"Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen." (Lukas 10:19) 

We hebben de afgelopen weken nagedacht over de geestelijke werkelijkheid. Er is nog één ding, waarvan we ons heel bewust moeten zijn. En niet als iets dat we moeten weten om ons te kunnen wapenen, maar iets dat we ons gewoon bewust moeten zijn op elk moment van strijd, van aanval of van tegenstand. Jezus heeft satan overwonnen, maar daarmee is het niet gestopt. De plaats van wie jij in Christus bent, is alles bepalend voor onze plaats in de geestelijke strijd. Waar God Christus ziet als Hij jouw ziet, geldt dit namelijk ook voor satan. 

 

We hebben al eens eerder nagedacht over Lukas 10, toen ging het over genezing. Maar in hetzelfde gedeelte waar 70 discipelen worden uitgezonden, gebeurt nog meer. Na hun eerste veldtocht, komen de discipelen terug bij Jezus. Ze hebben zieken genezen, maar het grootste wat zij hebben ervaren is niet de wonderen die ze hebben meegemaakt, maar dat zelfs de demonen aan hen onderworpen zijn. 

Elke demon was hen, in de Naam van Jezus onderworpen. Jezus zegt dat het niet het belangrijkste is, want dat je naam in de hemel staat opgeschreven is belangrijker, maar het voor ons wel heel belangrijk te beseffen wie je in Christus bent, midden in de geestelijke strijd. Jezus zegt namelijk dat als we op slangen of schorpionenen zullen trappen, zullen ze ons niets doen. We zullen er zelfs op trappen. Dat lijken vreemde woorden. Maar de slangen en schorpioenen die Jezus hier bedoelt, zijn beeld van de demonen. Deze twee dieren staan in de Bijbel namelijk symbool voor satan en zijn rijk. En om het te verduidelijken zegt Jezus er achteraan: "en de macht over alle kracht van de vijand." 

Dus Jezus zegt dat wij de macht, de autoriteit hebben gekregen over de kracht van de vijand. Voor het woord 'kracht' staat in het Grieks het woord 'dunamis'. Je hoort vaak zeggen dat daar ons woord dynamiet van is afgeleid, maar dit woord is meer dan kracht. In dit woord zitten zowel 'kracht', 'macht' als ook 'vermogen'. Het gaat hier over de legermacht van satan. Daar hebben wij de autoriteit over gekregen in de Naam van Jezus. En altijd, waar de rechtsgrond wordt weggenomen en satan geen grond meer heeft om te kunnen blijven in iemands leven of in een situatie, daar zal hij altijd moeten verdwijnen als wij hem dat in de Naam van Jezus gebieden. 

De strijd in de hemelse gewesten is zwaar en hevig en raakt ons bestaan. Onze werkelijkheid en de tweede hemel zijn met elkaar verweven, maar uiteindelijk staan wij in de overwinning van Jezus en weet satan dat hij zal moeten gehoorzamen. En deze waarheid moeten we ons bewust zijn. Ik zal je zeggen, als ik met bevrijdingspastoraat bezig ben, laat satan mij 's nachts vaak niet met rust, maar ik weet dat als ik hem gewoon vertel dat hij in de Naam van Jezus moet verdwijnen, dat het klaar is! En het helpt als je weet dat je met de Naam van Jezus in de strijd mag staan.  

Gebed: Vader, dank U wel dat mijn naam in de hemel staat opgeschreven en zolang de strijd hier op aarde duurt en U mij hier een taak geeft, zal ik staan in de Naam van Jezus tegen elke tegenstand, kracht en macht van de duisternis en zal ik Uw overwinning vieren!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu