God is almachtig

Thema: God is…

“Want ík weet: de HEERE is groot; onze Heere gaat alle goden te boven. Al wat de HEERE behaagt, doet Hij, in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle diepe wateren.” (Psalm 135:5 en 6)

Het is misschien de meest gehoorde kritische vraag als je iemand die niet gelooft vertelt dat jij in God gelooft: De vraag waarom er zoveel ellendige dingen gebeuren als God almachtig zou zijn. En dan lijkt het wel of Gods almacht zich moet bewijzen in een wereld waar alles goed zou gaan. Eerlijk is dit niet om dit zo tegen elkaar uit te spelen. Met deze vraag zou je dus eigenlijk ook een antwoord moeten geven op de vraag waarom God niet ingrijpt, terwijl Hij almachtig is. En dan kom je vanzelf uit bij onze keuzes, waarmee wij voor de ellende hebben gezorgd, die God niet wilde en toch liet gebeuren omdat Hij ons een vrije wil gaf.

God is almachtig! Vooral in het Oude Testament kom je daar veel teksten over tegen. Teksten die misschien ook nog wel wat bijzonder zijn. God gaat alle goden te boven, dat lezen we veel. Toch zou je bijna moeten zeggen: “Dat is nogal logisch, want die goden zijn slechts van hout en steen of in het beste geval zit er achter al die afgoden een demon, zoals Paulus ons schrijft. Dus ja, wat stellen die goden voor, waar God boven staat. De dichter van Psalm 135 zet daar nog iets naast als het over Gods almacht gaat.

Al wat de HEER behaagd doet Hij! Juist dit maakt ook duidelijk hoe Zijn almacht werkt. Ondanks dat God almachtig is, doet Hij er niet altijd alles mee. Zijn almacht zet Hij in voor dat wat Hij behaagt. Of dat behagen nu positief of negatief is, God maakt keuzes om Zijn almacht te gebruiken. Hij is zo almachtig dat Hij die almacht ook niet kan gebruiken. Hij kan het toelaten dat waar Hij voor had kunnen ingrijpen, maar waar Hij dit niet deed. God kan alles. Er is niets te bedenken wat God niet kan.

Je zou nog zonde tegenover Zijn almacht kunnen zetten. God kan niet zondigen. Maar zodra je dat zegt kom je toch aan Zijn almacht. Zijn heiligheid maakt dat God niet zal zondigen, al zou Hij dat wel kunnen. Weet je wat het gevaar is met al die eigenschappen van God? Het gevaar is dat je ze tegen elkaar gaat uitspelen, maar al die eigenschappen van God maken Hem tot Wie Hij is en al die eigenschappen doen dat in volmaakte harmonie. Als je dus spreekt over Gods almacht, moet je daar ook bij blijven en deze niet uitspelen door een schijnbare tegenstellen. Gods almacht is juist een bemoediging voor ons op die momenten dat ons leven een kant op gaat die onbestuurbaar lijkt te zijn.

Of het nu op aarde of in de hemel is, God is tot alles in staat. Niets is er dat buiten Zijn almacht valt en dat maakt dat er ook werkelijk niets hopeloos is. En blijf dit altijd vanuit Zijn liefde zien, zodra je dat loslaat komen de vragen of God Zijn almacht wel wil gebruiken. Blijft daarbij altijd beseffen dat Hij het beste voor je zoekt. En gelijk aan Zijn almacht zullen we de volgende keer zien dat Hij ook alwetend is.

Gebed: HEER, U kunt alles, niets gaat buiten Uw almacht om. U geeft mij hoop, omdat U alles kunt, hoe onmogelijk het er soms ook uitziet.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu