Heilige Geest: erbij geroepen

 

"En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn." (Johannes 14:16 en 17)

 

Als we in het Nieuwe Testament kijken wat Jezus Zelf over de Heilige Geest zegt, vallen er een paar dingen op. De eerste keer dat Hij echt over de Heilige Geest spreekt is eigenlijk in Zijn afscheidsrede, vlak voor het Hogepriesterlijk gebed. Hij heeft net aan Zijn discipelen uitgelegd dat Hij naar Zijn Vader terug zal gaan. Maar dan doet Hij een belofte die meerdere lagen heeft.

 

 

 

Het eerste waarvoor de Heilige Geest zal komen is niet, zoals we vaak denken, om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het eerste waarvoor de Heilige Geest zal komen, is om te troosten. In het Grieks staat er het woord 'parakleet' dat letterlijk betekent: 'er bij geroepen'. Het is een term die komt uit de rechtspraak en heeft iets weg van iemand die ter hulp erbij geroepen wordt. Dat is het eerste waarvoor de Heilige Geest komt. En dat is dus iets dat veel breder is, dan alleen het bieden van troost. Jezus zegt ook dat de Heilige Geest hen alles zal laten herinneren. Eigenlijk is de Heilige Geest dat stuk van God dat er altijd is, om door de gelovige heen te werken. 

 

Op het moment dat je dit beperkt tot alleen troosten, ontbreekt het meest wezenlijke van de Heilige Geest. Want juist in het 'erbij roepen' zoals je een advocaat erbij roept, wordt de dimensie totaal anders. In elke omstandigheid zal de Heilige Geest erbij zijn, zoals Jezus er nu op maar ene plaats tegelijk bij kon zijn. Eigenlijk vervangt de Heilige Geest Jezus door alomtegenwoordigheid. En waar de discipelen eerst Jezus erbij riepen om wonderen en krachten te doen, daar zal de Heilige Geest dat nu gaan doen in de discipelen.

 

Jezus zegt dat dit de Geest van de Waarheid is en die kan de wereld niet ontvangen. Dit wat Jezus deed op aarde, maar wat nu door mensen heen zal gaan gebeuren, dat is niet beschikbaar voor de wereld. De wereld kent de Geest niet, maar door Jezus heen zullen Zijn discipelen Hem wel kennen. En de belofte die daarbij gelijk al in meekomt is dat de Heilige Geest in hen zal wonen. Eigenlijk vertegenwoordigt de Heilige Geest Jezus compleet in de gelovige op een alomtegenwoordige manier. 

 

En op deze manier wil de Geest in jouw leven aanwezig zijn. Hij wil je Jezus' kracht en macht geven door in jou te wonen. Als we straks het boek Handelingen bekijken, blijkt dat de Heilige Geest bij het geloof er vaak met heel veel vervulling bijkomt. Dan overweldigt Hij werkelijk en zal Hij Zich gedragen als de 'erbij geroepene', zodat al Gods eigenschappen zoveel als Hij nodig vindt in je kunnen zijn. Tekenen en krachten van Jezus worden dan dus ook zichtbaar in jou!

 

Gebed: Heilige Geest, door het geloof woont U nu al in mij, maar ik denk dat ik nog veel te vaak Uw stem niet goed genoeg opmerk. Leert U mij om echt opmerkzaam te zijn op wat U wilt en hoe U in mijn leven werkt.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom