Geloof om genezen te zijn

Thema: Op pad met Paulus

“Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem doordringend aan en toen hij zag dat hij geloof had om gezond te worden.” (Handelingen 14:9)

Heb je geloof nodig om genezing te kunnen ontvangen? Er zijn dan direct mensen die zeggen dat dit nodig is en als je genoeg geloof heeft is er niemand die ziek hoeft te blijven. Met andere woorden: Genezing is beschikbaar nu en altijd als je maar genoeg geloof hebt. Klopt dat nu of niet? Ik denk dat dit haaks staat op de gebroken wereld waar we tegelijk ook onderdeel van zijn. Dat zou betekenen dat wij, met voldoende geloof, zelf het leven in de hand hebben. Daarom is genezing ook een gave van de Geest, waarvan geldt dat Hij dat geeft op het moment en aan wie Hij dat wil. Toch kom je ook daarmee in de knel als je de geschiedenis van Paulus en Barnabas in Lystre en Derbe leest. Als Paulus genoeg geloof ziet, geneest hij namelijk.

Hoe zit dat nu echt? Is hier iets over te zeggen dat in balans is. Ik geloof dat dit zeker in balans kan zijn, zonder dat je gelijk een welvaartsevangelie gaan verkondigen waarbij je zegt dat iedereen kan genezen en waardoor je beschadigde mensen krijgt bij wie dat niet gebeurt terwijl ze wel geloof hadden. Als je de situatie bekijkt bij Paulus en Barnabas dan spelen daar een aantal dingen mee. Paulus ontmoet daar een kreupele man die nog nooit heeft kunnen lopen. Die man staat niet op zichzelf. Hij is onderdeel van het geheel. En dat geheel is de menigte die uitgelopen was om Paulus te horen preken. Daar hoorde deze man bij. Paulus brengt daar aan een menigte het Evangelie en in die menigte ziet hij deze man zitten.

We hebben al eerder gezien dat God bij Zijn Woord tekenen geeft als bewijzen. Dat mag nooit ontbreken en dat is ook een opdracht. Dus genezingen moeten gebeuren, alleen is dat niet afhankelijk van de zieke, maar van het moment van genezing dat God geeft en het geloof van de gelovige die genezing uitspreekt. Dat is duidelijk als je het Evangelie leest. Wat heeft het er hier dan mee te maken dat als Paulus het geloof ziet, hij pas aan deze genezing begint? Wat denk jij wat er zou gebeuren op het moment dat deze man niet het geloof had dat God hem zou kunnen genezen?

De enige manier om dat te begrijpen is als je je even inleeft in zijn situatie. Hij heeft nog nooit kunnen lopen. En dan komt er ineens zo’n man als Paulus. Als er een wonder gebeurt is het nodig dat God ook wel de ruimte krijgt om dat wonder te doen. En in deze situatie zou het wonder gebeuren, maar heeft Paulus ook het geloof van die man nodig. Als die man het niet had, was hij namelijk passief gebleven. Stel je voor dat jij nog nooit hebt kunnen lopen en dan kom ik bij je langs en God gaat een wonder doen. Dat staat vast, maar jij gelooft niet dat het kan. Dan zeg ik tegen je: “Sta op en ga lopen”. Wat denk jij dat jij doet op het moment dat jij er niets van gelooft? Dan zeg jij: “Ik kan niet lopen, doe niet zo raar”.

Dat is een hele logische reactie van iemand die niet kan lopen. Niets vreemds aan. Maar ja, God doet onmerkbaar wel het wonder. Dan zou je dus wel kunnen lopen, alleen omdat jij niet gelooft dat het kan, blijf je zitten. Een soortgelijke situatie had ik pas zelf. Toen mijn vrouw door corona getroffen was en niets meer kon, bleef ik er heel kort bovenop zitten. Ik wilde niet dat ze over haar grenzen ging. Vooral omdat we eerst heel bang waren dat ze daardoor nog verder achteruit zou gaan. Vervolgens bad er iemand om een wonder en ik kon voor iedereen geloven in een wonder, maar in onze eigen situatie niet. Ik bleef vooral beschermen. Tot het moment dat ik dacht: Stel dat God een wonder heeft gedaan door dat gebed, dan komen we er niet eens achter, want ik geef haar niet eens de ruimte om genezen te kunnen zijn.

Dat is waar het hier bij Paulus precies over gaat als hij het geloof ziet. Het is geen voorwaarde dat God daarna pas kan genezen, het gaat erom dat die man genezen kan zijn. Hij is het wel door wat Paulus deed, maar hij moet ook nog geloven dat hij als genezen kan leven en daar is geloof voor nodig. Want tegen een kreupele man zeggen dat hij moet opstaan, dan moet hij durven geloven dat het kan. Het is dus niet zo dat je met genoeg geloof altijd zal genezen, maar met genoeg geloof durf je genezen te zijn als God de genezing heeft gegeven. En dat is wat anders. Dan blijft er ook ruimte voor gebrokenheid op het moment dat God de genezing nog niet heeft geven. Dan kan het zelfs zo zijn dat je het toch probeert omdat je genoeg geloof hebt en dat het niet kan omdat de genezing nog niet is gegeven. Dan is er balans, ook rond deze vragen.

Gebed: Heer, ik dank U dat U geneest, maar ik dank U ook dat het niet van mijn geloof afhangt of U het doet, maar dat U mijn geloof gebruikt dat ik durf te vertrouwen dat U het gedaan hebt of kan doen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu