Hoeveel mag Jezus je kosten?

Thema: Op weg met Jezus

"Daarom zeg Ik u: Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief." (Lukas 7:47)

Wat mag Jezus jou eigenlijk kosten? Dat is echt zo’n vraag die je vaak hoort als het bijvoorbeeld over de kerk in de verdrukking gaat en dan komt er de vraag achteraan of wij ook ons leven over zouden hebben voor Jezus. Op deze manier bedoel ik hem niet. Ik bedoel ook niet of je wel genoeg over hebt voor de collecte op zondag of voor andere bijdragen in je gemeente. Dat laatste is zeker wel belangrijk, want anders is het onmogelijk dat de plaatselijke kerk blijft bestaan en als die verdwijnt, raakt ook God weg uit je dorp of stad. Toch is dat niet wat ik vooral wil zeggen met die vraag. De vraag ligt een laag dieper.

Hoeveel mag Jezus jou kosten? En dan gaat het in de eerste plaats over hoe je Hem aanbidt. Niet aanbidden met tijdens de aanbidding in de dienst, maar aanbidden met je leven en je levensstijl. Wat mag Jezus je dan kosten. Op welke manier eer jij Jezus om Wie Hij is? Ik denk dat die vraag de bodem is van je geloofsleven en je relatie met God. Dat daar je giften uit voortkomen en zelfs dat je dan je leven voor je geloof wilt over hebben dat hoort er wel bij, maar ik wil met je naar de juiste houding waaruit je dit doet.

Ik moet je eerlijk zeggen dat ik kriebels krijg van collecteoproepen met de zin erbij dat God je dan zal zegenen. Alsof dat de houding moet zijn waarom je geeft. Al zou God je niet zegenen, zou je dan ook nog geven? Durf eens naar die laag dieper te gaan en jezelf af te vragen wat je Jezus wilt geven, alleen om Wie Hij is, zonder een tegenreactie te verwachten, zonder er iets mee te willen verdienen.

Er komt een vrouw bij Jezus, terwijl Jezus bij een Farizeeër in huis aanlag om te eten. Die Farizeeër had Jezus uitgenodigd. De bedoelingen van deze man zijn niet direct duidelijk, maar het zou al een wonder op zichzelf zijn als deze man geen bijbedoelingen had. En dan komt er een vrouw binnen, waarvan de Farzieeër weet dat het een zondige vrouw is. Wellicht stond deze vrouw zo bekend in de stad. In ieder geval heeft Simon, de Farizeeër zijn oordeel gelijk al klaar. En het ergste moet dan nog komen.

De vrouw heeft een fles met zalfolie bij zich. Ongetwijfeld was de prijs enorm. Lukas zegt daar niets over. Uit de andere Evangeliën weten we dat er een parallelgedeelte is waaruit we zouden kunnen opmaken dat deze zalf erg duur was. Het zou kunnen dat dit de zalf is die iedereen tijdens zijn leven probeerde te verzamelen ter voorbereiding op de eigen begrafenis. Dan is ook duidelijk waarom Jezus zegt dat deze vrouw dit ter voorbereiding op Zijn begrafenis doet. Het lijken bij Lukas vooral bijzaken te zijn. Het gaat ergens anders over.

Het gaat over een vrouw die veel is vergeven en daarom alles over heeft voor Jezus, zelfs haar eigen waardige uitvaart, zou je kunnen zeggen. Iets dat echt belangrijk was in die tijd. En dan Simon. Het doel dat hij Jezus had uitgenodigd? In ieder geval niet om Hem te eren en te aanbidden om Wie Hij is. Zelfs geen begroetingskus en zelfs de voeten van Jezus had hij niet gewassen. Dit is het contrast waar het over gaat. Het gaat niet over wat er gegeven wordt, het gaat er over hoe je vol dankbaarheid Jezus met alles dat je hebt, aanbidt. Ben je Simon, die zichzelf rechtvaardigt en uiteindelijk Jezus niet aanbidt en eert of ben je zoals die vrouw: Veel vergeven en daarom geef je Jezus veel eer.

Hoeveel mag Jezus jou kosten? Niet alleen in wat je in de collecte stopt, maar in wat jij Hem geeft uit jouw aanbidding? En heb je gezien dat iedereen het mag zien van deze vrouw, die slecht bekend stond. De schaamte voorbij omdat Jezus alle eer waard is. En getuigenis voor velen en het schaamrood op de kaken van Simon en al de oordelende en zelfrechtvaardigende mensen die zeggen te geloven, maar waar in de aanbidding van Jezus niets van is te zien.

Gebed: Heer, U hebt mij meer dan veel vergeven en ik wil U eren in wat ik doe, in wat ik geef, in wat is zeg. Ik wil U eren met heel mijn leven voor U Die mijn Leven is.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 5:13-26

13  Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.
14  Want de hele wet wordt in één woord vervuld, [namelijk] hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
15  Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.
16  Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.
17  Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.
18  Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
19  Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
20  afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
21  jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
22  De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
23  Daartegen richt de wet zich niet.
24  Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
25  Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.
26  Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

16 aug 2020
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Mookhoek (PKN)
23 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
30 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in ter Aar (PKN)
06 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Heesselt (PKN)
13 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (Herv)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Geloof in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #11

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

In de vrucht van de Geest zit ook geloof. Als je nu scherp genoeg bent, zou je zeggen: “Dat kan helemaal niet, want bij de vrucht van de Geest gaat het om je karakter en geloof is geen karaktereigenschap”. En dan heb je helemaal gelijk. De karaktertrek geloof bestaat inderdaad niet. Je kunt hooguit nog zeggen dat je goedgelovig bent, maar dat is qua vertaling geen optie. Dat klinkt trouwens ook niet heel erg positief.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu