"En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat er een zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoed kwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: Deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen." (Handelingen 16:16 en 17) 

Kan satan de toekomst voorspellen? En kan satan onze gedachten lezen? Wat klopt er eigenlijk van een waarzegger? Weet die werkelijk wat de toekomst is? Het zijn vragen die makkelijk kunnen opkomen op het moment dat je beseft dat satan veel macht heeft. Want waar is de grens aan zijn macht? Het is te makkelijk om te zeggen: Hij kan zover gaan als dat God hem toelaat. Dat zou betekenen dat dit verschillend is waartoe hij in staat is. 

 

We lezen nergens in de Bijbel dat satan gedachten kan lezen en we lezen ook nergens dat satan de toekomst weet. Het plan van God, dat zelfs de engelen niet weten, kan satan ook niet weten. Dat is onmogelijk. Wat hij met zijn demonen wel kan is inspelen op de situaties, dingen bij elkaar brengen die hij heeft gehoord en daar op reageren. En naar aanleiding wat hij door bij voorbeeld door een waarzegger laat zeggen, daar kan hij de situatie wel in manipuleren. Hij kan ongelukken laten gebeuren en daardoor is hij bij machte om situaties te manipuleren. Maar dat is niet omdat hij de toekomst kent, maar omdat hij op basis van zijn eigen ideeën ook voor de uitwerking zorgt. 

De situatie bij Paulus komt daarmee dan ook in een ander daglicht te staan. Het is een wat bijzondere geschiedenis die hier plaatsvindt. Het is bijna te mooi om waar te zijn, zou je op het eerste gezicht zeggen. Er loopt een slavin achter Paulus aan die loopt te roepen dat Paulus een dienstknecht van God is die ook nog eens een weg naar de zaligheid verkondigt. Is dat soms een waarzeggende geest die de weg een beetje kwijt is en reclame loopt te maken voor deze verkeerde? 

Dat blijkt niet waar te zijn. Paulus ontmaskert die geest. Waarschijnlijk op basis van twee punten. In de eerste plaats verkondigt Paulus dè weg naar de zaligheid en niet een van de vele wegen. En de manier hoe deze slavin achter Paulus is aangelopen zal zo storend en bespottend zijn geweest dat Paulus er nogal snel klaar mee was. En let op wat Paulus doet! In de Naam van Jezus Christus gebiedt hij deze geest om weg te gaan. En op dat moment stopt deze geest en is deze slavin van het ene op het andere moment vrij. De Naam van Jezus doet wonderen. 

Maar was deze waarzeggende geest nu zo spectaculair? Dat meisje wist waarschijnlijk niet dat Paulus een dienstknecht van God was, maar de demon in haar natuurlijk wel. Het rijk van de duisternis had Paulus op zijn hielen gevolgd. Daar is weinig waarzeggends voor nodig. Het is alleen nodig dat de demonen van satan overal zijn en overal rondkijken en de informatie bij elkaar brengen. Meer is het niet. Verder komt de macht van satan ook niet en als je dan de Naam van Jezus noemt, weet hij heel goed dat de Allerhoogste meer te zeggen heeft dan hij. 

Gebed: Jezus, in Uw Naam moet elke demon wijken en niemand kent de toekomst dan U. Ik wil mij op geen enkele manier laten manipuleren door de duisternis en laat geen angst toe op dit gebied.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu