"Toen Hij aan land gegaan was, kwam een man uit de stad Hem tegemoet, die al lange tijd door demonen bezeten was. Hij had geen kleren aan en verbleef niet in een huis, maar in de grafspelonken." (Lukas 8:27) 

Satan heeft macht en niet weinig ook. Waar satan zijn demonen stuurt, daar gebeurt altijd iets. Vaak is het niet als zodanig te herkennen, maar soms wel heel duidelijk. En soms is het heel extreem. Het kan gebeuren dat je plotseling in een gesprek het idee hebt dat je ineens met iemand anders zit te praten. Ooit chatte ik met iemand waarbij dit gebeurde. Het ging ineens niet meer over 'ik' en 'mij', maar het gesprek ging ineens over diegene met wie ik sprak en de inhoud was extreem destructief.

 

Satan is met zijn demonen altijd uit op vernietiging. Dat gebeurt ook in de geschiedenis in Lukas 8. En eigenlijk begint het werk van de demonen al veel eerder. Het verhaal is dat er een man hen tegemoet komt die zich als een dolle gedroeg. In Mattheüs gaat het zelfs om twee mannen die zichzelf en de omgeving van alles aandoen. Er staat zelfs dat hij geen kleren aan had en hij woonde bij de graven. 

Zo kan satan tekeer gaan, maar het begint eigenlijk al veel eerder. Het begint op het moment dat Jezus, met Zijn discipelen in een bootje stapt om naar de overkant te gaan varen. Satan kent Jezus! Hij weet dat Jezus meer is dan hij. Hij weet ook dat als Jezus uiteindelijk de overkant van het water zal halen, dat hij bakzeil moet halen. En met die wetenschap steekt er een storm op. 

Het is opmerkelijk dat Jezus gewoon slaapt aan boord van het bootje, terwijl de storm over het water giert. De stormwind is op dat moment echt een extreme storm. Dat kun je zien als je het Griekse woord bekijkt wat er gebruikt wordt. Deze storm was geen gewone storm, maar een storm waar de demonen achter zaten. En waar dat uit blijkt? Jezus bestraft de storm. Als het een gewone storm was geweest was dit niet gebeurd, maar Hij bestraft de storm als een persoon. 

Als je met die gegevens over deze geschiedenis nadenkt en ook nog eens goed kijkt wat er gebeurt als Jezus aan land komt, dan is zo duidelijk dat de macht van satan en zijn demonen niet onderschat moet worden, maar aan de andere kant dat als Jezus komt, satan weet dat hij het zal verliezen. Er is altijd een antwoord op satans manifestaties. In de Naam van Jezus moet hij verdwijnen. Je ziet hoe die demonen reageren op het moment dat Jezus aan wal stapt. We kruipen bijna voor Jezus en ze smeken dat Hij hen geen pijn zal doen. Dat is hoe het echt is. Natuurlijk kan satan mensen kapot maken, maar waar Jezus komt en hij de confrontatie met Jezus krijgt, daar is het verzet uiteindelijk gebroken. Dan moet hij verdwijnen en kiest hij voor de varkens. En zelfs daar had hij niet over te zeggen, het is dat Jezus hem die toestemming gaf. 

Gebed: Jezus, U bent Overwinnaar en satan en zijn demonen weten dat al lang. Leert U mij om in elke situatie binnen te komen in de Naam van U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu