Mijn geweten is gereinigd

 

"Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Hogepriester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water." (Hebreeën 10:19-21)

 

Misschien dacht je de afgelopen maand wel regelmatig: "Wat is het toch allemaal veel theoretisch onderwijs." En dan heb je gelijk, ik had dat gevoel ook regelmatig. En toch is dat onderwijs zo ontzettend belangrijk. Soms mis je dan de directe toepassing in de praktijk en lijkt het niet compleet. En als je de hoofdstukken gelezen hebt tussen de tekst van gisteren en vandaag, dan blijft het gaan over het volmaakte Offer en het onvolmaakte offer. Het gaat telkens over Jezus en Mozes. Maar als je al dit onderwijs hebt laten binnenkomen, dan kunnen we nu een conclusie trekken.

Als je gelooft dat Jezus het ware Offer is dat ons echt met God verzoend en dat Jezus als Koning en Priester ons weer terugbrengt in de gemeenschap met God, dan is je hart gereinigd van je slechte geweten. Door het geloof heeft Jezus je geweten hersteld. Voel je dat altijd zo? Nee, maar dit is wel de waarheid die Gods Woord ons geeft. En hoe meer je in dit geloof leeft, hoe meer je geweten gezuiverd wordt. Dat is de kracht van het bloed van Jezus. Blijven we zondaar tot onze laatste snik en overwinnen we de zonden nooit? Dat is een leugen. Er zullen altijd zonden blijven, maar door de nieuwe en levende weg van de verzoening door Jezus te gaan, breken zonden in je leven af. Dat is de absolute kracht van Jezus als Hogepriester.

 

Maar daardoor mag je ook zeker weten dat je echt mag naderen tot God. Je bent helemaal welkom, als je over deze Weg, die nieuwe en levende Weg, over de Weg Jezus tot God gaat. En dan mag je geweten je niet meer aanklagen, want dan weet je door het geloof dat God geen zonden meer ziet in jouw leven. En soms moet je er misschien wel heel concreet om vragen of God je geweten echt wil reinigen. Maar dat is dan voor jouw beleving omdat er zonden op je netvlies staan die niet weg willen. Maar vanuit God mag je werkelijk naderen met een rein geweten en schoon hart.

 

Er is namelijk een Priester met al de eigenschappen van de afgelopen dagen die met Zijn Eigen lichaam door het voorhangsel is gegaan. God was onzichtbaar, maar door Jezus is de weg naar het Vaderhart opengescheurd. God scheurde Zelf, vanwege het leven van Jezus, het voorhangsel open. Van Boven naar beneden.

 

Met alles wat je bezighoudt, je mag gaan tot in het heiligdom, tot in het Vaderhart van God. Zo welkom ben je door het volmaakte offer van Jezus! Het offer van Jezus legt elke aanklager het zwijgen op. Met vrijmoedigheid mag je in volle zekerheid naderen tot God!

 

Gebed: Heerlijke God, U aanbid ik omdat ik mag komen tot in Uw hart. Alles is volmaakt volbracht door Uw Zoon. Zijn offer is volmaakt. Hij is de Eeuwige, maar ook de Hogepriester. De toegang is vrij en mijn geweten is gereinigd.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom