Twee soorten welkom

 

“En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.” (Lukas 15:20b)
“Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan.” (Lukas 15:28b)

 

Je hebt twee keuzes: Of je zoekt in jezelf naar de reden van je honger, of je legt de schuld bij een ander neer. En misschien is het wel de vraag hoe de vader zou reageren op een tot zichzelf ingekeerde zoon. Misschien ook wel een herkenbare vraag voor jou. Hoe zal God reageren als je terugkeert op je schreden en zegt dat je verkeerd bent geweest? Hoe zou Jezus op je reageren?

Beide keuzes van deze zoons roepen een reactie van de vader op. En het is goed om te bedenken waar je staat en let er dan eens op hoe deze vader reageert op zijn zoons. Hoe reageert God op onze keuzes van het leven als we bij Hem vandaan zijn gedwaald? Als er iemand hartelijk welkom lijkt te zijn is het de jongste zoon. Is de oudste zoon dan minder welkom?

 

De jongste zoon heeft het besluit genomen en gaat terug naar zijn vader en al zou hij slaaf moeten worden bij zijn vader, dan is dat nog altijd beter dan bij de varkens blijven. Het is beter op de tweede rang terecht te komen bij God dan in een leven van zonden en gescheiden zijn van God. En kijk dan eens wat deze jongen ten deel valt. Zijn vader staat zelfs op de uitkijk om zijn zoon te ontvangen. Doet hij dat omdat hij tot inkeer gekomen is? Nee, de vader staat daar omdat hij vader is en naar zijn zoon verlangt. Het is niet waar dat hij daar staat te wachten tot zijn zoon tot inkeer komt, hij staat daar namelijk als vader om zijn zoon, hoe hij ook komt, welkom thuis te heten.

 

En misschien denk je: daar klopt niets van, want zonder inkeer was deze zoon niet welkom geweest? In de eerste plaats heeft de jongste zoon nog geen woord gesproken van berouw. En ik denk dat je het zo ook niet mag stellen, want kijk eens hoe deze vader op zijn andere zoon reageert. De oudste zoon is zeker niet tot inkeer gekomen, maar wat doet deze vader? Hij gaat naar buiten en hij spoort zijn oudste zoon aan om ook binnen te komen.

 

De vader verlangt dat zowel afgedwaalde zoons als zoons die iets bij hem willen verdienen binnenkomen bij hem. Hier klopt het Vaderhart van God. Het gaat God er niet om dat jij tot inkeer komt, maar het gaat God er in de eerste plaats om dat jij op de plaats van je bestemming aankomt. God de Vader verlangt iedereen binnen. En dat dar berouw bij hoort is zo, maar het verlangen van de vader is dat beide zoons aan zijn tafel zullen zitten. Het is het verlangen van God de Vader dat er niemand verloren gaat en daarom ontvangt Hij afgedwaalde zoons met innerlijke ontferming en keurige, voor het oog nette gelovigen spoort Hij aan om binnen te komen in het Vaderhuis.

 

Voor beide zoons verlangt deze vader dat ze door de deur naar binnen zullen gaan. Zowel de ene als de andere. Door Jezus ben je welkom bij de Vader. Door Die Deur mogen beiden naar binnen.

 

Gebed: Vader, U verlangt naar beide zoons, afgedwaald of religieus, U wilt met beiden een relatie en met beiden aan Uw tafel zitten.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom