Heilige Geest en David

 

"De Geest van de HEERE heeft door mij gesproken, en Zijn woord is op mijn tong." (2 Samuël 23:2)

 

Ik weet niet wat jij ervaart van dat wat God jou wil zeggen waarvan Hij wilt dat jij het ook door gaat geven, want profetie is soms heel lastig. En zolang we profetie een beetje in de Oude Testament kunnen laten, is het allemaal best leuk, maar als we geloven dat Gods Geest niet veranderd, dan komt ineens de profetie van het Oude Testament heel dichtbij en zeker als we over een poosje ook de gave van profetie nog tegenkomen in het Nieuwe Testament. Maar hier legt David ons iets uit hoe het werkt met profetie, want daar heeft hij het over.

Het blijkt uit het derde vers dat de woorden van God, die David heeft gesproken alles te maken hebben met wat er in de toekomst zou gebeuren. Het gaat hier dus om profetie. Profetie is, zeker in het Oude Testament een uitspraak van datgene wat in de toekomst gaat gebeuren. Hier gaat het om de profetie van de Messias. Er zal een Heerser komen over alle mensen. Profetie in het Oude Testament hoeft niet altijd profetie te zijn, het kan ook een oordeelsaankondiging zijn. 

 

Maar wat er belangrijk is, is wat er gebeurt door de Geest van God. David maakt ons in ene zin duidelijk hoe profetie 'werkt'. Profetie is dus niet iets waar wij invloed op kunnen hebben. Tenminste niet in de zin dat het de ontvanger overkomt. Want David overkomt het in zijn leven dat de Geest van de HEERE tot hem spreekt. Daar heeft niemand invloed op, maar het feit dat hij de stem van de HEERE verstond, maakt wel dat profetie is tegen te houden. En misschien ben je nu geneigd om te zeggen dat deze vorm van spreken nu niet meer gebeurt door God, want we hebben nu de Bijbel. 

 

De Bijbel is echter in de gelovige niet de enige manier waardoor God spreekt. We zeggen wel als er dingen misgaan in ons leven dat dit Gods spreken is, van een overlijden gaat ook een spreken van God uit. In die situaties maakt het niet uit dat dit niet door de Bijbel gebeurt. Maar wat nu als God het nodig vindt dat jij en ik Zijn woorden horen die Hij wil dat we gaan doorgeven? Want dat is wat David vooral doet. Hij zegt iets, waarvan God tot hem sprak en waardoor de woorden van God op zijn tong waren.

 

Geloof jij dat God altijd Dezelfde is? Dan is de vraag wat jij en ik vandaag van David kunnen leren? Blijkbaar heeft God hem woorden gegeven om uit te spreken, maar om dat te kunnen moest hij wel openstaan om die woorden te horen. En daar zit misschien juist wel het moeilijke voor ons. Want op welk moment spreekt God en op welk moment bedenk jijzelf van alles? Of durf jij voorzichtig alvast te beginnen te vertrouwen dat God door Zijn Geest ook jou woorden wil geven, waarin Hij je leidt, maar waardoor jij ook dingen mag zien, die van belang zijn om door te geven. En het kenmerk dat bovenaan staat? Ze zullen nooit Gods Woord tegenspreken.

 

Gebed: Heilige Geest, profetie is eigenlijk veel makkelijker als ik het in het Oude Testament achterlaat, maar ik geloof dat U niet verandert en daarom wil ik leren om Uw stem te verstaan om dat wat U soms wilt dat ik mag doorgeven, duidelijk wordt voor mij.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom