"Verder zei David: De HEERE, Die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, Die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David: Ga heen, de HEERE zij met je!" (1 Samuël 17:37) 

David kon het niet uitstaan dat die ongelikte beer, die Goliath het lef had om de slagorden van de levende God te honen. Dat volk vluchtte telkens als hij stond te schreeuwen, maar David is heilig verontwaardigd. Wat denkt hij wel. En met dat David eigenlijk niet wegloopt voor deze reus en ook uitspreekt wat hij er van vindt, valt hij eigenlijk op. Weet je, mannen en vrouwen naar Gods hart vallen vaak op, terwijl ze het niet eens bewust zijn. Ze spreken vaak woorden in geloof en vertrouwen en willen niet toelaten dat God gelasterd wordt

 

En binnen de kortste tijd staat David voor de koning. David, nota bene de opvolger van Saul, die in ongenade bij God was gevallen verschijnt op deze manier op de plaats waar God hem straks wil hebben. De man naar Gods hart, stapt hier de zaal in waar hij straks zelf zal zitten. God brengt hem nu al op een plaats, waar hij bijna onmogelijk leek te kunnen komen. Nadat hij immers gezalfd was, was er helemaal geen mogelijkheid om in de buurt van de troon te komen. 

En dan komt Saul met een paar vragen. En op zich zijn die vragen terecht, maar tegelijk zouden ze David ook aan het twijfelen kunnen hebben gebracht. Maar één ding valt op: Davids besluit staat vast. Dit gaat hij niet accepteren en hij wil met Gods hulp deze Goliath verslaan. En als hij met de kracht van God een beer kan verslaan, dan kan hij ook deze kerel van zo'n 4 meter verslaan. 

Het klinkt bijna als hoogmoed, maar dit is wat Gods hart raakt, dit is geloofsvertrouwen in het onmogelijk. Hoe groot de reus ook is, in Gods Naam zullen zelfs bergen zich verplaatsen. En in dat geloof wil David gaan. Nergens blijkt overmoed of een grote mond, het enige dat opvalt is dat hij niet accepteert dat God kleiner gemaakt wordt en dat hij in geloof zal gaan doen wat God wil. 

Een man of een vrouw naar Gods hart kiest ervoor om te blijven staan voor een reus en de confrontatie met hem aan te gaan. Weglopen is nooit een optie, dan blijft de reus bestaan. En dan moet je eens opletten op welke manier Saul, David de strijd in wil sturen. Met een loodzwaar pantser waar David helemaal niet mee overweg kan. Weet je waar David wel mee overweg kan? Met een slinger en een paar stenen èn het geloof dat God die stenen op de goede plaats laat aankomen. 

De strijd aangaan met jouw reuzen kan alleen in Gods kracht en op een manier die bij jou past. Het tenue van Saul past helemaal niet en het is ook niet de manier van strijden van David. David heeft elke beer of leeuw verscheurd met zijn handen en in geloof dat God hielp. Dat is een man naar Gods hart, die niet wegvlucht, maar blijft staan en in de Naam van God de strijd aangaat. 

Gebed: Vader, ik wil niet meer weglopen voor welke reus dan ook, die Uw Naam kleiner maakt en ik kies om met U elke reus te lijf te gaan, zodat uiteindelijk elke reus verslagen zal worden in Uw Naam.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 4:18-22

18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.
20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.
21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen

"Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem." (Mattheüs 4:20)

Groeien in je discipelschap leer je door te kijken wat Jezus deed. Echt kijken naar hoe Hij bewogen was, echt kijken hoe Hij te werk ging, echt kijken hoe Hij met de mensen omging en hoe Hij het Koninkrijk dichtbij bracht. Daar leer je van, zodat Hij het je straks kan vragen om Zijn bediening te dragen als Hij deze overdraagt aan Zijn volgelingen. Maar om te kijken is er nog wel iets nodig. En misschien voelt dat ook wel als iets radicaals. Discipelschap is ook echt radicaal. Discipelschap is een nog veel radicalere keus dan geloven. Geloven in Jezus en daar weinig of geen vervolg aan geven kost je niet veel. Het is de vraag of dit echt samen kan, want Jezus roept nergens een discipel op halve kracht.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu