Regels waar God niets van afweet

 

"en van de mannen van Israël werd veel gevergd, want Saul had het volk bezworen: Vervloekt is de man die vóór de avond voedsel tot zich neemt, voordat ik mij aan mijn vijanden gewroken heb! Daarom gebruikte heel het volk geen voedsel." (1 Samuël 14:24)

 

Als er iets is dat leiders gaan doen op het moment dat ze voor eigen succes willen gaan dan is het wel dat leiders regels gaan opleggen die in ieder geval niet bij God vandaan komen. Je ziet dat ook bij geestelijk leiders vaak gebeuren dat, zodra ze niet meer geestelijk leidinggeven ze keuzes maken om op hun eigen manier regels op te leggen waar God in ieder geval niets mee te maken heeft. Soms heeft dat met vormen te maken, soms met een manier van doen, maar als Gods Geest uit het leiderschap wijkt dat komt religiositeit en sectarisme heel snel om de hoek kijken. Leiderschap wordt dan macht om te overheersen en niet meer om te dienen.

 

Saul begon met een ogenschijnlijk kleine zonde door zelf te gaan offeren. We hebben gezien dat er achter dat ogenschijnlijk kleine foutje, een veel diepere gedachte zat. Maar we zijn nu nog niet eens zo heel veel verder of Saul begint leiding te geven wat werkelijk niets meer te maken heeft met geestelijk leiderschap over het eigendom van God. Regels uitvaardigen in de strijd en in een periode van leidinggeven is niet erg en soms nodig, maar welk doel dienen ze. En Saul stelt nu een regel dat alleen maar met macht en wraakzucht te maken heeft.

 

Saul wil kostte wat het kost zijn vijanden verdelgen. De overwinning die begon bij Jonathan moet een definitieve overwinning worden. God had de overwinning gegeven, zonder dat Saul er ook maar iets voor hoefde te doen en nu wil Saul nog even een daad laten zien en de vijand helemaal uitroeien. Nu is dat het ene, maar het andere is dat hij het volk verbiedt om ook maar iets te eten. De strijd had al veel van het volk gevergd en nu wil hij ook nog eens dat ze niet eten. En regel, die absoluut niet bij God vandaan komt, maar met de macht van Saul heeft te maken.

 

En als er iemand is die dat in de gaten heeft is het zijn eigen zoon Jonathan. Het volk komt in een bos met honing, maar ze durven er niet van te eten, want dat zou hun het leven kosten. Maar Jonathan wist hier niets vanaf en begint wel te eten. Als hij door het volk daarop wordt aangesproken, zegt hij dat zijn vader bezig is om het land in het ongeluk te storten.

 

Ten diepste is dat wat er gebeurt. Saul is bezig om met zijn macht het volk in het ongeluk te storten. Maar dit is wat er gebeurd als leiderschap, ook in de kerk, gericht raakt op de macht en autoriteit van de leider. Dan worden er regels gesteld, die God niet stelt. En uiteindelijk is dit wat satan heel graag wil op het moment dat God geestelijk leiders aanstelt. Ze mogen met de Geest beginnen, maar wel graag zo snel mogelijk in het vlees eindigen.

 

Gebed: HEERE God, ik bid voor elke leider over Uw eigendom, elke leider in Uw kerk. Ik bid voor hen dat ze tot hun einde toe werkelijk geestelijk leiding zullen geven en dat doen wat U van hen vraagt, zodat Uw kerk werkelijk gebouwd wordt.

 

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom