De ernst van ongehoorzaamheid

Maar Samuël zei: Heeft de HEERE evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de HEERE? Zie gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. Want opstandigheid is zonde van waarzeggerij en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. (1 Samuël 15:22 en 23a)

 

Gehoorzaamheid was het enige dat God van Saul vroeg. En niet voor bijna, maar gehoorzaamheid voor de volle honderd procent. En ergens zou je bij het lezen van deze geschiedenis denken: “waar gaat het nu eigenlijk over?” Saul doet dan wel niet helemaal wat God van hem vraagt, maar hij houdt het beste van de buit toch voor God? Deze keer niet voor zichzelf, maar voor een offer aan God. Is dat nu zo erg? Is dit dan zo erg dat God hem vanaf dit moment verwerpt als koning?

Het enige dat er was gebeurd was dat er dieren niet met de ban geslagen en gedood waren voor een offer aan God. Maar dan moet je even meelezen hoe God, die het hart van Saul helemaal kende, dit beoordeelt. Het is in de eerste plaats duidelijk dat God gehoorzaamheid belangrijker vindt dan welk offer dan ook. Onze gehoorzaamheid is ten diepst het heerlijkste offer dat wij God kunnen brengen, want met dit offer behagen we God echt omdat we onszelf daarmee offeren.

 

Maar waar maakt Saul zich nu eigenlijk echt schuldig aan? Door Samuël zegt God: “Opstandigheid is een zonde van waarzeggerij.” De letterlijke vertaling van deze woorden is eigenlijk: “Rebellie is een zonde van toverij.” Waarzeggerij is ook toverij, maar dicht bij de grondtaal gaat het over rebellie en toverij. Het is dus niet zo maar opstandigheid als een vorm van koppigheid. Het is rebellie en waar komt dit uit voort? Uit toverij. Nu denken wij bij toverij vaak aan duidelijk occulte zaken. Maar het woord toverij in de Bijbel komt overeen met ons woord ‘manipulatie’. Met toverij wordt een ander op afstand, buiten zijn wil om bestuurd. Dit is precies hetzelfde wat geprobeerd wordt met manipulatie. Je probeert dan op afstand de ander zo te dwingen dat hij gaat doen wat jij wilt. Toverij is dat.

 

Saul is bezig om met zijn offer, met zijn ongehoorzaamheid God te manipuleren. En het woord tegenstreven kunnen we vertalen met hoogmoed, dat zet op God op ene lijn met afgoderij. Het is jezelf op Gods plaats zetten. Dat gebeurt er bij ongehoorzaamheid aan God, dat is pure toverij! Dat is God naar jouw hand willen zetten en dat deed Saul. En als leiders dat gaan doen, en dus hun eigen programma gaan voeren, dan proberen ze daarmee als God te zijn en met vrome ongehoorzaamheid proberen ze God te manipuleren. Als we elkaar geestelijk verplichtingen opleggen alsof God dat zou behagen, toveren we. En die leiders, als het zover komt, die geeft God over aan de duisternis.

 

Want vanaf dit moment is er voor Saul geen weg meer terug. Saul is nog wel koning, maar het is eigenlijk voorbij en heeft zich met deze zonde op het terrein van satan begeven en satan heeft bestaansrecht gekregen in zijn leiderschap. En dan gebeuren er verschrikkelijke dingen.

 

Gebed: HEERE God, dit woord is schokkend. Ongehoorzaamheid is veel erger dan we vaak beseffen. Bewaar mij voor rebellie en hoogmoed, ik wil U helemaal gehoorzamen en ga Uw wil met mij.

Reacties   

+1 #1 Merlyn Elsenhout 05-07-2016 13:57
Ik voel me schuldig tegenover God en mijn naaste. Ik probeer te stoppen met roken en het lukt me niet. Ik voelme heel eenzaam en er is niemand die tijd heeft om me te bemooedigen. Ik zie het niet meer zitten. WAT MOET IK DOEN
Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom