Onrecht en onderwerping

 

"Toen zei de Engel van de HEERE tegen haar: Keer terug naar uw meesteres, en onderwerp u aan haar gezag." (Genesis 16:9)

 

Abram en Sarai waren het blijkbaar ook niet altijd helemaal met elkaar eens en hun reacties zijn ook niet altijd zoals het zo behoren te zijn. Dat blijkt tenminste wel uit dit hoofdstuk. Nadat Sarai de keus maakt om haar slavin aan Abram mee te geven naar bed, gaat het mis op het moment dat haar slavin zwanger wordt. Hager gaat haar verachten. En ja, waar ligt nu de schuld van deze zaak? Had Abram moeten optreden en in geloof moeten zeggen: "Ik wil geen kind van Hagar om mijn nageslacht geboren te laten worden, want God heeft beloofd..." Ja, dat had Abram moeten zeggen, maar Sarai heeft haar eigen keus gemaakt om Hagar aan Abram mee te geven. En wat hebben ze zich in de nesten gewerkt met hun eigen werken.

Sarai zegt tegen Abram dat hij verantwoordelijk is voor wat Hagar haar aandoet. Ze legt zonder al te veel omhaal van woorden de verantwoordelijkheid van haar eigen keus bij Abram neer. En ze gaat zover dat ze dit ook ziet als een strijdpunt tussen beiden, want de HEERE moet maar oordelen tussen haar en Abram. En wat doet Abram? Hij legt het weer terug bij Sarai door te zeggen: "Doe jij maar met Hagar wat je wilt."

 

En dan blijkt wel dat Sarai niet de makkelijkste was en dat vergevingsgezindheid ver te zoeken was. Ze neemt op een barre manier wraak. Dat doen wij natuurlijk nooit... Toch? Als ons iets wordt aangedaan, dan accepteren we dat en blijven liefde geven. Ik denk dat wij in deze heel wat keren in ons leven op Sarai lijken. En het is genade als we dat zien en anders zijn gaan doen. Sarai maakt Hagar het leven zo zuur dat Hager er vandoor gaat.

 

En wat zit er dan een dubbele les in dit gedeelte, want God stuurt een engel naar Hagar toe en op het moment dat deze engel vraagt wat Hager in de woestijn doet, zegt ze: "Ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai." Ja, er zitten natuurlijk wel twee kanten aan dit verhaal, want Hagar had Sarai ook het leven behoorlijk zuur gemaakt. En wat is de opdracht die de engel geeft? Hager moet teruggaan en haar onderwerpen aan Sarai. Dat had ze natuurlijk ook moeten doen toen ze wist dat ze zwanger was, maar ook nu ze vernederd wordt. Twee keer gaat het hier eigenlijk over onderwerpen: Op het moment dat zij iets had, dat Sarai niet had en nu ze het leven zuur gemaakt wordt.

 

Als wij van deze geschiedenis nu iets kunnen leren, dan is het wel dat wij ons aan elkaar onderwerpen. Zo deed Jezus het ook, Hij onderwierp Zich aan de ander en wilde nooit heersen. En natuurlijk was Sarai boven Hagar gesteld en daarin is duidelijk dat God dit gezag serieus neemt. Als het goed is heersten gelovigen niet over elkaar, dus in die zin geldt voor ons dat we ons aan elkaar onderwerpen. 

 

Gebed: Heere, leer mij om altijd en in alle omstandigheden altijd te dienen en mijzelf te onderwerpen. Leer mij Jezus te laten zien in mijn houding. Ik kies ervoor om mijzelf te onderwerpen, zodat Jezus in mij zichtbaar zal zijn.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom