"Toen Hij aan land gegaan was, kwam een man uit de stad Hem tegemoet, die al lange tijd door demonen bezeten was. Hij had geen kleren aan en verbleef niet in een huis, maar in de grafspelonken." (Lukas 8:27) 

Satan heeft macht en niet weinig ook. Waar satan zijn demonen stuurt, daar gebeurt altijd iets. Vaak is het niet als zodanig te herkennen, maar soms wel heel duidelijk. En soms is het heel extreem. Het kan gebeuren dat je plotseling in een gesprek het idee hebt dat je ineens met iemand anders zit te praten. Ooit chatte ik met iemand waarbij dit gebeurde. Het ging ineens niet meer over 'ik' en 'mij', maar het gesprek ging ineens over diegene met wie ik sprak en de inhoud was extreem destructief.

 

Satan is met zijn demonen altijd uit op vernietiging. Dat gebeurt ook in de geschiedenis in Lukas 8. En eigenlijk begint het werk van de demonen al veel eerder. Het verhaal is dat er een man hen tegemoet komt die zich als een dolle gedroeg. In Mattheüs gaat het zelfs om twee mannen die zichzelf en de omgeving van alles aandoen. Er staat zelfs dat hij geen kleren aan had en hij woonde bij de graven. 

Zo kan satan tekeer gaan, maar het begint eigenlijk al veel eerder. Het begint op het moment dat Jezus, met Zijn discipelen in een bootje stapt om naar de overkant te gaan varen. Satan kent Jezus! Hij weet dat Jezus meer is dan hij. Hij weet ook dat als Jezus uiteindelijk de overkant van het water zal halen, dat hij bakzeil moet halen. En met die wetenschap steekt er een storm op. 

Het is opmerkelijk dat Jezus gewoon slaapt aan boord van het bootje, terwijl de storm over het water giert. De stormwind is op dat moment echt een extreme storm. Dat kun je zien als je het Griekse woord bekijkt wat er gebruikt wordt. Deze storm was geen gewone storm, maar een storm waar de demonen achter zaten. En waar dat uit blijkt? Jezus bestraft de storm. Als het een gewone storm was geweest was dit niet gebeurd, maar Hij bestraft de storm als een persoon. 

Als je met die gegevens over deze geschiedenis nadenkt en ook nog eens goed kijkt wat er gebeurt als Jezus aan land komt, dan is zo duidelijk dat de macht van satan en zijn demonen niet onderschat moet worden, maar aan de andere kant dat als Jezus komt, satan weet dat hij het zal verliezen. Er is altijd een antwoord op satans manifestaties. In de Naam van Jezus moet hij verdwijnen. Je ziet hoe die demonen reageren op het moment dat Jezus aan wal stapt. We kruipen bijna voor Jezus en ze smeken dat Hij hen geen pijn zal doen. Dat is hoe het echt is. Natuurlijk kan satan mensen kapot maken, maar waar Jezus komt en hij de confrontatie met Jezus krijgt, daar is het verzet uiteindelijk gebroken. Dan moet hij verdwijnen en kiest hij voor de varkens. En zelfs daar had hij niet over te zeggen, het is dat Jezus hem die toestemming gaf. 

Gebed: Jezus, U bent Overwinnaar en satan en zijn demonen weten dat al lang. Leert U mij om in elke situatie binnen te komen in de Naam van U.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu