Er was licht

 

"De aarde nu was woest en leeg, en de duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht."

 

Het eerste dat duidelijk wordt in de schepping is dat wat de wetenschap ons wil laten geloven dat de aarde een planeet is zoals alle andere planeten en er daarom gezocht kan worden naar ander leven in het heelal, een leugen is. De gedachte dat de aarde een planeet is, zoals andere planeten er zijn komt voort vanuit buiten-Bijbels en evolutionair denken. Dit zijn geen gedachten die van God zijn. Dat klinkt hard, maar de waarheid die de Bijbel ons leert over de schepping is dat God de aarde heeft geschapen en pas op de vierde dag de planeten heeft geschapen.

Gods meesterwerk is de aarde en uiteindelijk de mens op deze aarde. En alles wat God heeft geschapen, staat ten dienste van de mens als het kroonjuweel op Zijn schepping. De aarde is dus van een totaal andere orde van welke van de planeten ook. Sterker nog, op grond van de Bijbel kunnen we zeggen dat de aarde de aarde is en dat de sterren aan het hemelgewelf, de lichten zijn die God heeft geven om de aarde te beschijnen.

 

Maar dan het eerste dat God op aarde gaat maken. De aarde ziet er op dat moment uit als een chaos, maar niemand kon deze chaos zien. Het was onmogelijk om in de duisternis ook maar iets te doorgronden. Er was namelijk geen licht. Er was wel een watervloed op de aarde, maar niemand kon dat zien, evenals de woesternij op aarde. En dan is het eerste dat God gaat maken het licht. 

 

Nee, even niet gelijk doorrennen, sta even stil bij het feit dat God het licht maakt. Wat is duisternis? Duisternis is dat waar het licht ontbreekt. En dat heft God op de eerste scheppingsdag op. Maar er staat niet dat God de zon maakte. Dat komt namelijk pas op de vierde dag. Kijk maar in vers 16: "En God maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen."

 

De zon waar alles in het universum om lijkt dat draaien, de zon die onbewegelijk is en waar de aarde omheen draait, is niet aanwezig op het moment dat God het licht schiep.  Het licht is dus niet afhankelijk van de zon. God lijkt hier Zelf licht te geven waarin Hij duidelijk maakt dat Hij van niets afhankelijk is. Hij is het licht van de wereld in Christus. En daarmee is het aanbidden van de zon onzin, want God is Zelf licht. 

 

God heft de duisternis op door licht tot leven te roepen, wat wij onmogelijk wetenschappelijk kunnen bewijzen en begrijpen. Zo schept God uit het niets en met niets, licht in ons leven. Laat dat ook maar eens zo zijn. God heeft niets nodig om jouw leven, jouw situatie te veranderen, net zo min als dat Hij de zon als lamp nodig had om voor licht te zorgen.

 

Gebed: God Almachtig, ik zal stoppen om U en Uw werk op welke manier dan ook wetenschappelijk te bewijzen. Dat is onmogelijk! U ben totaal anders, U gaat ver boven mijn denken en begrijpen uit. HEER, onze HEER, hoe heerlijk is Uw Naam op de hele aarde.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom