"Verder zei David: De HEERE, Die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, Die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David: Ga heen, de HEERE zij met je!" (1 Samuël 17:37) 

David kon het niet uitstaan dat die ongelikte beer, die Goliath het lef had om de slagorden van de levende God te honen. Dat volk vluchtte telkens als hij stond te schreeuwen, maar David is heilig verontwaardigd. Wat denkt hij wel. En met dat David eigenlijk niet wegloopt voor deze reus en ook uitspreekt wat hij er van vindt, valt hij eigenlijk op. Weet je, mannen en vrouwen naar Gods hart vallen vaak op, terwijl ze het niet eens bewust zijn. Ze spreken vaak woorden in geloof en vertrouwen en willen niet toelaten dat God gelasterd wordt

 

En binnen de kortste tijd staat David voor de koning. David, nota bene de opvolger van Saul, die in ongenade bij God was gevallen verschijnt op deze manier op de plaats waar God hem straks wil hebben. De man naar Gods hart, stapt hier de zaal in waar hij straks zelf zal zitten. God brengt hem nu al op een plaats, waar hij bijna onmogelijk leek te kunnen komen. Nadat hij immers gezalfd was, was er helemaal geen mogelijkheid om in de buurt van de troon te komen. 

En dan komt Saul met een paar vragen. En op zich zijn die vragen terecht, maar tegelijk zouden ze David ook aan het twijfelen kunnen hebben gebracht. Maar één ding valt op: Davids besluit staat vast. Dit gaat hij niet accepteren en hij wil met Gods hulp deze Goliath verslaan. En als hij met de kracht van God een beer kan verslaan, dan kan hij ook deze kerel van zo'n 4 meter verslaan. 

Het klinkt bijna als hoogmoed, maar dit is wat Gods hart raakt, dit is geloofsvertrouwen in het onmogelijk. Hoe groot de reus ook is, in Gods Naam zullen zelfs bergen zich verplaatsen. En in dat geloof wil David gaan. Nergens blijkt overmoed of een grote mond, het enige dat opvalt is dat hij niet accepteert dat God kleiner gemaakt wordt en dat hij in geloof zal gaan doen wat God wil. 

Een man of een vrouw naar Gods hart kiest ervoor om te blijven staan voor een reus en de confrontatie met hem aan te gaan. Weglopen is nooit een optie, dan blijft de reus bestaan. En dan moet je eens opletten op welke manier Saul, David de strijd in wil sturen. Met een loodzwaar pantser waar David helemaal niet mee overweg kan. Weet je waar David wel mee overweg kan? Met een slinger en een paar stenen èn het geloof dat God die stenen op de goede plaats laat aankomen. 

De strijd aangaan met jouw reuzen kan alleen in Gods kracht en op een manier die bij jou past. Het tenue van Saul past helemaal niet en het is ook niet de manier van strijden van David. David heeft elke beer of leeuw verscheurd met zijn handen en in geloof dat God hielp. Dat is een man naar Gods hart, die niet wegvlucht, maar blijft staan en in de Naam van God de strijd aangaat. 

Gebed: Vader, ik wil niet meer weglopen voor welke reus dan ook, die Uw Naam kleiner maakt en ik kies om met U elke reus te lijf te gaan, zodat uiteindelijk elke reus verslagen zal worden in Uw Naam.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 1:13-25

13  Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.
14  Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.
15  Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,
16  want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.
17  En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,
18  in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,
19  maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.
20  Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u.
21  Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.
22  Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart,
23  u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.
24  Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen.
25  Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Je leeft eeuwig en bent gereinigd

Thema: Eerste brief van Petrus

"U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God." (1 Petrus 1:23)

Als je naar de woorden kijkt die Petrus gebruikt om aan te geven wat je nieuwe status in het geloof is, dan vallen er een paar dingen op. Je bent opnieuw geboren, dat staat boven alles vast. Opnieuw geboren in een eeuwig leven. Als je de brieven van Paulus leest, kom je telkens een soort woordspel tegen, maar ook Petrus doet dit behoorlijk. Dat is wel opmerkelijk als je bedenkt dat hij een ongeleerde visser was. Petrus zegt dat je je ziel hebt gereinigd als gelovige. Dat is een woord dat in een werkwoordvorm staat dat wijst op iets dat in de verleden tijd is gebeurd. Dat is een opmerkelijke gedachte. Hoe vaak moet jij gereinigd worden van verkeerde dingen in je leven? Elke dag, toch? Toch zegt Petrus dat het reinigen van je ziel in het verleden heeft plaatsgevonden.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu