"Toen antwoordde een van de knechten en zei: Zie, ik heb een zoon van Isaï, de Bethlehemiet, gezien die harp spelen kan; hij is een dappere held, een strijdbare man, ter zake kundig, iemand die knap is van gestalte, en de HEERE is met hem." (1 Samuël 16:18) 

Wat zou jij gaan doen als God tegen je zegt dat je koning zal worden van Zijn volk? Hoe reageer je als God jou uitkiest omdat jij een man of een vrouw bent naar Zijn hart en die Hij bestemd om op een verantwoordelijke post in Zijn Koninkrijk te staan? David ging gewoon terug naar de schapen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Je wordt overweldigd door God omdat Hij je aanstelt, je wilt gebruiken omdat jouw hart, Gods hart in beweging zet en je gaat vervolgens terug naar je oude beroep.

 

Toch is dit maar al te vaak hoe het gaat. Het gaat bij God er soms zo onlogisch aan toe, maar dat komt omdat God logisch is en wij niet. Daar zit een serieus probleem. Davids tijd is blijkbaar nog niet gekomen. Wellicht moet hij eerst nog wat leren. Soms maakt God je een weg bekend, maar is het nog niet de tijd. En ondertussen zoek je naar wat God van je vraagt. Want dat doe je als je een man bent naar Gods hart. David gaat hier God niet voor de voeten lopen, maar wacht rustig af, bij de schapen. En ondertussen heeft hij zijn harp bij zich en maakt muziek. 

En in het paleis, op de plaats waarvoor David is gezalfd? Daar regeert Saul gewoon nog. Maar het gaat wel minder met hem. Er zijn momenten dat een boze geest hem aanvalt. Ik denk niet dat we kunnen zeggen dat deze boze geest van God is, maar God staat het wel toe. En dan bedenken de dienaren rond de troon dat er iemand moet komen die met muziek voor rust gaat zorgen. En via deze manier komt David aan het hof van de koning. En wat David doet? Hij maakt muziek met zijn hart en Saul wordt weer rustig. 

Er was een knecht die de tip gaf om David te laten halen en één van de redenen was dat de HEERE met hem was. David laat God beslissen op welk moment er wat moet gebeuren. David gaat niet menselijk aan het denken, maar laat, na zijn zalving het gewoon aan God over. Dat is een complete tegenstelling met Saul. Saul handelde naar zijn eigen plannen en ideeën, tot zelfs het offeren toe. David wacht gewoon af, blijft trouw in de kleine dingen en als er dan iemand komt om hem te halen om voor Saul muziek te maken, dan gaat hij mee. 

Welke muziek zal dat zijn geweest? Een boze geest gaat echt niet weg met een volksliedje. Davids muziek moet iets geweest zijn van hemelse heerlijkheid, waarbij deze geest wist dat hij het niet uit kon houden. Ten diepste is David een dienaar van het Koninkrijk en niet van het koninkrijk. De man naar God hart is een man die wacht op Gods tijd en trouw is in de kleine dingen, zelfs trouw aan iemand die eigenlijk op zijn plaats zit op de troon. 

Gebed: Vader, leer mij om trouw te zijn in de kleine dingen, ook als Uw plan nog niet helemaal duidelijk is of nog niet mogelijk lijkt, leer mij gewoon wachten op Uw tijd.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu