"Zijn dienaren vertelden David deze woorden. Toen was het in de ogen van David een goede zaak om schoonzoon van de koning te worden. En de dagen waren nog niet voorbij of David stond op." (1 Samuël 18:26) 

Wat zou er met je gebeuren op het moment dat je overwinning na overwinning boekt? Wat doet dat met jouw innerlijk, met jou hart? Dit is een hele belangrijke vraag. We hebben al gezien dat David niet overmoedig werd, maar verstandig bleef handelen. Maar daar is nog niet alles mee gezegd, want verstandig zijn is wel bijzonder, maar hoe ga je naar jezelf kijken? David zou door alles wat hij deed, heel veeleisend en hoogmoedig kunnen worden. Zeker omdat hij meer overwinningen binnenhaalt dan Saul.

 

Het is wel een eerlijke, maar ook wel een confronterende vraag hoe jij zou reageren. David had eigenlijk wel iets wat hij zomaar zou kunnen opeisen bij Saul. Er stond immers nog een belofte open. Saul had beloofd dat degene die Goliath zou verslaan, zijn oudste dochter Merab tot vrouw zou krijgen. Dat is nogal wat, dan krijg je niet alleen de dochter van de koning, maar dan word je ook schoonzoon van de koning. Dat is heel hoog in aanzien.  

Uiteindelijk gebeurt er eerst helemaal niets, David gaat in opdracht van Saul op oorlogspad, maar van Merab hoort hij helemaal niets meer. Het is wel heel opmerkelijk dat David daar ook geen woorden aan vuil maakt. Hij eist niet, maar eerder gebeurt het tegenovergestelde. Natuurlijk heeft hij Goliath overwonnen en natuurlijk kun jij voor Gods Koninkrijk grote daden hebben gedaan, maar dat geeft geen enkele reden om meer te zijn dan die je bent. Want als Saul uiteindelijk toch met Merab aankomt, dan wil David er eigenlijk helemaal niet aan beginnen. David wil helemaal niet meer zijn dan dat hij is. Zou hij, David, de zoon van een onbetekenende vader in Israël, schoonzoon van de koning worden? 

Dit is wel echt het karakter van David, de man naar Gods hart. Hij wil niet meer zijn dan dat hij is. En misschien heeft hij zelfs voor Merab helemaal niets gevoeld. We weten niet wat er precies gebeurde, maar ineens is Merab aan iemand anders weggegeven. Saul had sowieso verkeerde bedoelingen met David, want hoewel hij gewoon recht had op zijn dochter, wilde Saul dat David zou strijden voor de Heere, waarbij hij hoopte dat David zou omkomen. 

Maar dan gebeurt er nog iets. David wordt verliefd op Michal, de andere dochter van Saul. En weer bedenkt Saul dat het wel mooi zou uitkomen als hij er iets voor in beweging zou zetten, waardoor de kans dat David in de strijd zou omkomen groot zou zijn. En nog een keer benoemd David dat hij echt geen schoonzoon van de koning kan zijn. Hij kan niet eens een bruidsschat betalen. David is niet hoogmoedig of veeleisend, al had hij recht op de dochter van Saul. 

Uiteindelijk vraagt Saul om honderd voorhuiden van Filistijnen. Dat zou dan de bruidsschat moeten zijn, alsof het hoofd van Goliath niet genoeg was. Uiteindelijk gaat David hiermee akkoord. Misschien wel vooral om Michal en niet om deze positie en David haalt een dubbele overwinning voor Saul. Maar het hart van David verlangde ernaar om gewoon te mogen zijn die hij was, zonder hoogmoed, ondanks wat God hem had laten winnen. Wat een les voor ons als we mogen dienen voor God, op welke plaats dan ook.  

Gebed: Vader, alles wat ik win, win ik in Uw kracht, ik wil nooit mijzelf verheffen of hoogmoedig zijn, maar nederig van hart zodat U mij kunt verhogen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Romeinen 12:9-21

9 Laat de liefde ongeveinsd zijn.  Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.
10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde.  Ga elkaar voor in eerbetoon.
11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
12 Verblijd u in de hoop.  Wees geduldig in de verdrukking.  Volhard in het gebed.
13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen.  Leg u toe op de gastvrijheid.
14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
16 Wees eensgezind onder elkaar.  Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
17 Vergeld niemand kwaad met kwaad.  Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:  Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde

"Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede." (Romeinen 12:21)

We gaan de serie 'Kerk van Jezus' afsluiten. We hebben stilgestaan bij het Koningschap van Jezus in de kerk, bij discipelschap en bij de gemeenschap van de kerk. Er is nog veel meer te zeggen, maar uiteindelijk moet het in de kerk van Jezus gaan over dat wat Hij ons zegt, dat we als gelovigen groeien in discipelschap en dat de gemeente functioneert als een gemeenschap waar liefde heerst en waar iedereen zich welkom voelt. Als dat de kerk is, dan is het de kerk van Jezus. Een kerk waarvan geldt dat deze niet wordt overwonnen door het kwade, maar waar het kwade wordt overwonnen door het goede. En dat is meestal niet onze eerste reactie. Liefde overwint alles en opent deuren. In alle jaren in de kerk heb ik al zo vaak gezien dat we niets bereiken met strijd en harde woorden. Liefde, aanvaarding en begrip maakt dat de kerk voluit kerk van Jezus kan zijn.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu