Twee soorten welkom

 

“En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.” (Lukas 15:20b)
“Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan.” (Lukas 15:28b)

 

Je hebt twee keuzes: Of je zoekt in jezelf naar de reden van je honger, of je legt de schuld bij een ander neer. En misschien is het wel de vraag hoe de vader zou reageren op een tot zichzelf ingekeerde zoon. Misschien ook wel een herkenbare vraag voor jou. Hoe zal God reageren als je terugkeert op je schreden en zegt dat je verkeerd bent geweest? Hoe zou Jezus op je reageren?

Beide keuzes van deze zoons roepen een reactie van de vader op. En het is goed om te bedenken waar je staat en let er dan eens op hoe deze vader reageert op zijn zoons. Hoe reageert God op onze keuzes van het leven als we bij Hem vandaan zijn gedwaald? Als er iemand hartelijk welkom lijkt te zijn is het de jongste zoon. Is de oudste zoon dan minder welkom?

 

De jongste zoon heeft het besluit genomen en gaat terug naar zijn vader en al zou hij slaaf moeten worden bij zijn vader, dan is dat nog altijd beter dan bij de varkens blijven. Het is beter op de tweede rang terecht te komen bij God dan in een leven van zonden en gescheiden zijn van God. En kijk dan eens wat deze jongen ten deel valt. Zijn vader staat zelfs op de uitkijk om zijn zoon te ontvangen. Doet hij dat omdat hij tot inkeer gekomen is? Nee, de vader staat daar omdat hij vader is en naar zijn zoon verlangt. Het is niet waar dat hij daar staat te wachten tot zijn zoon tot inkeer komt, hij staat daar namelijk als vader om zijn zoon, hoe hij ook komt, welkom thuis te heten.

 

En misschien denk je: daar klopt niets van, want zonder inkeer was deze zoon niet welkom geweest? In de eerste plaats heeft de jongste zoon nog geen woord gesproken van berouw. En ik denk dat je het zo ook niet mag stellen, want kijk eens hoe deze vader op zijn andere zoon reageert. De oudste zoon is zeker niet tot inkeer gekomen, maar wat doet deze vader? Hij gaat naar buiten en hij spoort zijn oudste zoon aan om ook binnen te komen.

 

De vader verlangt dat zowel afgedwaalde zoons als zoons die iets bij hem willen verdienen binnenkomen bij hem. Hier klopt het Vaderhart van God. Het gaat God er niet om dat jij tot inkeer komt, maar het gaat God er in de eerste plaats om dat jij op de plaats van je bestemming aankomt. God de Vader verlangt iedereen binnen. En dat dar berouw bij hoort is zo, maar het verlangen van de vader is dat beide zoons aan zijn tafel zullen zitten. Het is het verlangen van God de Vader dat er niemand verloren gaat en daarom ontvangt Hij afgedwaalde zoons met innerlijke ontferming en keurige, voor het oog nette gelovigen spoort Hij aan om binnen te komen in het Vaderhuis.

 

Voor beide zoons verlangt deze vader dat ze door de deur naar binnen zullen gaan. Zowel de ene als de andere. Door Jezus ben je welkom bij de Vader. Door Die Deur mogen beiden naar binnen.

 

Gebed: Vader, U verlangt naar beide zoons, afgedwaald of religieus, U wilt met beiden een relatie en met beiden aan Uw tafel zitten.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom