"Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegne de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten" (Efeze 6:12) 

De strijd die we vaak zien in deze wereld en ook in onze eigen omgeving is niet de strijd waar het uiteindelijk echt om gaat. We hebben dat de laatste dagen al vaker gezegd. Er wordt al snel gezegd dat je niet achter elke lantaarnpaal een demon moet zoeken. Ik besef dat we het ook kunnen overschatten, maar als je na gaat denken wat er achter veel ruzie, strijd en oorlog voor machten aanwezig is, dan kom je al snel tot de conclusie dat het uiteindelijk een doel heeft. Elke strijd heeft een doel, elke onenigheid heeft uiteindelijk het doel om te verdelen, zwakker te maken en God uit het oog laten verliezen.

 

De woorden van Paulus zijn daarom helemaal niet vreemd als we er goed over nadenken. Maar we moeten dan ook nadenken over de manier hoe de vijand ons aanvalt. We kunnen heel makkelijk zeggen dat de duivel dit doet, maar dat is wel erg kort door de bocht. Vooral is dit kort door de bocht omdat de duivel gewoon een gevallen engel is die niet alomtegenwoordig is. Satan komt zelfs bij benadering niet in de buurt van God. Hij is een schepsel en zijn macht zit niet in zijn individu, maar vooral in zijn leger. Satan zelf kom je niet veel tegen, het zijn meestal zijn onderdanen die hij inzet. Toen satan uit de hemel werd gezet, zijn er met hem, nog 1/3 van de engelen gevallen. Hij heeft dus een aanzienlijk leger. 

Als we lezen hoe Paulus dit leger beschrijft dan blijken er, net als bij de engelen, verschillen te zijn in plaats. Er is ook in het koninkrijk van de duisternis een hiërarchie. De vijand waar we tegen te strijden hebben bestaat een het leger van satan en die zijn onderverdeeld in bepaalde rangen. Er wordt wel gedacht dat satan hooggeplaatste demonen heeft aangesteld over wereldgebieden en steden. Die hogere demonen hebben dan weer meerdere lagere demonen onder zich. Op deze manier heeft ook satan zich georganiseerd. Paulus spreekt dan ook over de overheden, machten en wereldbeheersers. Dit zijn bij Paulus geen aardse machthebbers, maar het zijn de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 

In de tweede hemel is dus een georganiseerde strijd aan de gang. Als je ervaring hebt met bevrijdingspastoraat dan zul je herkennen dat niet elke demon hetzelfde is. Er is gradatie in agressie, in tactiek en in voorkomen. Dat zie je al op het moment dat je individueel met iemand bezig bent om diegene te helpen. Satan is wel gelijk aan chaos, maar daarbij is niet gezegd dat zijn rijk ongeorganiseerd is. Hij schept chaos door wat hij kapot maakt, maar zijn legermacht is wel georganiseerd. Door er naar te kijken zoals Paulus dit doet in Efeze 6, helpt het ons wel om de strijd te gaan doorzien. Dan is een eenvoudige ruzie in je gezin niet zomaar een ruzie. Kijk naar het resultaat en je zult zien dat je er een diepere reden achter ziet zitten. 

Gebed: Heer van de hemelse legermachten, ik dank U dat U satan al hebt overwonnen, maar help mij ook te zien op welke manier en met welk doel satan zijn strijd opzet, zelfs tot in onze gezinnen toe.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu