"Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden." (Hebreeën 13:2) 

Gisteren hadden we het al over dat niet alles wat we zien ook is wat het werkelijk is. Engelen zijn aanwezig in situaties waarin we ons dat niet hadden voorgesteld. Als we alles zouden zien, dan zouden we ons wellicht verbazen en schrikken. Want meestal zien wij niet veel van de geestelijke machten om ons heen, of dat nu engelen of demonen zijn. Maar er zit nog een andere kant het verhaal. Engelen kunnen namelijk ook een menselijk lichaam aannemen. Hoe dat allemaal in elkaar zit, weten we echt niet, maar in de Bijbel komen we meerdere situaties tegen waarin engelen verschijnen in een menselijke gestalte.

 

We zien bijvoorbeeld bij Lot dat de engelen die bij hem komen om hem uit de stad te halen, dat deze blijkbaar niet onderscheiden worden van mensen. De mannen van Sodom en Gomorra zien op dat moment mannen bij Lot naar binnen gaan. Ze hebben zelfs onreine plannen met hen. Maar als deze mannen in de verschijning van engelen waren gekomen, dan hadden ze zeker anders gereageerd. En toch staat er in die geschiedenis dat twee engelen naar Lot toe gingen. 

Met dit in zijn achterhoofd, schrijft de schrijver van de Hebreeënbrief iets over de gastvrijheid. Weet je, we moeten uitkijken dat we niet alles willen begrijpen. Wij zoeken vaak overal een reden achter, maar daar moeten we voor uitkijken, omdat God ons regelmatig niet de reden geeft van dingen die Hij doet, zeker als het om de engelen gaat, dan zullen wij niet alles begrijpen. 

De schrijver van de Hebreeënbrief zegt ons dat we de gastvrijheid niet moeten vergeten. Het kan namelijk zijn dat we, zonder het te weten, engelen hebben geherbergd. Dat zou zomaar kunnen zijn op het moment dat God ons door mensen heen iets wil zeggen. Zoiets als bij Lot. Die mannen, waren uiteindelijk geen mannen, maar engelen. En ik weet het, als je hier zo nuchter over gaat denken dat dit kan, dan wordt je tot in je kerkbank toe vreemd aangekeken, maar toch is dit wel wat Gods woord er van zegt. 

De schrijver van deze brief zegt dit niet om ons schrik aan te jagen. Helemaal niet zelfs. Eigenlijk staat deze opmerking gewoon tussen een aantal aansporingen aan het einde van de brief. Maar dat ongemerkte van die engelen, maakt wel duidelijk dat onze onbekende gasten, wel eens bijzonderder kunnen zijn dan wij beseffen. Wij weten niet alles en wij zien niet alles. Wees gerust herbergzaam, wees ook gerust in alle situaties vriendelijk, het zou een engel zijn die je in de trein respectvol als eerste uit zal stappen. En ja, dat klinkt vreemd. Maar als we echt Gods Woord serieus willen nemen, dan is ook dit besef en geloof van belang. Mede ook omdat we beseffen dat het Koninkrijk van God op meer manieren wordt gebouwd dan dat wij altijd beseffen. En met dat in ons achterhoofd zouden we veel meer moeten rekenen. Dan dien je ook in die dingen het Koninkrijk en geloven we dat er nooit een hopeloze situatie zal zijn. 

Gebed: Vader, ik durf er bijna niet hardop over na te denken dat dit soort teksten uit Uw Woord een werkelijkheid zijn. Hoeveel zullen mij raar aankijken, maar ik wil Uw Woord helemaal serieus nemen en ik dank U voor Uw engelen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu