"Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert." (Lukas 15:10) 

Engelen, maar wat zijn dat eigenlijk voor wezens? Het is goed om te weten dat ze een rol spelen in de geestelijke strijd. Het is bijzonder om te weten dat er momenten zijn dat de engelen de gelovigen ondersteunen, maar hebben ze wel wat te willen en wat vinden ze er dan zelf van? Je kunt je de vraag stellen of de engelen gewoon maar doen wat ze moeten doen, of dat ze er ook zelf bij betrokken zijn met hun emoties?

 

Je kunt je afvragen of dat er toe doet, maar ik denk dat dit ook belangrijk is, want als je iets met je emotie doet, of omdat het nu eenmaal moet, dat maakt ook nog wel heel wat uit hoe je je werk doet. En als de engelen wezens zijn die emotie hebben, zal dat ook betekenen dat ze met plezier en blijdschap hun werk kunnen doen voor de gelovigen, maar ook echt uit heilige verontwaardigdheid kunnen optreden voor de gelovigen. 

Als je de Bijbel gaat lezen met deze vraag in je achterhoofd, dan vallen er een paar dingen op. In ieder geval dat engelen verstand en wijsheid hebben. Ze spreken met elkaar. Als Paulus het heeft over tongentaal, dan zegt hij dat als je zelfs de talen van de engelen kunt spreken, maar als de liefde ontbreekt is het zinloos. Het betekent dus dat de engelen een hemelse taal spreken, wellicht gelijk aan tongentaal, maar hieruit kun je opmaken dat er communicatie is onder de engelen op een zelfde niveau als dat van ons, met een eigen taal. 

Maar wat bijzonderder is, is dat Jezus ons iets verteld over de emoties van engelen. Hij verteld de gelijkenis van de verloren penning. En als de arme vrouw, haar penning gevonden heeft is ze dol en dolblij. Waarom? Omdat het voor haar een kapitaal was, al zal het voor de meeste mensen niet meer dan een stuiver zijn. En toch vergelijk Jezus de blijdschap van deze vrouw met de blijdschap van de engelen voor Gods troon. Net zo blij als deze arme vrouw is met het terugvinden van dat kleine muntje, zo blij zijn ook de engelen in de hemel als er maar ene zondaar tot geloof komt. 

Moet je een even gaan nadenken over wat zich in de hemel dan af moet spelen. Dat moet meer dan een feest zijn. Hoeveel mensen zullen er per dag tot geloof komen? Dat gaat om velen. En voor elke zondaar die tot bekering komt is er feest bij de engelen in de hemel. Ze zijn dus net zo betrokken op mensen als dat God Zelf betrokken is op ons. Dat zegt nogal wat over de manier hoe de engelen hun werk doen. Ze gaan helemaal voor ons, ze leven er zelfs van, het is hun blijdschap, het is waar hun hart voor gaat kloppen. Wat een beschermers hebben wij gekregen, die met hun daden, maar ook met hun emoties op ons betrokken zijn. Het doet er voor hen echt wat toe. Toegewijde beschermers zijn ze voor ons en toegewijde aanbidders zijn ze voor Gods troon. 

Gebed: Vader, wat een voortdurend feest moet het zijn voor Uw troon. Het kan niet anders dan dat Uw engelen met hart en ziel betrokken zijn op ons leven. En wat gun ik U zo'n feest in de hemel. Alleen dat al maakt het geweldig om anderen bij U te brengen!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu