Hoeveel mag Jezus je kosten?

Thema: Op weg met Jezus

"Daarom zeg Ik u: Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief." (Lukas 7:47)

Wat mag Jezus jou eigenlijk kosten? Dat is echt zo’n vraag die je vaak hoort als het bijvoorbeeld over de kerk in de verdrukking gaat en dan komt er de vraag achteraan of wij ook ons leven over zouden hebben voor Jezus. Op deze manier bedoel ik hem niet. Ik bedoel ook niet of je wel genoeg over hebt voor de collecte op zondag of voor andere bijdragen in je gemeente. Dat laatste is zeker wel belangrijk, want anders is het onmogelijk dat de plaatselijke kerk blijft bestaan en als die verdwijnt, raakt ook God weg uit je dorp of stad. Toch is dat niet wat ik vooral wil zeggen met die vraag. De vraag ligt een laag dieper.

Hoeveel mag Jezus jou kosten? En dan gaat het in de eerste plaats over hoe je Hem aanbidt. Niet aanbidden met tijdens de aanbidding in de dienst, maar aanbidden met je leven en je levensstijl. Wat mag Jezus je dan kosten. Op welke manier eer jij Jezus om Wie Hij is? Ik denk dat die vraag de bodem is van je geloofsleven en je relatie met God. Dat daar je giften uit voortkomen en zelfs dat je dan je leven voor je geloof wilt over hebben dat hoort er wel bij, maar ik wil met je naar de juiste houding waaruit je dit doet.

Ik moet je eerlijk zeggen dat ik kriebels krijg van collecteoproepen met de zin erbij dat God je dan zal zegenen. Alsof dat de houding moet zijn waarom je geeft. Al zou God je niet zegenen, zou je dan ook nog geven? Durf eens naar die laag dieper te gaan en jezelf af te vragen wat je Jezus wilt geven, alleen om Wie Hij is, zonder een tegenreactie te verwachten, zonder er iets mee te willen verdienen.

Er komt een vrouw bij Jezus, terwijl Jezus bij een Farizeeër in huis aanlag om te eten. Die Farizeeër had Jezus uitgenodigd. De bedoelingen van deze man zijn niet direct duidelijk, maar het zou al een wonder op zichzelf zijn als deze man geen bijbedoelingen had. En dan komt er een vrouw binnen, waarvan de Farzieeër weet dat het een zondige vrouw is. Wellicht stond deze vrouw zo bekend in de stad. In ieder geval heeft Simon, de Farizeeër zijn oordeel gelijk al klaar. En het ergste moet dan nog komen.

De vrouw heeft een fles met zalfolie bij zich. Ongetwijfeld was de prijs enorm. Lukas zegt daar niets over. Uit de andere Evangeliën weten we dat er een parallelgedeelte is waaruit we zouden kunnen opmaken dat deze zalf erg duur was. Het zou kunnen dat dit de zalf is die iedereen tijdens zijn leven probeerde te verzamelen ter voorbereiding op de eigen begrafenis. Dan is ook duidelijk waarom Jezus zegt dat deze vrouw dit ter voorbereiding op Zijn begrafenis doet. Het lijken bij Lukas vooral bijzaken te zijn. Het gaat ergens anders over.

Het gaat over een vrouw die veel is vergeven en daarom alles over heeft voor Jezus, zelfs haar eigen waardige uitvaart, zou je kunnen zeggen. Iets dat echt belangrijk was in die tijd. En dan Simon. Het doel dat hij Jezus had uitgenodigd? In ieder geval niet om Hem te eren en te aanbidden om Wie Hij is. Zelfs geen begroetingskus en zelfs de voeten van Jezus had hij niet gewassen. Dit is het contrast waar het over gaat. Het gaat niet over wat er gegeven wordt, het gaat er over hoe je vol dankbaarheid Jezus met alles dat je hebt, aanbidt. Ben je Simon, die zichzelf rechtvaardigt en uiteindelijk Jezus niet aanbidt en eert of ben je zoals die vrouw: Veel vergeven en daarom geef je Jezus veel eer.

Hoeveel mag Jezus jou kosten? Niet alleen in wat je in de collecte stopt, maar in wat jij Hem geeft uit jouw aanbidding? En heb je gezien dat iedereen het mag zien van deze vrouw, die slecht bekend stond. De schaamte voorbij omdat Jezus alle eer waard is. En getuigenis voor velen en het schaamrood op de kaken van Simon en al de oordelende en zelfrechtvaardigende mensen die zeggen te geloven, maar waar in de aanbidding van Jezus niets van is te zien.

Gebed: Heer, U hebt mij meer dan veel vergeven en ik wil U eren in wat ik doe, in wat ik geef, in wat is zeg. Ik wil U eren met heel mijn leven voor U Die mijn Leven is.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Filippenzen 2:1-11

​1. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn,
2. maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.
3. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.
4. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.
5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,
6. Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn,
7. maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.
8. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.
9. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,
10. opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn,
11. en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als...

Thema: Filippenzen

“Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.” (Filippenzen 2:1 en 2)

Ja als, dan misschien. Maar wat nu als het niet zo is? Herken jij dat je bij het woordje ‘als’ al heel snel aan twee mogelijkheden denkt? Als het wel of als het niet. Met dat lastige woordje ‘als’ begint Paulus het tweede hoofdstuk van de brief aan de gemeente in Filippi. Het is een van de mooiste hoofdstukken uit de Bijbel. In de theologie wordt het ook wel de Christushymne genoemd. Een lofzang op Christus. En toch is het een lastig hoofdstuk om zomaar even los te lezen. En waar dat mee te maken heeft? Met dat woordje ‘als’.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu