Oppassen voor struikelen

Thema: Op weg naar Golgotha

“Wee de wereld vanwege al haar struikelblokken, want het is noodzakelijk dat er struikelblokken komen; maar wee die mens door wie zo’n struikelblok er komt!” (Mattheüs 18:7)

Er zijn momenten dat je echt het gevoel hebt dat Jezus in raadselen spreekt. Of dat Hij in ieder geval opmerkingen maakt, waarvan je denkt: Is dat echt zo? Nadat Hij aan heeft gegeven dat de kleinste in het Koninkrijk de grootste zal zijn lijkt Hij met een waarschuwing te komen, maar die waarschuwing trekt Hij gelijk veel breder dan die waarschuwing waarmee Hij aansluit bij degenen die als een kind geloven. Eigenlijk wordt het duidelijk dat wat we de vorige keer al gezien hebben, ook de richting is waarin Jezus heeft gesproken. Hij heeft het in de eerste plaats namelijk over de kinderen of zij die slechts als kind kunnen geloven. Pas in tweede instantie zegt Hij daarmee dat wij als een kind moeten geloven. Dat blijkt wel in dat wat Hij daarna zegt.

Jezus zegt dan niet dat als je iemand die als een kind is gaan geloven laat struikelen dat het slecht met je afloopt, maar Hij heeft het over ‘een van deze kleinen’. Dan heeft Hij het letterlijk over kinderen of die mensen die door een beperking niet verder komen dan het denken van een kind. Als je zo iemand laat struikelen in het geloof, dan kun je beter maar met een molensteen om je nek in de zee gegooid worden, dan dat God je hierover zou oordelen. Alsof je met die molensteen het oordeel zou ontlopen. Het is dan ook maar beeldspraak op dit punt van Jezus.

Er zijn namelijk twee soorten mensen die kunnen struikelen. De kinderen en degenen die verstandelijk kind zijn gebleven. Zij kunnen dat zelf niet voorkomen omdat ze niet zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen en dan komt het oordeel aan hen die hen laten struikelen. En struikelen kun je dan uitleggen als een boodschap verkondigen die hen bij Jezus vandaan zal houden. Op dat moment spreekt Jezus over degenen die dat doen een wee uit. Dat noemt Jezus dan ook gelijk de wereld. In dit geval is het woord ‘kosmos’ in het Grieks niet de schepping, maar de mensenwereld die zonder God leeft en ‘die kleinen’ laat struikelen.

En dan zijn er ook nog volwassen mensen die wel verantwoordelijkheid kunnen dragen. Dan zegt Jezus niet dat degenen die hen zouden laten struikelen het oordeel ontvangen, want over ons, die als verantwoordelijke mensen worden gezien zegt Jezus dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor het struikelen. Jezus laat hoe dan ook duidelijk weten dat de wereld vol zal zijn met struikelblokken, die moeten er zijn. En dat is zo’n uitspraak van Jezus die als een raadsel voelt. Het is noodzakelijk dat die struikelblokken er zijn. Dat is een raadselachtige uitspraak en niemand weet echt goed wat Jezus daarmee heeft bedoeld. Gaat dit over de verleidingen die bij het einde der tijden horen? Of is dit omdat satan heerschappij heeft over deze wereld?

Jezus maakt het niet verder duidelijk. Alsof het niet zo belangrijk is hoe dat die verleidingen en struikelblokken er zullen zijn. Het feit is dat ze er zijn. Als wij ze zouden neerleggen voor eenvoudigen die geen verantwoordelijkheid kunnen dragen, dan is het wel duidelijk, maar hoe roept Jezus ons op hoe we struikelen moeten voorkomen? Hij neemt ook hierbij hele heftige woorden in Zijn mond en daardoor wordt wel duidelijk hoe serieus Jezus het hier neemt met struikelen. Je kunt beter je hand of je voet afhakken of je oog eruit rukken, dan veroordeeld te worden als dit je laat struikelen. Het zijn nogal geen woorden. Maar Jezus maakt heel duidelijk dat de eeuwigheid zonder Hem zo verschrikkelijk is, dat een leven met een half lichaam het waard zou zijn om dat te voorkomen.

En weet je, ik geloof dat als je met Jezus leeft, dat dit niet een waarschuwing is die voor ons geldt, maar het zet het wel op scherp als het gaat over de verkondiging van het Evangelie. Afval van gelovigen is onmogelijk, maar degenen die struikelblokken leggen, daar gaat wel de waarschuwing tegen. Wee hen, zegt Jezus. Laten we juist hen dan ook maar het Evangelie verkondigen, zodat ze ermee zullen stoppen en dat dit risico wordt verkleint. Denk dus vanuit de kracht van het Evangelie en niet vanuit wat er met de struikelblokken gebeurt. Gebruik het Evangelie als de kracht om het te veranderen.

Gebed: Heer, bewaar mij in ieder geval voor dwalingen waardoor ik toch struikelblokken zou opwerpen en laat mij U Evangelie vol kracht brengen ook aan hen over wie U een wee uitspreekt.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu