De ernst van ongehoorzaamheid

Maar Samuël zei: Heeft de HEERE evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de HEERE? Zie gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. Want opstandigheid is zonde van waarzeggerij en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. (1 Samuël 15:22 en 23a)

 

Gehoorzaamheid was het enige dat God van Saul vroeg. En niet voor bijna, maar gehoorzaamheid voor de volle honderd procent. En ergens zou je bij het lezen van deze geschiedenis denken: “waar gaat het nu eigenlijk over?” Saul doet dan wel niet helemaal wat God van hem vraagt, maar hij houdt het beste van de buit toch voor God? Deze keer niet voor zichzelf, maar voor een offer aan God. Is dat nu zo erg? Is dit dan zo erg dat God hem vanaf dit moment verwerpt als koning?

Het enige dat er was gebeurd was dat er dieren niet met de ban geslagen en gedood waren voor een offer aan God. Maar dan moet je even meelezen hoe God, die het hart van Saul helemaal kende, dit beoordeelt. Het is in de eerste plaats duidelijk dat God gehoorzaamheid belangrijker vindt dan welk offer dan ook. Onze gehoorzaamheid is ten diepst het heerlijkste offer dat wij God kunnen brengen, want met dit offer behagen we God echt omdat we onszelf daarmee offeren.

 

Maar waar maakt Saul zich nu eigenlijk echt schuldig aan? Door Samuël zegt God: “Opstandigheid is een zonde van waarzeggerij.” De letterlijke vertaling van deze woorden is eigenlijk: “Rebellie is een zonde van toverij.” Waarzeggerij is ook toverij, maar dicht bij de grondtaal gaat het over rebellie en toverij. Het is dus niet zo maar opstandigheid als een vorm van koppigheid. Het is rebellie en waar komt dit uit voort? Uit toverij. Nu denken wij bij toverij vaak aan duidelijk occulte zaken. Maar het woord toverij in de Bijbel komt overeen met ons woord ‘manipulatie’. Met toverij wordt een ander op afstand, buiten zijn wil om bestuurd. Dit is precies hetzelfde wat geprobeerd wordt met manipulatie. Je probeert dan op afstand de ander zo te dwingen dat hij gaat doen wat jij wilt. Toverij is dat.

 

Saul is bezig om met zijn offer, met zijn ongehoorzaamheid God te manipuleren. En het woord tegenstreven kunnen we vertalen met hoogmoed, dat zet op God op ene lijn met afgoderij. Het is jezelf op Gods plaats zetten. Dat gebeurt er bij ongehoorzaamheid aan God, dat is pure toverij! Dat is God naar jouw hand willen zetten en dat deed Saul. En als leiders dat gaan doen, en dus hun eigen programma gaan voeren, dan proberen ze daarmee als God te zijn en met vrome ongehoorzaamheid proberen ze God te manipuleren. Als we elkaar geestelijk verplichtingen opleggen alsof God dat zou behagen, toveren we. En die leiders, als het zover komt, die geeft God over aan de duisternis.

 

Want vanaf dit moment is er voor Saul geen weg meer terug. Saul is nog wel koning, maar het is eigenlijk voorbij en heeft zich met deze zonde op het terrein van satan begeven en satan heeft bestaansrecht gekregen in zijn leiderschap. En dan gebeuren er verschrikkelijke dingen.

 

Gebed: HEERE God, dit woord is schokkend. Ongehoorzaamheid is veel erger dan we vaak beseffen. Bewaar mij voor rebellie en hoogmoed, ik wil U helemaal gehoorzamen en ga Uw wil met mij.

Reacties   

+1 #1 Merlyn Elsenhout 05-07-2016 13:57
Ik voel me schuldig tegenover God en mijn naaste. Ik probeer te stoppen met roken en het lukt me niet. Ik voelme heel eenzaam en er is niemand die tijd heeft om me te bemooedigen. Ik zie het niet meer zitten. WAT MOET IK DOEN
Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom