"U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen." (Ezechiël 28:14) 

Het is wel duidelijk dat er een geestelijke werkelijkheid is waarin een grote strijd zich afspeelt. Als we dan de engelen hebben gezien hoe deze op allerlei manier betrokken zijn op het Koninkrijk van God en op de gelovigen, dan is ondertussen ook wel duidelijk dat er een andere partij is. In Openbaring 12 hebben we al gezien dat deze er is. Daar wordt beschreven hoe satan uit de hemel is gezet. Tegelijk beseffen we vaak maar veel te weinig in hoeverre satan zijn macht doet gelden. Satan is in de kerk vaak een beetje als loser afgeschilderd, overwonnen door Jezus en hij zet je aan tot verkeerde daden. Maar dan onderschatten we hem.

 

De plaats die satan heeft gehad in de hemel maakt wel duidelijk dat hij een engel was met een hele bijzondere positie, dichtbij de troon van God. En dat hij daar heel veel heeft gezien is wel duidelijk en daardoor weet hij maar al te goed wat er in de hemel gebeurt. In Ezechiël 28 staat een opmerkelijk gedeelte dat moeilijk te plaatsen valt. Het gaat over de koning van Tyrus. Maar tegelijk, als je dit gedeelte helemaal leest, heeft het niet zoveel te maken met een aardse koning van Tyrus. Er staan dingen in die helemaal niets met een mens te maken heeft. Het is als je goed leest een klaaglied over een cherub die gevallen is en als je nog beter leest moet dit over satan gaan. 

Satan wordt daar beschreven als een beschermende cherub. Daar was hij voor aangesteld. Maar ook in de verzen er omheen staan hele krachtige woorden. Hij was het toonbeeld van volkomenheid. Letterlijk staat er dat hij de verzegelaar van de volkomenheid was. Dat is uit te leggen als degene die het plan van God moest beschermen. Hij was er in de hof van Eden bij en hij had veel met muziek. Hij was volmaakt in alles tot op de dag dat er ongerechtigheid in hem werd gevonden. Hoogmoed was de oorzaak van zijn val, staat er dan in vers 17.  

Als je dit gedeelte goed tot je laat doordringen dan kom je er achter welke hoge plaats satan had in de hemel. Daar begint het eerste punt dat we hem niet moeten onderschatten. Satan moet je niet te veel aandacht geven, want dan wordt hij groter dan dat hij verdient, maar hem geen aandacht geven maakt dat hij zijn gang kan gaan. Vooral als je denkt dat hij er alleen is om je te laten zondigen, dan heeft hij in de geestelijke strijd vrij spel. 

Hij was in de hemel, in de troonzaal van God een geschapen leider. God had hem bedoeld om wellicht de aanbidding in de hemel te leiden en hij had ook een hoge plaats in de bescherming van Gods plannen. En juist deze, hooggeplaatste engel is gevallen en als leider is hij nu legeroverste van het leger van de duisternis. Satan is van zijn hoge plaats gevallen, maar wee hen die op de aarde wonen, want satan zal niet stoppen totdat hij in de hel is gegooid. 

Gebed: Jezus, U bent Overwinnaar, dat wil ik nooit vergeten, ook niet al we de komende dagen nadenken over satan en zijn macht. U bent altijd sterker, maar ik wil satan ook niet onderschatten.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu