Regels waar God niets van afweet

 

"en van de mannen van Israël werd veel gevergd, want Saul had het volk bezworen: Vervloekt is de man die vóór de avond voedsel tot zich neemt, voordat ik mij aan mijn vijanden gewroken heb! Daarom gebruikte heel het volk geen voedsel." (1 Samuël 14:24)

 

Als er iets is dat leiders gaan doen op het moment dat ze voor eigen succes willen gaan dan is het wel dat leiders regels gaan opleggen die in ieder geval niet bij God vandaan komen. Je ziet dat ook bij geestelijk leiders vaak gebeuren dat, zodra ze niet meer geestelijk leidinggeven ze keuzes maken om op hun eigen manier regels op te leggen waar God in ieder geval niets mee te maken heeft. Soms heeft dat met vormen te maken, soms met een manier van doen, maar als Gods Geest uit het leiderschap wijkt dat komt religiositeit en sectarisme heel snel om de hoek kijken. Leiderschap wordt dan macht om te overheersen en niet meer om te dienen.

 

Saul begon met een ogenschijnlijk kleine zonde door zelf te gaan offeren. We hebben gezien dat er achter dat ogenschijnlijk kleine foutje, een veel diepere gedachte zat. Maar we zijn nu nog niet eens zo heel veel verder of Saul begint leiding te geven wat werkelijk niets meer te maken heeft met geestelijk leiderschap over het eigendom van God. Regels uitvaardigen in de strijd en in een periode van leidinggeven is niet erg en soms nodig, maar welk doel dienen ze. En Saul stelt nu een regel dat alleen maar met macht en wraakzucht te maken heeft.

 

Saul wil kostte wat het kost zijn vijanden verdelgen. De overwinning die begon bij Jonathan moet een definitieve overwinning worden. God had de overwinning gegeven, zonder dat Saul er ook maar iets voor hoefde te doen en nu wil Saul nog even een daad laten zien en de vijand helemaal uitroeien. Nu is dat het ene, maar het andere is dat hij het volk verbiedt om ook maar iets te eten. De strijd had al veel van het volk gevergd en nu wil hij ook nog eens dat ze niet eten. En regel, die absoluut niet bij God vandaan komt, maar met de macht van Saul heeft te maken.

 

En als er iemand is die dat in de gaten heeft is het zijn eigen zoon Jonathan. Het volk komt in een bos met honing, maar ze durven er niet van te eten, want dat zou hun het leven kosten. Maar Jonathan wist hier niets vanaf en begint wel te eten. Als hij door het volk daarop wordt aangesproken, zegt hij dat zijn vader bezig is om het land in het ongeluk te storten.

 

Ten diepste is dat wat er gebeurt. Saul is bezig om met zijn macht het volk in het ongeluk te storten. Maar dit is wat er gebeurd als leiderschap, ook in de kerk, gericht raakt op de macht en autoriteit van de leider. Dan worden er regels gesteld, die God niet stelt. En uiteindelijk is dit wat satan heel graag wil op het moment dat God geestelijk leiders aanstelt. Ze mogen met de Geest beginnen, maar wel graag zo snel mogelijk in het vlees eindigen.

 

Gebed: HEERE God, ik bid voor elke leider over Uw eigendom, elke leider in Uw kerk. Ik bid voor hen dat ze tot hun einde toe werkelijk geestelijk leiding zullen geven en dat doen wat U van hen vraagt, zodat Uw kerk werkelijk gebouwd wordt.

 

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom