Satan te hulp geroepen

 

“Samuël zei tegen Saul: Waarom hebt u mijn rust verstoord door mij op te roepen?” (1 Samuël 28:15a)

 

We gaan het onderwerp rond leiderschap afronden. Het is wel duidelijk dat ik me ernstig zorgen ben gaan maken om de kerk, om gemeenten, om groepen die in de Naam van Jezus bijeenkomen. Vanaf het moment dat God mij de geschiedenis van Saul op mijn hart legde ging ik op steeds meer momenten zien hoe de duivel bezig is om leiders te verleiden om hun eigen programma’s te volgen en waar leiders, voorgangers of andere vormen van leiderschap hun eigen eer, hun eigen club op het oog hebben en het ten diepste niet meer gaat om het eigendom van God, maar hun eigen eer en club. En denk niet dat dit maar aan ene kant van de kerk zou spelen, van links tot rechts, van behoudend tot charismatisch speelt dit.

Misschien leek het de laatste tijd somber, maar ik hoop dat er een beweging van gebed op gang komt voor het leiderschap in de kerken die de naam van Jezus dragen. Saul is nog ene stap verder gegaan. En ik hoop dat dit in de kerk niet geldt, maar ik geloof ook dat satan slimmer is dan wij. Hij heeft heel wat jaren meer ervaring met het verleiden dan dat wij ervaring hebben om hem tegen te staan. Saul is zover gegaan dat hij niet alleen satan bestaansgrond gegeven heeft in zijn leiderschap, maar hij is zelfs zover gegaan dat hij contact gezocht heeft met de geestelijke onderwereld.

 

De laatste strijd die Saul in zijn leven ging strijden was een strijd waarin hij wijsheid nodig had en God zweeg in alle talen. Uiteindelijk heeft hij de geesten van de doden opgezocht en de geest van Samuël opgeroepen. En natuurlijk is dit Samuël niet geweest. Samuël was in de hemel en God laat Zich voor deze praktijken niet gebruiken.

 

Satan heeft wel gelachen toen Saul uiteindelijk via een medium hem raad begon te vragen. En de geest die opkwam uit het dodenrijk sprak geen leugens. De geest die tot hem sprak vertelde hem dat hij morgen met zijn zonen bij hem zou zijn. Dat zal niet gegaan zijn over hemel of hel, want ook Jonathan is omgekomen op die dag. En het is ook de vraag of Saul verloren is gegaan. Daar zegt de Bijbel niets over. Ook gevallen leiders kunnen behouden worden omdat Gods genade verder gaat dan ons denken. En Gods trouw is groter dan onze zonden.

 

Ik hoop dat dit niet voor kerkleiders geldt dat ze contact hebben gelegd met duistere machten om zo hun macht vast te kunnen houden. Misschien hoeft het ook niet zo extreem, maar als de Geest van God wijkt en je was als leider gewend om naar Gods stem van binnen te luisteren en die stem verdwijnt, hoe groot is dan de kans dat satan die stem opvult? Leiderschap is uiterst verantwoordelijk en de zalving van Gods Geest is van ongelofelijk belang. Zonder Gods Geest zal satan de regie overnemen. Laat ons gebed voor leiders in de kerken vermenigvuldigen. Ga gebedstijden nemen voor leiders, voorgangers en ambtsdragers binnen de kerken.

 

Gebed: HEERE God, het is schokkend om te zien hoeveel macht satan kan grijpen onder leiders. Leiders die Uw woorden hebben aangevuld of hebben afgebroken, leiders die hun eigen wil zijn gaan doen en gericht zijn geraakt op eigen succes en glorie. Behoudt Uw kerk in het leven, ook in het einde van de tijden.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom