"Maar Samuel zei tegen Saul: U hebt dwaas gehandeld. U hebt het gebod van de HEERE, uw God, dat Hij u geboden heeft, niet in acht genomen. Anders zou de HEERE uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigd hebben, maar nu zal uw koningschap geen stand houden. De HEERE heeft een man naar Zijn hart voor Zich uitgezocht, en de HEERE heeft hem de opdracht gegeven een vorst te zijn over Zijn volk, omdat u niet in acht genomen hebt wat de HEERE u geboden had." (1 Samuël 13:13 en 14) 

Wil jij een man of een vrouw zijn naar Gods hart? Een man of een vrouw waar Gods hart sneller van gaat kloppen. Zou je dat willen? Nee, ik bedoel niet dat je iets moet gaan verdienen, maar dat je, omdat je Gods kind bent, ook echt een man of een vrouw naar Gods hart zult zijn. En ja, in Christus, ben je Zijn geliefde kind, dat staat buiten elke discussie, maar de andere kant is ook waar dat wij er niet werkeloos van worden. En hoe kunnen we een persoon zijn naar Gods hart?

 

Blijkbaar heeft het er niet mee te maken dat je dan eerst helemaal vlekkeloos en zonder zonden moet leven. Sterker nog, dat lijkt er bijna zelfs los van te staan. David is de man die een man naar Gods hart wordt genoemd. Overigens is hij de enige die zo genoemd wordt in de Bijbel. Het moment dat Samuël zegt dat David een man naar Gods hart is, is op een moment dat David daar niets van weet. David is dus ook niet hard aan het werk gegaan om een man naar Gods hart te zijn, omdat dit over hem was gezegd. David weet niet eens dat God dit over hem zei. Het feit is er dat David het gewoon is! 

Het is op dit moment net definitief fout gegaan met Saul. Saul had het net in zijn hoofd gehaald om zelf te gaan offeren en dan is bij God de maat vol. Eigenlijk is dit het begin van het einde bij Saul. Op dit moment laat God hem eigenlijk los. En Samuël moet die boodschap gaan brengen bij Saul en hem er gelijk bij moet vertellen dat God een man naar Zijn hart heeft uitgezocht die opdracht heeft gekregen om een vorst te zijn over Israël. Het is eigenlijk wel een beetje apart dat dit in de verleden tijd staat, alsof David dat allemaal al weet, terwijl David op dit moment nog nergens vanaf weet.  

God heeft hem wel uitgezocht als de man naar Zijn hart. En man die niet volmaakt was. Als je het leven van David bekijkt zijn er dingen echt goed misgegaan. En toch was hij de man naar Gods hart, waarvan God nooit Zijn trouw heeft laten wijken. Wat is het geheim van David, waarvan wij iets mogen leren om een man of een vrouw naar Gods hart mogen zijn. Wat maakte David zo anders als Saul en wat maakte David zo bijzonder dat God hem deze beschrijving geeft. Man naar Gods hart, omdat zijn hart een intentie had die het verschil maakte. Daar gaan we komende tijd mee aan de slag. 

Gebed: Vader, maak ook mij een man of een vrouw naar Uw hart. Laat mij leren van David en hoe zijn hart was richting U. Ik wil echt een man of een vrouw zijn waarin U Uw vreugde vindt.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu