Heilige Geest: Hij wijst de weg van de waarheid

 

"Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen." (Johannes 16:13)

 

Is het Evangelie groter dan de boodschap die Jezus heeft gebracht op aarde? Is er meer te zeggen dan wat Jezus heeft volbracht? Velen denken van niet, vergeving is alles waar het om gaat. In dat geval zouden we de brieven van het Nieuwe Testament wel kunnen afschaffen. Maar het is ook Jezus Zelf die zegt dat er meer is dat van belang is, maar dat op het moment dat Hij de laatste woorden uitspreekt, Zijn discipelen dit niet kunnen verdragen.

En wat belooft Jezus dan? Nadat Hij eerst al over de 'erbij geroepene' heeft gesproken, gaat Hij nog iets uitleggen van wat de Geest van God gaat doen. We stonden al eerder bij dit vers even stil en toen zeiden we al dat de Geest de gelovige in de waarheid zal leiden. Hij zal in de waarheid de weg wijzen. Dat is meer dan alleen vertellen of de apostelen straks moeten overvaren of niet. Dat is meer dan alleen ons vertellen wat God van ons vraagt. In de waarheid de weg wijzen maakt ook duidelijk dat de Heilige Geest door Zijn werk in ons, de waarheid van de leugen zal onderscheiden. Hij zal ons leiden in de weg van de waarheid. Hij geeft onderscheid in je binnenste, waardoor wij, geleidt door de Heilige Geest, het verschil tussen de leugen en de waarheid kunnen weten.

 

Als jij de Heilige Geest echt de ruimte wil geven in je leven, besef dan dus dat als jij aanvoelt wat de waarheid is in een bepaalde situatie dat dit de Heilige Geest kan zijn. Dat begint met je hiervan bewust worden en die gedachten die je over waarheid of leugen soms hebt, analyseren zodat je zult ontdekken welke momenten de stem van God je de weg wijst in de waarheid.

 

Maar Jezus zegt ook, nadat Hij had gezegd dat Hij nog meer te zeggen had, maar dat dit voor nu teveel is, dat de Heilige Geest zal komen om de toekomstige dingen ook nog bekend te maken. Alles wat God richting de toekomst nog belangrijk vindt, maar wat niet uitgesproken is door Jezus, zal de Heilige Geest afmaken. En dat is niet alleen voor toen. Natuurlijk zijn er nog Bijbelboeken in het Nieuwe Testament bijgekomen. Maar, we zien ook in het boek Handelingen dat de apostelen soms voor situaties komen te staan, waar de Bijbel geen letterlijk antwoord op geeft.

 

Maar juist daarom is de Heilige Geest Degene die erbij geroepen is. Hij neemt de leiding in je leven op het moment dat dit nodig is. Hij laat je de dingen zien, waar de Bijbel niets over zegt. Eenvoudig omdat dit toen totaal nog niet aan de orde is. Biddend en wandelend met God, geeft Zijn Geest antwoorden over de weg en de toekomst, ook als het over dingen gaat, waar de Bijbel ons geen antwoord op geeft. Dat zal nooit tegen de Bijbel ingaan, maar het zal je wel leiding geven in specifieke situaties.

 

Gebed: Heilige Geest, ik geloof dat ik steeds dankbaarder wordt dat U in mij woont. U kunt mij de weg wijzen, tussen alle leugens van deze wereld door en U kunt mij dingen laten zien, die ik moet weten. Ik sta open voor meer van Uw leiding.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom