"Toen zei hij tegen mij: Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen." (Daniël 10:12) 

We zouden er een studie van kunnen maken hoe engelen er uit zien, maar eigenlijk levert ons dat niet veel meer op dan dat we engelen meestal niet kunnen zien, dat er van cherubijnen staat dat ze vleugels hebben en van engelen niet. En wat we er nog van kunnen zeggen zou zijn dat geestelijke wezens, op God bevel wel een verschijningsvorm kunnen aannemen. Soms een lichaam, soms een lichtende gestalte. Denk aan bijvoorbeeld Maria als de engel van God bij haar staat. Maar meestal zien we engelen dus niet. Wat daarom belangrijk is, is dat we weten op welke manier engelen in beweging komen. 

Je zou kunnen zeggen dat ze in beweging komen op het moment dat God dat zegt. Nergens in de Bijbel vinden we dat mensen engelen bevelen geven, ook niet in de Naam van Jezus. Demonen, gevallen engelen, daar hebben we autoriteit over gekregen omdat ze hun staat als engel kwijt zijn, maar over engelen hebben wij absoluut geen autoriteit. Tegelijk is daar niet alles mee gezegd, want engelen komen wel degelijk in beweging door onze woorden. 

We hebben het al even over Daniël gehad die niet direct ondersteuning kreeg van een engel omdat hij in de geestelijke strijd was opgehouden. Maar als we lezen wat Daniël te horen krijgt van die engel dan zegt hij: "omwille van uw woorden ben ik gekomen." De woorden van Daniël, of eigenlijk zijn smeekgebed, maakte dat deze engel naar hem toe is gekomen om hem te ondersteunen. Het gebed was tot God, maar de engelen reageren er dus op, of via het gebed geeft God opdracht. Toch opmerkelijk dat de engel hier tegen Daniël wel in de eerste persoon spreekt. En ook Jezus zegt, als Hij door satan verzocht wordt in de woestijn dat als Hij Zijn Vader bidt, Hij Hem twaalf legioen engelen zal geven." 

Ons gebed zet dus het engelenleger in beweging. God ondersteunt ons dus met kracht en bescherming, niet op een vage manier, maar heel concreet door engelen te zenden op onze gebed en op onze woorden. Er staat in Psalm 103:20 dat de engelen luisteren en tot uitvoering overgaan bij het horen van de klank van Gods Woord. Letterlijk staat er dat ze uitvoerders zijn van Gods Woord en dat ze er naar luisteren. Dat is het woord wellicht dat God spreekt, maar het gaat daar niet om Gods stem. Het Woord van God, zet de engelen in beweging en dat is meer dan alleen het spreken van God. De engelen reageren dus ook op de klank van het Woord van God. Dat wil zeggen dat als wij Gods Woord proclameren, de engelen reageren op de klank van het Woord en dat gaan doen. Dat hoort bij hun gehoorzaamheid. Gebed en het proclameren van Gods Woord zorgt dus voor bescherming door engelen. 

Gebed: Vader, wat een wonder dat mijn woorden die ik tot U en over U en Uw Woord uitspreek, mijn bescherming wordt. Uw engelen, reageren op wat ik met U bespreek en wat ik over Uw Woord als waarheid uitspreek.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu