"Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden: Wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn [wel], dat hij de gelederen van de levende God durft te honen?" (1 Samuël 17:26) 

Heb je de geschiedenis van David en Goliath wel eens goed gelezen? Ik bedoel niet zozeer de strijd tussen David en Goliath, maar wat er vooraf allemaal gebeurt. Hoe het volk reageert op deze Filistijn en hoe de man naar Gods hart reageert op deze man. Het gaat namelijk niet in de eerste plaats om Goliath, maar wat Goliath met je doet. Het gaat er uiteindelijk om wat jij met de reuzen in jouw leven doet. En natuurlijk is de strijd in dit hoofdstuk ook een echte strijd, maar het laat ook zien welke keuzes je hebt in de strijd. Reageer jij als een man of een vrouw naar Gods hart, of doe je dat niet?

 

Denk jij dat David Goliath aan zou kunnen? Dat zou dwaasheid zijn om te bedenken dat dit zou kunnen. Natuurlijk was David geen partij voor Goliath. Die beer van een vent was meer dan drie meter lang, misschien zelfs wel meer dan vier meter. En al veertig dagen lang was het hetzelfde verhaal. Elke morgen stellen de legers zich tegen elkaar op, schreeuwen strijdkreten tegen elkaar en dan wordt het ineens stil als de mascotte van de Filistijnen eraan komt. Bam, daar staat hij, hij trekt zijn verschrikkelijke mond open en maakt het leger van Israël en de God van Israël belachelijk. En hij daagt één man uit om met hem te vechten. En hoe het kan is het, heel het leger van Israël zet het op een lopen. 

Elke dag begint vol goede moed, maar zodra Goliath komt, vluchten ze allemaal. Je zou je afvragen waarom ze zo bang zijn. Goliath wil toch alleen maar één man? Waar is trouwens Saul gebleven? Die was al te oud, staat er. En dan komt David in het leger, gestuurd door zijn vader om te kijken hoe het bij zijn broers is. En hij ziet deze belachelijke vertoning met deze reus. En waar het volk vlucht, blijft David staan. 

Wat is het verschil tussen een volk dat bang is voor een reus en een man naar Gods hart? Dit is het verschil: Goliath raakt David met zijn woorden in zijn hart. Het maakt het leger van de God van de goden belachelijk. Hij heeft het lef om met zijn woorden God en het volk van God belachelijk te maken. Wie denk Goliath dat hij is dat hij dit doet. De heilige verontwaardiging bij David spat er vanaf. Dit kun je niet laten gebeuren als je een man bent naar Gods hart, je laat je God en Zijn volk niet bespotten!  

Uiteindelijk zorgen reuzen in ons leven ervoor dat God de eer niet krijgt en dat angst wordt aanbeden. Goliath gebruikte de demonische macht van angst. En dat gebeurt ook met onze reuzen in ons leven. Weet je wat er dan gebeurt? Het legt je lam! Je kunt niets meer dan bedenken dat het misgaat. Tenzij je beseft: Dit gaat om Gods eer en glorie! Dit laat ik niet gebeuren! 

Gebed: Heer van de hemelse legermachten, hoe dan ook kan ik niet accepteren dat U kleiner gemaakt wordt en de reuzen in ons leven groter. Helpt mij om heilig verontwaardigt te zijn over alles in en om mij heen dat U kleineert en help mij dat te weerstaan.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu