, David kiest ervoor om trouw te zijn in zijn vriendschap met Jonathan. 

Jonathan vraagt, nadat gebleken is dat Saul vastbesloten is om David te doden, of David een verbond met hem wil aangaan. Jonathan beseft heel goed dat David straks op de troon zal zitten en hij vraagt als David straks alle vijanden zal verslaan, of hij hem en zijn gezin wil sparen. En dan blijkt de trouw van David in zijn vriendschap met Jonathan. David belooft het met een eed en meerdere malen bevestigt hij dit. 

Weet je wat een kenmerk is van mannen en vrouwen naar Gods hart? Dat ze trouw zijn in vriendschappen. En natuurlijk kan er wat fout gaan en natuurlijk maken ook mannen en vrouwen naar Gods hart soms hele grote fouten. Toch is het zo dat als je leeft vanuit wie je in Christus bent en als een man of vrouw naar Gods hart leeft, dat je zult zoeken naar trouw en eerlijkheid in je vriendschappen. 

Vriendschappen kosten je soms heel wat. Sommige vrienden gaan niet altijd even eerlijk en zuiver met je om en andere vriendschappen worden je soms onmogelijk gemaakt, maar dan hebben wij nog steeds een keus om trouw te blijven en trouw te zijn. Eigenlijk omdat God Zelf trouw is in Zijn vriendschap met ons. In mannen en vrouwen naar Gods hart, weerspiegelt Gods hart. En God geeft nooit op als Hij Zijn vriendschap aan je aanbiedt. Als we zo leven, geniet God van wat wij geven, wat wij doen en hoe we in vriendschappen staan. En ben jij bereidt, omdat hierin echt trouw en zuiver te willen zijn? 

Gebed: Vader, U bent het die mij Uw vriendschap biedt. Zo wil ik ook mijn vriendschap geven en hen met wie ik mij innig verbonden weet.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu