"Verder zei David: De HEERE, Die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, Die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David: Ga heen, de HEERE zij met je!" (1 Samuël 17:37) 

David kon het niet uitstaan dat die ongelikte beer, die Goliath het lef had om de slagorden van de levende God te honen. Dat volk vluchtte telkens als hij stond te schreeuwen, maar David is heilig verontwaardigd. Wat denkt hij wel. En met dat David eigenlijk niet wegloopt voor deze reus en ook uitspreekt wat hij er van vindt, valt hij eigenlijk op. Weet je, mannen en vrouwen naar Gods hart vallen vaak op, terwijl ze het niet eens bewust zijn. Ze spreken vaak woorden in geloof en vertrouwen en willen niet toelaten dat God gelasterd wordt

 

En binnen de kortste tijd staat David voor de koning. David, nota bene de opvolger van Saul, die in ongenade bij God was gevallen verschijnt op deze manier op de plaats waar God hem straks wil hebben. De man naar Gods hart, stapt hier de zaal in waar hij straks zelf zal zitten. God brengt hem nu al op een plaats, waar hij bijna onmogelijk leek te kunnen komen. Nadat hij immers gezalfd was, was er helemaal geen mogelijkheid om in de buurt van de troon te komen. 

En dan komt Saul met een paar vragen. En op zich zijn die vragen terecht, maar tegelijk zouden ze David ook aan het twijfelen kunnen hebben gebracht. Maar één ding valt op: Davids besluit staat vast. Dit gaat hij niet accepteren en hij wil met Gods hulp deze Goliath verslaan. En als hij met de kracht van God een beer kan verslaan, dan kan hij ook deze kerel van zo'n 4 meter verslaan. 

Het klinkt bijna als hoogmoed, maar dit is wat Gods hart raakt, dit is geloofsvertrouwen in het onmogelijk. Hoe groot de reus ook is, in Gods Naam zullen zelfs bergen zich verplaatsen. En in dat geloof wil David gaan. Nergens blijkt overmoed of een grote mond, het enige dat opvalt is dat hij niet accepteert dat God kleiner gemaakt wordt en dat hij in geloof zal gaan doen wat God wil. 

Een man of een vrouw naar Gods hart kiest ervoor om te blijven staan voor een reus en de confrontatie met hem aan te gaan. Weglopen is nooit een optie, dan blijft de reus bestaan. En dan moet je eens opletten op welke manier Saul, David de strijd in wil sturen. Met een loodzwaar pantser waar David helemaal niet mee overweg kan. Weet je waar David wel mee overweg kan? Met een slinger en een paar stenen èn het geloof dat God die stenen op de goede plaats laat aankomen. 

De strijd aangaan met jouw reuzen kan alleen in Gods kracht en op een manier die bij jou past. Het tenue van Saul past helemaal niet en het is ook niet de manier van strijden van David. David heeft elke beer of leeuw verscheurd met zijn handen en in geloof dat God hielp. Dat is een man naar Gods hart, die niet wegvlucht, maar blijft staan en in de Naam van God de strijd aangaat. 

Gebed: Vader, ik wil niet meer weglopen voor welke reus dan ook, die Uw Naam kleiner maakt en ik kies om met U elke reus te lijf te gaan, zodat uiteindelijk elke reus verslagen zal worden in Uw Naam.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Romeinen 12:9-21

9 Laat de liefde ongeveinsd zijn.  Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.
10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde.  Ga elkaar voor in eerbetoon.
11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
12 Verblijd u in de hoop.  Wees geduldig in de verdrukking.  Volhard in het gebed.
13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen.  Leg u toe op de gastvrijheid.
14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
16 Wees eensgezind onder elkaar.  Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
17 Vergeld niemand kwaad met kwaad.  Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:  Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde

"Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede." (Romeinen 12:21)

We gaan de serie 'Kerk van Jezus' afsluiten. We hebben stilgestaan bij het Koningschap van Jezus in de kerk, bij discipelschap en bij de gemeenschap van de kerk. Er is nog veel meer te zeggen, maar uiteindelijk moet het in de kerk van Jezus gaan over dat wat Hij ons zegt, dat we als gelovigen groeien in discipelschap en dat de gemeente functioneert als een gemeenschap waar liefde heerst en waar iedereen zich welkom voelt. Als dat de kerk is, dan is het de kerk van Jezus. Een kerk waarvan geldt dat deze niet wordt overwonnen door het kwade, maar waar het kwade wordt overwonnen door het goede. En dat is meestal niet onze eerste reactie. Liefde overwint alles en opent deuren. In alle jaren in de kerk heb ik al zo vaak gezien dat we niets bereiken met strijd en harde woorden. Liefde, aanvaarding en begrip maakt dat de kerk voluit kerk van Jezus kan zijn.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu