"Maar Samuel zei tegen Saul: U hebt dwaas gehandeld. U hebt het gebod van de HEERE, uw God, dat Hij u geboden heeft, niet in acht genomen. Anders zou de HEERE uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigd hebben, maar nu zal uw koningschap geen stand houden. De HEERE heeft een man naar Zijn hart voor Zich uitgezocht, en de HEERE heeft hem de opdracht gegeven een vorst te zijn over Zijn volk, omdat u niet in acht genomen hebt wat de HEERE u geboden had." (1 Samuël 13:13 en 14) 

Wil jij een man of een vrouw zijn naar Gods hart? Een man of een vrouw waar Gods hart sneller van gaat kloppen. Zou je dat willen? Nee, ik bedoel niet dat je iets moet gaan verdienen, maar dat je, omdat je Gods kind bent, ook echt een man of een vrouw naar Gods hart zult zijn. En ja, in Christus, ben je Zijn geliefde kind, dat staat buiten elke discussie, maar de andere kant is ook waar dat wij er niet werkeloos van worden. En hoe kunnen we een persoon zijn naar Gods hart?

 

Blijkbaar heeft het er niet mee te maken dat je dan eerst helemaal vlekkeloos en zonder zonden moet leven. Sterker nog, dat lijkt er bijna zelfs los van te staan. David is de man die een man naar Gods hart wordt genoemd. Overigens is hij de enige die zo genoemd wordt in de Bijbel. Het moment dat Samuël zegt dat David een man naar Gods hart is, is op een moment dat David daar niets van weet. David is dus ook niet hard aan het werk gegaan om een man naar Gods hart te zijn, omdat dit over hem was gezegd. David weet niet eens dat God dit over hem zei. Het feit is er dat David het gewoon is! 

Het is op dit moment net definitief fout gegaan met Saul. Saul had het net in zijn hoofd gehaald om zelf te gaan offeren en dan is bij God de maat vol. Eigenlijk is dit het begin van het einde bij Saul. Op dit moment laat God hem eigenlijk los. En Samuël moet die boodschap gaan brengen bij Saul en hem er gelijk bij moet vertellen dat God een man naar Zijn hart heeft uitgezocht die opdracht heeft gekregen om een vorst te zijn over Israël. Het is eigenlijk wel een beetje apart dat dit in de verleden tijd staat, alsof David dat allemaal al weet, terwijl David op dit moment nog nergens vanaf weet.  

God heeft hem wel uitgezocht als de man naar Zijn hart. En man die niet volmaakt was. Als je het leven van David bekijkt zijn er dingen echt goed misgegaan. En toch was hij de man naar Gods hart, waarvan God nooit Zijn trouw heeft laten wijken. Wat is het geheim van David, waarvan wij iets mogen leren om een man of een vrouw naar Gods hart mogen zijn. Wat maakte David zo anders als Saul en wat maakte David zo bijzonder dat God hem deze beschrijving geeft. Man naar Gods hart, omdat zijn hart een intentie had die het verschil maakte. Daar gaan we komende tijd mee aan de slag. 

Gebed: Vader, maak ook mij een man of een vrouw naar Uw hart. Laat mij leren van David en hoe zijn hart was richting U. Ik wil echt een man of een vrouw zijn waarin U Uw vreugde vindt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 3:1-7

1  Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2  doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3  Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4  maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
5  Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren;
6  zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.
7  Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij mag echt gezien worden

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God." (1 Petrus 3:4)

Na die eerste zin van het derde hoofdstuk, volgt er nog zo'n zin die heel regelmatig uit het verband wordt gehaald. Eerst een verkeerd begrip van het woord onderdanigheid, want Petrus brengt juist verbetering aan in de cultuur die er heerste. En dan komt er die zin over vrouwen dat ze hun haren niet mogen vlechten en geen sieraden mogen gebruiken. Er zijn kringen waar deze zin als een wet wordt gebruikt, maar er staat helemaal niets over niets mogen. Ook hier moeten we goed lezen en vooral begrijpen wat Petrus bedoelt te zeggen. Hij wil dat vrouwen zullen schitteren. Goed om te beseffen als je dit als vrouw leest, dat je bedoeld bent om te schitteren. Je mag opvallen! Het gaat helemaal in de Bijbel er niet over dat vrouwen een onbetekenende plaats moeten innemen, vrouwen worden juist uitgedaagd om op te vallen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu