"Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden: Wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn [wel], dat hij de gelederen van de levende God durft te honen?" (1 Samuël 17:26) 

Heb je de geschiedenis van David en Goliath wel eens goed gelezen? Ik bedoel niet zozeer de strijd tussen David en Goliath, maar wat er vooraf allemaal gebeurt. Hoe het volk reageert op deze Filistijn en hoe de man naar Gods hart reageert op deze man. Het gaat namelijk niet in de eerste plaats om Goliath, maar wat Goliath met je doet. Het gaat er uiteindelijk om wat jij met de reuzen in jouw leven doet. En natuurlijk is de strijd in dit hoofdstuk ook een echte strijd, maar het laat ook zien welke keuzes je hebt in de strijd. Reageer jij als een man of een vrouw naar Gods hart, of doe je dat niet?

 

Denk jij dat David Goliath aan zou kunnen? Dat zou dwaasheid zijn om te bedenken dat dit zou kunnen. Natuurlijk was David geen partij voor Goliath. Die beer van een vent was meer dan drie meter lang, misschien zelfs wel meer dan vier meter. En al veertig dagen lang was het hetzelfde verhaal. Elke morgen stellen de legers zich tegen elkaar op, schreeuwen strijdkreten tegen elkaar en dan wordt het ineens stil als de mascotte van de Filistijnen eraan komt. Bam, daar staat hij, hij trekt zijn verschrikkelijke mond open en maakt het leger van Israël en de God van Israël belachelijk. En hij daagt één man uit om met hem te vechten. En hoe het kan is het, heel het leger van Israël zet het op een lopen. 

Elke dag begint vol goede moed, maar zodra Goliath komt, vluchten ze allemaal. Je zou je afvragen waarom ze zo bang zijn. Goliath wil toch alleen maar één man? Waar is trouwens Saul gebleven? Die was al te oud, staat er. En dan komt David in het leger, gestuurd door zijn vader om te kijken hoe het bij zijn broers is. En hij ziet deze belachelijke vertoning met deze reus. En waar het volk vlucht, blijft David staan. 

Wat is het verschil tussen een volk dat bang is voor een reus en een man naar Gods hart? Dit is het verschil: Goliath raakt David met zijn woorden in zijn hart. Het maakt het leger van de God van de goden belachelijk. Hij heeft het lef om met zijn woorden God en het volk van God belachelijk te maken. Wie denk Goliath dat hij is dat hij dit doet. De heilige verontwaardiging bij David spat er vanaf. Dit kun je niet laten gebeuren als je een man bent naar Gods hart, je laat je God en Zijn volk niet bespotten!  

Uiteindelijk zorgen reuzen in ons leven ervoor dat God de eer niet krijgt en dat angst wordt aanbeden. Goliath gebruikte de demonische macht van angst. En dat gebeurt ook met onze reuzen in ons leven. Weet je wat er dan gebeurt? Het legt je lam! Je kunt niets meer dan bedenken dat het misgaat. Tenzij je beseft: Dit gaat om Gods eer en glorie! Dit laat ik niet gebeuren! 

Gebed: Heer van de hemelse legermachten, hoe dan ook kan ik niet accepteren dat U kleiner gemaakt wordt en de reuzen in ons leven groter. Helpt mij om heilig verontwaardigt te zijn over alles in en om mij heen dat U kleineert en help mij dat te weerstaan.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 Hebreeën 2:8

5 Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen,
6 maar iemand heeft ergens getuigd:  Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet?
7 U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen;
8 alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn,
9 maar wij zien Jezus  met heerlijkheid en eer gekroond,  Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid

"Alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn." (Hebreeën 2:8)

Is na Pasen nu werkelijk alles anders geworden? Als je nu een keurig, geestelijk antwoord moet geven, dan zeg je natuurlijk dat na Pasen alles anders is geworden. De dood is verslagen en de toegang tot de Vader is open. Ja, dat is ook wat het werkelijk is. En toch, stopt met Pasen niet de gebrokenheid en ik weet niet hoe dit voor jou is, maar er gebeuren nog steeds dingen waar wij geen antwoord op hebben, terwijl Jezus alles heeft overwonnen. Afgelopen zondag, eerste Paasdag werden wij wakker om Pasen te vieren en het eerste bericht dat we meekregen op die dag was een dodelijk ongeval van een meisje van 17 uit onze gemeente. Gewoon op de fiets, aangereden en ter plaatse overleden. Is het dan nog steeds Pasen? Is de dood dan nog steeds overwonnen? En het tweede bericht, nog voordat de kerkdienst begonnen was, waren de berichten uit Sri Lanka. Honderden doden en gewonden bij aanslagen op kerken die het Paasfeest vierden. Is dan de dood echt overwonnen?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu