"Zijn dienaren vertelden David deze woorden. Toen was het in de ogen van David een goede zaak om schoonzoon van de koning te worden. En de dagen waren nog niet voorbij of David stond op." (1 Samuël 18:26) 

Wat zou er met je gebeuren op het moment dat je overwinning na overwinning boekt? Wat doet dat met jouw innerlijk, met jou hart? Dit is een hele belangrijke vraag. We hebben al gezien dat David niet overmoedig werd, maar verstandig bleef handelen. Maar daar is nog niet alles mee gezegd, want verstandig zijn is wel bijzonder, maar hoe ga je naar jezelf kijken? David zou door alles wat hij deed, heel veeleisend en hoogmoedig kunnen worden. Zeker omdat hij meer overwinningen binnenhaalt dan Saul.

 

Het is wel een eerlijke, maar ook wel een confronterende vraag hoe jij zou reageren. David had eigenlijk wel iets wat hij zomaar zou kunnen opeisen bij Saul. Er stond immers nog een belofte open. Saul had beloofd dat degene die Goliath zou verslaan, zijn oudste dochter Merab tot vrouw zou krijgen. Dat is nogal wat, dan krijg je niet alleen de dochter van de koning, maar dan word je ook schoonzoon van de koning. Dat is heel hoog in aanzien.  

Uiteindelijk gebeurt er eerst helemaal niets, David gaat in opdracht van Saul op oorlogspad, maar van Merab hoort hij helemaal niets meer. Het is wel heel opmerkelijk dat David daar ook geen woorden aan vuil maakt. Hij eist niet, maar eerder gebeurt het tegenovergestelde. Natuurlijk heeft hij Goliath overwonnen en natuurlijk kun jij voor Gods Koninkrijk grote daden hebben gedaan, maar dat geeft geen enkele reden om meer te zijn dan die je bent. Want als Saul uiteindelijk toch met Merab aankomt, dan wil David er eigenlijk helemaal niet aan beginnen. David wil helemaal niet meer zijn dan dat hij is. Zou hij, David, de zoon van een onbetekenende vader in Israël, schoonzoon van de koning worden? 

Dit is wel echt het karakter van David, de man naar Gods hart. Hij wil niet meer zijn dan dat hij is. En misschien heeft hij zelfs voor Merab helemaal niets gevoeld. We weten niet wat er precies gebeurde, maar ineens is Merab aan iemand anders weggegeven. Saul had sowieso verkeerde bedoelingen met David, want hoewel hij gewoon recht had op zijn dochter, wilde Saul dat David zou strijden voor de Heere, waarbij hij hoopte dat David zou omkomen. 

Maar dan gebeurt er nog iets. David wordt verliefd op Michal, de andere dochter van Saul. En weer bedenkt Saul dat het wel mooi zou uitkomen als hij er iets voor in beweging zou zetten, waardoor de kans dat David in de strijd zou omkomen groot zou zijn. En nog een keer benoemd David dat hij echt geen schoonzoon van de koning kan zijn. Hij kan niet eens een bruidsschat betalen. David is niet hoogmoedig of veeleisend, al had hij recht op de dochter van Saul. 

Uiteindelijk vraagt Saul om honderd voorhuiden van Filistijnen. Dat zou dan de bruidsschat moeten zijn, alsof het hoofd van Goliath niet genoeg was. Uiteindelijk gaat David hiermee akkoord. Misschien wel vooral om Michal en niet om deze positie en David haalt een dubbele overwinning voor Saul. Maar het hart van David verlangde ernaar om gewoon te mogen zijn die hij was, zonder hoogmoed, ondanks wat God hem had laten winnen. Wat een les voor ons als we mogen dienen voor God, op welke plaats dan ook.  

Gebed: Vader, alles wat ik win, win ik in Uw kracht, ik wil nooit mijzelf verheffen of hoogmoedig zijn, maar nederig van hart zodat U mij kunt verhogen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 1:13-25

13  Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.
14  Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.
15  Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,
16  want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.
17  En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,
18  in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,
19  maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.
20  Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u.
21  Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.
22  Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart,
23  u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.
24  Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen.
25  Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Je leeft eeuwig en bent gereinigd

Thema: Eerste brief van Petrus

"U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God." (1 Petrus 1:23)

Als je naar de woorden kijkt die Petrus gebruikt om aan te geven wat je nieuwe status in het geloof is, dan vallen er een paar dingen op. Je bent opnieuw geboren, dat staat boven alles vast. Opnieuw geboren in een eeuwig leven. Als je de brieven van Paulus leest, kom je telkens een soort woordspel tegen, maar ook Petrus doet dit behoorlijk. Dat is wel opmerkelijk als je bedenkt dat hij een ongeleerde visser was. Petrus zegt dat je je ziel hebt gereinigd als gelovige. Dat is een woord dat in een werkwoordvorm staat dat wijst op iets dat in de verleden tijd is gebeurd. Dat is een opmerkelijke gedachte. Hoe vaak moet jij gereinigd worden van verkeerde dingen in je leven? Elke dag, toch? Toch zegt Petrus dat het reinigen van je ziel in het verleden heeft plaatsgevonden.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu