Grenzen doorbroken

 

"En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals op ons in het begin." (Handelingen 11:15)

 

Heel veel discussie zijn niet nieuw. En vooral als het over de Heilige Geest en over geloof gaat, als het gaat over radicaal tot geloof komen of bijzondere dingen die God laat gebeuren, dan zijn er altijd mensen die redenen genoeg hebben om te geloven dat het allemaal niet klopt. En vooral als je het zelf meemaakt, kan het heel frusterend zijn als er dan ongelovige reacties komen. En vaak is het nog niet uit te leggen ook. God is namelijk niet uit te leggen en zeker niet als Hij krachtig en bijzonder werkt. 

Petrus was zonder twijfel de stem van de Heilige Geest gevolgd. Niet alleen om mee te gaan met de mannen van Cornelius die hem kwamen halen, maar op het moment dat hij bij Cornelius binnenkomt weet hij ook dat God hem heeft laten zien dat hij niets meer onrein mag noemen waardoor hij ergens niet binnen zou mogen komen. En op het moment dat Petrus luistert naar dat wat de Geest hem liet zien, komt de bevestiging al snel, want op het moment dat Petrus gaat spreken blijken dat woorden van kracht te zijn.

 

Op dat moment valt de Heilige Geest op de heidenen die daar zijn. En niet alleen dat, maar de tekenen van de Geest zijn er ook bij. Het blijkt overigens op dat moment ook dat er dus geen handoplegging of waterdoop bij hoeft te komen om toch de Heilige Geest te krijgen. Hier komt eerst de Heilige Geest met kracht over degenen die het woord van Petrus aannamen en op dat geloof volgt dan nog wel de waterdoop. Maar de Heilige Geest werkt dus zeker niet altijd via bijzondere momenten en de aanname van het woord is dus al genoeg.

 

MAar het zijn wel heidenen die ook nog eens onbesneden zijn. En dat terwijl een Jood in die dagen toch echt nog steeds de enige zou moeten zijn die kon geloven. Maar God doorbreekt, na het hardnekkig ongeloof van de Joden in het algemeen alle grenzen en ook op de heidenen valt de Heilige Geest. Dit zijn woorden die we ons misschien maar moeilijk kunnen voorstellen. De achtergebleven apostelen beginnen dan ook vragen te stellen en Petrus wordt ter verantwoording geroepen omdat hij bij onreine mensen naar binnen is gegaan.

 

Petrus vertelt dan slechts wat er is gebeurd. En Petrus bedacht daarbij dat dit de woorden van Jezus waren dat de gelovige met de Heilige Geest gedoopt zou worden. En wat blijkt er dan? Dat op het moment dat dit gebeurt bij mensen buiten de apostelkring, dan komen ook de tekenen erbij en gaan ook deze mensen in tongen spreken. Het zijn dus niet alleen de apostelen die deze gaven hebben gekregen, maar iedere gelovige ontvangt dit hier. Petrus heeft het zelfs over 'dezelfde gaven als wij'.

 

Deze geschiedenis zet de weg helemaal open voor jou en mij. Deze geschiedenis geeft alle ruimte om vanaf nu aan te nemen dat de Heilige Geest, met alle bijzondere gaven erbij, ook beschikbaar is buiten de apostelkring. Zodat nieuwe apostelen ontstaan en het Koninkrijk tot op de dag van vandaag door zal blijven gaan.

 

Gebed: Heilige Geest, U doorbreekt alle grenzen en U deelt rijk uit van Uw gaven. Vul mij meer en meer met Uw gaven.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom