"Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden: Wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn [wel], dat hij de gelederen van de levende God durft te honen?" (1 Samuël 17:26) 

Heb je de geschiedenis van David en Goliath wel eens goed gelezen? Ik bedoel niet zozeer de strijd tussen David en Goliath, maar wat er vooraf allemaal gebeurt. Hoe het volk reageert op deze Filistijn en hoe de man naar Gods hart reageert op deze man. Het gaat namelijk niet in de eerste plaats om Goliath, maar wat Goliath met je doet. Het gaat er uiteindelijk om wat jij met de reuzen in jouw leven doet. En natuurlijk is de strijd in dit hoofdstuk ook een echte strijd, maar het laat ook zien welke keuzes je hebt in de strijd. Reageer jij als een man of een vrouw naar Gods hart, of doe je dat niet?

 

Denk jij dat David Goliath aan zou kunnen? Dat zou dwaasheid zijn om te bedenken dat dit zou kunnen. Natuurlijk was David geen partij voor Goliath. Die beer van een vent was meer dan drie meter lang, misschien zelfs wel meer dan vier meter. En al veertig dagen lang was het hetzelfde verhaal. Elke morgen stellen de legers zich tegen elkaar op, schreeuwen strijdkreten tegen elkaar en dan wordt het ineens stil als de mascotte van de Filistijnen eraan komt. Bam, daar staat hij, hij trekt zijn verschrikkelijke mond open en maakt het leger van Israël en de God van Israël belachelijk. En hij daagt één man uit om met hem te vechten. En hoe het kan is het, heel het leger van Israël zet het op een lopen. 

Elke dag begint vol goede moed, maar zodra Goliath komt, vluchten ze allemaal. Je zou je afvragen waarom ze zo bang zijn. Goliath wil toch alleen maar één man? Waar is trouwens Saul gebleven? Die was al te oud, staat er. En dan komt David in het leger, gestuurd door zijn vader om te kijken hoe het bij zijn broers is. En hij ziet deze belachelijke vertoning met deze reus. En waar het volk vlucht, blijft David staan. 

Wat is het verschil tussen een volk dat bang is voor een reus en een man naar Gods hart? Dit is het verschil: Goliath raakt David met zijn woorden in zijn hart. Het maakt het leger van de God van de goden belachelijk. Hij heeft het lef om met zijn woorden God en het volk van God belachelijk te maken. Wie denk Goliath dat hij is dat hij dit doet. De heilige verontwaardiging bij David spat er vanaf. Dit kun je niet laten gebeuren als je een man bent naar Gods hart, je laat je God en Zijn volk niet bespotten!  

Uiteindelijk zorgen reuzen in ons leven ervoor dat God de eer niet krijgt en dat angst wordt aanbeden. Goliath gebruikte de demonische macht van angst. En dat gebeurt ook met onze reuzen in ons leven. Weet je wat er dan gebeurt? Het legt je lam! Je kunt niets meer dan bedenken dat het misgaat. Tenzij je beseft: Dit gaat om Gods eer en glorie! Dit laat ik niet gebeuren! 

Gebed: Heer van de hemelse legermachten, hoe dan ook kan ik niet accepteren dat U kleiner gemaakt wordt en de reuzen in ons leven groter. Helpt mij om heilig verontwaardigt te zijn over alles in en om mij heen dat U kleineert en help mij dat te weerstaan.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu