Twee soorten uitkomst

 

“En zij begonnen vrolijk te zijn.” (Lukas 15:24b)

”… en wilde niet naar binnen gaan.” (Lukas 15:28b)

 

En dan het slot. En misschien ben je geneigd om dit over te slaan, of om te zeggen dat de ene welkom is en de ander niet. Maar dit slot is het grote verlangen dat in alle drie de gelijkenissen in Lukas 15 doorklinkt. En zeker in deze gelijkenis gaat het om het verlangen van de vader die vrolijk wil zijn met zijn beide zoons. Jezus is er in deze gelijkenis op uit om duidelijk te maken dat goddeloze zondaren en nette vrome kerkmensen allebei het verlangen van God de Vader zijn dat ze bij Hem aan tafel zitten.

En misschien heb jij heel veel voorwaarden voordat je echt vrolijk mag zijn met God. Als je dat al mag, want vrolijkheid en heiligheid strijden voor sommige oudste zonen zodanig met elkaar dat ze daarom niet in de vrolijkheid van het Vaderhuis willen binnengaan en liever op de akker blijven. Maar jij bent uitgenodigd om onvoorwaardelijk te geloven dat het Gods grote verlangen is om met jou feest te vieren. Dat verlangt de vader in deze gelijkenis. Hij wil leven met zijn beide zoons om hem heen. En Jezus is de Deur en daarmee ook de enige toegang tot het Vaderhuis. Ga binnen, want de Vader ziet uit naar jouw aanwezigheid.

 

De andere kant is ook waar. God de Vader verlangt ook jongste zoons in Zijn nabijheid en Hij wil ook met de grootste van de zondaren die door Jezus binnenkomen feestvieren. En uiteindelijk is er maar ene vraag over: Wil jij vrolijk zijn en feestvieren bij God. En let er op dat ze begonnen om vrolijk te zijn. Het echte uitbundige komt nog, maar hier op aarde wil God al vrolijk zijn met jou. En het maakt niet uit waar je vandaan komt, of je van de akker komt of bij de varkens vandaan, de Vader staat op allebei te wachten.

 

En als je ondertussen bent binnengegaan en het misschien al heel lang geleden was dat je bij de varkens zat of op de akker je dienstwerk liep te doen, dan is er één ding dat de Vader je vandaag wil zeggen: “Ik wil vanaf vandaag, elke dag beginnen om vrolijk te zijn met jou.” Ingaan in de vreugde van God begint niet pas straks, maar daar wil God nu al aan beginnen.

 

Dus als jij zegt: “De varkens en de akker, beide wil ik niet meer, ik wil door Jezus genade kind zijn omdat ik kind ben, vier dan vanaf vandaag elke dag het feest met je Vader in de hemel. Hij verlangt er naar, niet om je zondaarsgezicht te zien, want zo ging de jongste zoon niet mee naar binnen, sterker nog, dat wuifde de vader zelfs weg, en Hij verlangt er ook niet naar dat je stuurs zit te kijken, maar dat je vanaf nu en voortaan begint om vrolijk te zijn.

 

Ze begonnen feest te vieren, omdat de Deur met Zijn armen opstond en iedereen die door Jezus naar binnengaat, viert vanaf vandaag feest. Geen bedrukte gezichten, geen somberheid, want in Christus ben je kind van de Vader en viert de Vader Zijn feest met jou.

 

Gebed: Vader, vanaf vandaag wil ik elke dag vrolijk zijn en feestvieren met U, dan wordt Uw verlangen vervuld en wandel ik in mijn bestemming.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom