Heb jij de Heilige Geest ontvangen

 

"Paulus zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is." (Handelingen 19:2)

 

Misschien dat je nog niet overtuigd bent van het feit dat jij en ik de Heilige Geest echt nodig hebben. Het zou kunnen dat je denkt dat dit allemaal niet belangrijk is. Of dat je denkt dat de Heilige Geest alleen nodig is om je te overtuigen van je zonden. Dat laatste is wel duidelijk dat dit geen argument is omdat Paulus het werk van de Geest in de gelovige nooit koppelt aan overtuiging van zonde. Het is in het Nieuwe Testament duidelijk dat de Heilige Geest in de gelovige vooral nodig is om de gemeente te bouwen en zodat we vruchten dragen.

De vraag van Paulus, die we even als een van de eerste dingen behandelen om de noodzaak van de Heilige Geest even sterk te onderstrepen, maakt dus duidelijk dat de Heilige Geest niet automatisch in je leven komt. Deels is de Heilige Geest wel in de gelovige aanwezig, maar de echte vervulling van de Heilige Geest blijkt niet vanzelfsprekend te zijn. De discipelen die Paulus in dit gedeelte ontmoet, bleken de Heilige Geest nog niet ontvangen te hebben, of in ieder geval niet zodanig de vervulling met de Heilige Geest te hebben ontvangen dat de kracht en de tekenen van de Heilige Geest in hun leven zichtbaar waren. Wellicht dat de vruchten wel zichtbaar waren, maar de tekenen en wonderen ontbraken. En waarschijnlijk viel het vooral op doordat ze niet in tongen, in vreemde talen spraken.

 

Op het moment dat Paulus hen namelijk de handen oplegt, komt de Heilige Geest over hen en spreken ze direct in tongentaal. Blijkbaar is de echte doop in de Heilige Geest, de echte vervulling met de Heilige Geest iets dat zichtbaar is in je leven. En het op die manier ontvangen van de Heilige Geest is geen automatisme en tegelijk is Paulus nogal verwontwaardigd dat ze die vervulling met de Heilige Geest missen. Het is dus blijkbaar nogal belangrijk dat de vervulling met de Heilige Geest er moet zijn, want Paulus neemt direct stappen om dit te veranderen.

 

Ik ben er van overtuigd dat de kerk waar de vervulling met de Heilige Geest ontbreekt, een kerk is die niet tot haar bestemming komt. En als het dan gaat over al die gaven van de Heilige Geest, dan is dit iets dat de kerk van toen, maar niet minder ook de kerk van nu, absoluut nodig heeft om een levende kerk te zijn.

 

Heb jij de Heilige Geest ontvangen? In 'het ontvangen van iets' zit niet alleen een geven, maar ook de daad van ontvangen. Heb jij de vervulling met de Heilige Geest ontvangen? Functioneert de Heilige Geest echt in jou? In de vruchten, zeker, maar ook in de krachten en tekenen?

 

In de kracht van de Heilige Geest is de kerk tot grote, Goddelijke dingen in staat en die zijn nodig om de kerk, om het Koninkrijk hier op aarde te bouwen. We gaan op zoek naar alles van de Heilige Geest, maar vooral ook op zoek naar persoonlijke vervulling. 

 

Gebed: Heilige Geest, vul mij meer met Uzelf en leer mij om U te ontvangen, ook als dit soms met dingen gepaard gaat die ik eng vind of die ik niet gewend ben, maar ik wil helemaal vervuld zijn met U, ik wil ondergedompeld worden in U.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom