"Toen antwoordde een van de knechten en zei: Zie, ik heb een zoon van Isaï, de Bethlehemiet, gezien die harp spelen kan; hij is een dappere held, een strijdbare man, ter zake kundig, iemand die knap is van gestalte, en de HEERE is met hem." (1 Samuël 16:18) 

Wat zou jij gaan doen als God tegen je zegt dat je koning zal worden van Zijn volk? Hoe reageer je als God jou uitkiest omdat jij een man of een vrouw bent naar Zijn hart en die Hij bestemd om op een verantwoordelijke post in Zijn Koninkrijk te staan? David ging gewoon terug naar de schapen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Je wordt overweldigd door God omdat Hij je aanstelt, je wilt gebruiken omdat jouw hart, Gods hart in beweging zet en je gaat vervolgens terug naar je oude beroep.

 

Toch is dit maar al te vaak hoe het gaat. Het gaat bij God er soms zo onlogisch aan toe, maar dat komt omdat God logisch is en wij niet. Daar zit een serieus probleem. Davids tijd is blijkbaar nog niet gekomen. Wellicht moet hij eerst nog wat leren. Soms maakt God je een weg bekend, maar is het nog niet de tijd. En ondertussen zoek je naar wat God van je vraagt. Want dat doe je als je een man bent naar Gods hart. David gaat hier God niet voor de voeten lopen, maar wacht rustig af, bij de schapen. En ondertussen heeft hij zijn harp bij zich en maakt muziek. 

En in het paleis, op de plaats waarvoor David is gezalfd? Daar regeert Saul gewoon nog. Maar het gaat wel minder met hem. Er zijn momenten dat een boze geest hem aanvalt. Ik denk niet dat we kunnen zeggen dat deze boze geest van God is, maar God staat het wel toe. En dan bedenken de dienaren rond de troon dat er iemand moet komen die met muziek voor rust gaat zorgen. En via deze manier komt David aan het hof van de koning. En wat David doet? Hij maakt muziek met zijn hart en Saul wordt weer rustig. 

Er was een knecht die de tip gaf om David te laten halen en één van de redenen was dat de HEERE met hem was. David laat God beslissen op welk moment er wat moet gebeuren. David gaat niet menselijk aan het denken, maar laat, na zijn zalving het gewoon aan God over. Dat is een complete tegenstelling met Saul. Saul handelde naar zijn eigen plannen en ideeën, tot zelfs het offeren toe. David wacht gewoon af, blijft trouw in de kleine dingen en als er dan iemand komt om hem te halen om voor Saul muziek te maken, dan gaat hij mee. 

Welke muziek zal dat zijn geweest? Een boze geest gaat echt niet weg met een volksliedje. Davids muziek moet iets geweest zijn van hemelse heerlijkheid, waarbij deze geest wist dat hij het niet uit kon houden. Ten diepste is David een dienaar van het Koninkrijk en niet van het koninkrijk. De man naar God hart is een man die wacht op Gods tijd en trouw is in de kleine dingen, zelfs trouw aan iemand die eigenlijk op zijn plaats zit op de troon. 

Gebed: Vader, leer mij om trouw te zijn in de kleine dingen, ook als Uw plan nog niet helemaal duidelijk is of nog niet mogelijk lijkt, leer mij gewoon wachten op Uw tijd.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 3:1-7

1  Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2  doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3  Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4  maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
5  Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren;
6  zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.
7  Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij mag echt gezien worden

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God." (1 Petrus 3:4)

Na die eerste zin van het derde hoofdstuk, volgt er nog zo'n zin die heel regelmatig uit het verband wordt gehaald. Eerst een verkeerd begrip van het woord onderdanigheid, want Petrus brengt juist verbetering aan in de cultuur die er heerste. En dan komt er die zin over vrouwen dat ze hun haren niet mogen vlechten en geen sieraden mogen gebruiken. Er zijn kringen waar deze zin als een wet wordt gebruikt, maar er staat helemaal niets over niets mogen. Ook hier moeten we goed lezen en vooral begrijpen wat Petrus bedoelt te zeggen. Hij wil dat vrouwen zullen schitteren. Goed om te beseffen als je dit als vrouw leest, dat je bedoeld bent om te schitteren. Je mag opvallen! Het gaat helemaal in de Bijbel er niet over dat vrouwen een onbetekenende plaats moeten innemen, vrouwen worden juist uitgedaagd om op te vallen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu