"En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa." (2 Koningen 6:17) 

Engelen lijken vaak hele gedienstige en bijna lieve hemelwezens. Natuurlijk met een bepaalde heiligheid, met een bepaalde macht en ongrijpbaarheid voor ons idee, maar bij engelen hebben we meestal geen negatief gevoel. Engelen zijn bijna altijd positief. We zien engelen natuurlijk in de Bijbel ook altijd als zij die de gelovigen bij staan. Toch is daarmee ook weer niet alles gezegd. Engelen zijn ook strijdbare helden van God. En op die momenten zijn ze echt op een andere manier betrokken. Misschien wel vaak onzichtbaar, maar ze zijn er wel.

 

Dat maakt ook dat we moeten leren om veel meer te denken vanuit de geestelijke werkelijkheid, die in onze zichtbare werkelijkheid haar uitwerking heeft. Want er zijn een paar geschiedenissen in de Bijbel die dit ook echt duidelijk maken. Een van de duidelijkste is de situatie bij Elisa als er een aanval komt van de Syriërs. Die aanval kwam omdat Elisa tegen de koning van Israël had verteld hoe hij een hinderlaag van de Syriërs kon ontlopen. En dit kwam de koning van de Syriërs te weten met als gevolg dat hij een leger naar Dotan stuurde, waar Elisa verbleef om hem te laten oppakken. 

De andere morgen als de knecht van Elisa naar buiten ging zag hij een ongelofelijk groot leger rondom de stad liggen. Er was eigenlijk geen redden meer aan. De schrik zat er gelijk goed in en hij komt helemaal wanhopig terug. We kunnen er van alles van vinden, maar als je op deze manier wakker wordt, dan zullen we allemaal op deze manier reageren. Maar wat de echte werkelijkheid is, die is onzichtbaar. Het is helemaal geen hopeloze zaak, want niet alles wat we denken te zien is wat het is. 

Elisa gaat dan bidden tot God en hij stelt eigenlijk maar één vraag: Hij vraagt God om de ogen van zijn knecht te openen, zodat hij zal zien wat de echte werkelijkheid is. En als God dat dan doet, dan blijkt er een vurig leger van paarden en strijdwagens rondom Elisa. Het zijn er meer dan dat er voor de stad liggen. Maar dit is wel hoe het echt is. En heel vaak laat God ons niet zien wat er onzichtbaar wel is. God vraagt wel geloof in deze werkelijkheid. Want die bij ons zijn, zijn altijd meer dan die bij hen zijn. Het leger van God is altijd groter dan wij beseffen. En misschien geeft God soms andere bevelen als de grote Generaal, maar er is een leger van engelen dat er echt is. 

Soms zal God ons daar iets van laten zien. Net zo goed als dat God ons soms een beeld geeft van wat er in bepaalde situaties werkelijk afspeelt. Het maakt ook heel erg zichtbaar dat er achter zichtbare vijanden, ook een andere macht schuilgaat. Ik geloof dat er achter elke ruzie, uiteindelijk ook demonen zijn die dit vuur opstoken, of dit nu in het groot of in het klein is. De strijd achter de zichtbare strijd is de echte strijd. 

Gebed: Heer van de hemelse legermachten, bescherm mij rondom tegen elke aanval, elke macht en kracht van de duisternis door U eigen leger van engelen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 3:1-7

1  Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2  doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3  Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4  maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
5  Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren;
6  zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.
7  Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij mag echt gezien worden

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God." (1 Petrus 3:4)

Na die eerste zin van het derde hoofdstuk, volgt er nog zo'n zin die heel regelmatig uit het verband wordt gehaald. Eerst een verkeerd begrip van het woord onderdanigheid, want Petrus brengt juist verbetering aan in de cultuur die er heerste. En dan komt er die zin over vrouwen dat ze hun haren niet mogen vlechten en geen sieraden mogen gebruiken. Er zijn kringen waar deze zin als een wet wordt gebruikt, maar er staat helemaal niets over niets mogen. Ook hier moeten we goed lezen en vooral begrijpen wat Petrus bedoelt te zeggen. Hij wil dat vrouwen zullen schitteren. Goed om te beseffen als je dit als vrouw leest, dat je bedoeld bent om te schitteren. Je mag opvallen! Het gaat helemaal in de Bijbel er niet over dat vrouwen een onbetekenende plaats moeten innemen, vrouwen worden juist uitgedaagd om op te vallen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu