"En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa." (2 Koningen 6:17) 

Engelen lijken vaak hele gedienstige en bijna lieve hemelwezens. Natuurlijk met een bepaalde heiligheid, met een bepaalde macht en ongrijpbaarheid voor ons idee, maar bij engelen hebben we meestal geen negatief gevoel. Engelen zijn bijna altijd positief. We zien engelen natuurlijk in de Bijbel ook altijd als zij die de gelovigen bij staan. Toch is daarmee ook weer niet alles gezegd. Engelen zijn ook strijdbare helden van God. En op die momenten zijn ze echt op een andere manier betrokken. Misschien wel vaak onzichtbaar, maar ze zijn er wel.

 

Dat maakt ook dat we moeten leren om veel meer te denken vanuit de geestelijke werkelijkheid, die in onze zichtbare werkelijkheid haar uitwerking heeft. Want er zijn een paar geschiedenissen in de Bijbel die dit ook echt duidelijk maken. Een van de duidelijkste is de situatie bij Elisa als er een aanval komt van de Syriërs. Die aanval kwam omdat Elisa tegen de koning van Israël had verteld hoe hij een hinderlaag van de Syriërs kon ontlopen. En dit kwam de koning van de Syriërs te weten met als gevolg dat hij een leger naar Dotan stuurde, waar Elisa verbleef om hem te laten oppakken. 

De andere morgen als de knecht van Elisa naar buiten ging zag hij een ongelofelijk groot leger rondom de stad liggen. Er was eigenlijk geen redden meer aan. De schrik zat er gelijk goed in en hij komt helemaal wanhopig terug. We kunnen er van alles van vinden, maar als je op deze manier wakker wordt, dan zullen we allemaal op deze manier reageren. Maar wat de echte werkelijkheid is, die is onzichtbaar. Het is helemaal geen hopeloze zaak, want niet alles wat we denken te zien is wat het is. 

Elisa gaat dan bidden tot God en hij stelt eigenlijk maar één vraag: Hij vraagt God om de ogen van zijn knecht te openen, zodat hij zal zien wat de echte werkelijkheid is. En als God dat dan doet, dan blijkt er een vurig leger van paarden en strijdwagens rondom Elisa. Het zijn er meer dan dat er voor de stad liggen. Maar dit is wel hoe het echt is. En heel vaak laat God ons niet zien wat er onzichtbaar wel is. God vraagt wel geloof in deze werkelijkheid. Want die bij ons zijn, zijn altijd meer dan die bij hen zijn. Het leger van God is altijd groter dan wij beseffen. En misschien geeft God soms andere bevelen als de grote Generaal, maar er is een leger van engelen dat er echt is. 

Soms zal God ons daar iets van laten zien. Net zo goed als dat God ons soms een beeld geeft van wat er in bepaalde situaties werkelijk afspeelt. Het maakt ook heel erg zichtbaar dat er achter zichtbare vijanden, ook een andere macht schuilgaat. Ik geloof dat er achter elke ruzie, uiteindelijk ook demonen zijn die dit vuur opstoken, of dit nu in het groot of in het klein is. De strijd achter de zichtbare strijd is de echte strijd. 

Gebed: Heer van de hemelse legermachten, bescherm mij rondom tegen elke aanval, elke macht en kracht van de duisternis door U eigen leger van engelen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu