De Geest van God geweken

 

“De Geest van de HEERE was van Saul geweken, en een boze geest bij de HEERE vandaan joeg hem angst aan.” (1 Samuël 16:14)

 

Waar de Geest van God wijkt, ontstaat een vacuüm. En op het moment dat God Zich terugtrekt van Saul wordt dit vacuüm ook ingevuld. Het is goed om eerst te beseffen dat dit wat hier gebeurt dus echt kan. Gods Geest van wijken van iemand. En het Hebreeuws en ook het Nederlands laat hier een werkwoord in de voltooide tijd is. Hij wijkt niet even van Saul, maar de Heilige Geest is echt weg. Er is binnen de Drie-eenheid niemand die zo erg pijn gedaan kan worden dan de Geest en als dat gebeurt dan wijkt hij. Zover kan het dus gaan.

Niet voor niets worden we door Paulus opgeroepen om de Heilige Geest van God niet te bedroeven of uit te blussen. Saul heeft dat hier in extreme vorm gedaan en de Geest is zelfs vertrokken. Hij is niet teruggetrokken, maar geweken. En dat bij een leider over Gods eigendom, iemand die door God Zelf gezalfd en geroepen was. Maar door zonden in zijn leven is deze zalving verdwenen en staat hij er nu helemaal in eigen kracht voor.

 

Bedenk dit eens even als je op welke manier dan ook leiding geeft aan een deel van Gods eigendom. De Geest kan wijken als wij ons eigen programma gaan plannen en God laten praten. Als we voor onze eigen agenda bezig zijn is dit mogelijk. En die ruimte wordt hier bij Saul direct ingevuld door een boze geest. En die ruimte, of in ieder geval het bestaansrecht voor deze geest, heeft hij al gegeven op het moment dat hij bang begon te worden voor zijn eigen eer. In plaats van deze angst te blokkeren, heeft hij deze geest van angst ruimte gegeven en recht gegeven om binnen te komen.

 

Wat was dit dan voor een geest? Is dit iets van God? Uit de vertaling lijkt dit zo te zijn. Maar God heeft geen boze geesten. De enige hemelwezens die bij God, na de opstand in de hemel zijn overgebleven van goede wezen. De kwade wezen, zijn de engelen of geesten die met satan de hemel uitgegooid zijn. Het woord ‘bij’ of in andere vertalingen zelfs ‘van’ is dan ook beter te vertalen met ‘een boze geest vanwege de HEERE’. God heeft deze geest toegelaten bij hem die Hij zalfde over Zijn eigendom.

 

Angst was ten diepste waar het bij Saul om begon. Angst om zijn mensen kwijt te raken. En angst is voor een deel, beschermend door God geschapen, maar als angst gaat heersen maakt satan daar misbruik van. En kijk dan eens waar het nu met Saul uitkomt met dat wat met angst begon.

 

En laten we eerlijk zijn, ook voor geestelijk leiders is angst een serieus gevaar. Soms onderschatten we echt de druk die op leiders wordt gelegd. En de angst dat iets op een andere manier gaat zoals wij denken dat het goed is, kan uitgroeien tot een macht die gebruikt wordt om te heersen. Maar leiders die direct onder Gods gezag willen leidinggeven en nauwkeurig naar Gods stem en leiding willen luisteren hoeven niet bang te zijn. Maar dan moet je wel je eigen programma loslaten en dat van God durven volgen, ook als het niet altijd voelt zoals het voor jou veilig voelt.

 

Gebed: HEERE God, angst is reëel, de reden waar de angst zich op richt niet, want U regeert en het is Uw eigendom, waar U altijd over zult regeren. Ik blokkeer iedere angst en zal onbevreesd Uw weg gaan.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom