Satan te hulp geroepen

 

“Samuël zei tegen Saul: Waarom hebt u mijn rust verstoord door mij op te roepen?” (1 Samuël 28:15a)

 

We gaan het onderwerp rond leiderschap afronden. Het is wel duidelijk dat ik me ernstig zorgen ben gaan maken om de kerk, om gemeenten, om groepen die in de Naam van Jezus bijeenkomen. Vanaf het moment dat God mij de geschiedenis van Saul op mijn hart legde ging ik op steeds meer momenten zien hoe de duivel bezig is om leiders te verleiden om hun eigen programma’s te volgen en waar leiders, voorgangers of andere vormen van leiderschap hun eigen eer, hun eigen club op het oog hebben en het ten diepste niet meer gaat om het eigendom van God, maar hun eigen eer en club. En denk niet dat dit maar aan ene kant van de kerk zou spelen, van links tot rechts, van behoudend tot charismatisch speelt dit.

Misschien leek het de laatste tijd somber, maar ik hoop dat er een beweging van gebed op gang komt voor het leiderschap in de kerken die de naam van Jezus dragen. Saul is nog ene stap verder gegaan. En ik hoop dat dit in de kerk niet geldt, maar ik geloof ook dat satan slimmer is dan wij. Hij heeft heel wat jaren meer ervaring met het verleiden dan dat wij ervaring hebben om hem tegen te staan. Saul is zover gegaan dat hij niet alleen satan bestaansgrond gegeven heeft in zijn leiderschap, maar hij is zelfs zover gegaan dat hij contact gezocht heeft met de geestelijke onderwereld.

 

De laatste strijd die Saul in zijn leven ging strijden was een strijd waarin hij wijsheid nodig had en God zweeg in alle talen. Uiteindelijk heeft hij de geesten van de doden opgezocht en de geest van Samuël opgeroepen. En natuurlijk is dit Samuël niet geweest. Samuël was in de hemel en God laat Zich voor deze praktijken niet gebruiken.

 

Satan heeft wel gelachen toen Saul uiteindelijk via een medium hem raad begon te vragen. En de geest die opkwam uit het dodenrijk sprak geen leugens. De geest die tot hem sprak vertelde hem dat hij morgen met zijn zonen bij hem zou zijn. Dat zal niet gegaan zijn over hemel of hel, want ook Jonathan is omgekomen op die dag. En het is ook de vraag of Saul verloren is gegaan. Daar zegt de Bijbel niets over. Ook gevallen leiders kunnen behouden worden omdat Gods genade verder gaat dan ons denken. En Gods trouw is groter dan onze zonden.

 

Ik hoop dat dit niet voor kerkleiders geldt dat ze contact hebben gelegd met duistere machten om zo hun macht vast te kunnen houden. Misschien hoeft het ook niet zo extreem, maar als de Geest van God wijkt en je was als leider gewend om naar Gods stem van binnen te luisteren en die stem verdwijnt, hoe groot is dan de kans dat satan die stem opvult? Leiderschap is uiterst verantwoordelijk en de zalving van Gods Geest is van ongelofelijk belang. Zonder Gods Geest zal satan de regie overnemen. Laat ons gebed voor leiders in de kerken vermenigvuldigen. Ga gebedstijden nemen voor leiders, voorgangers en ambtsdragers binnen de kerken.

 

Gebed: HEERE God, het is schokkend om te zien hoeveel macht satan kan grijpen onder leiders. Leiders die Uw woorden hebben aangevuld of hebben afgebroken, leiders die hun eigen wil zijn gaan doen en gericht zijn geraakt op eigen succes en glorie. Behoudt Uw kerk in het leven, ook in het einde van de tijden.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom