Verdeling over het hele land

Thema: Bouwen is de opdracht

"De vorsten van het volk woonden in Jeruzalem, maar de rest van het volk wierp het lot om één op de tien van het volk naar voren te brengen om in Jeruzalem, de heilige stad, te gaan wonen, en negen op de tien in de andere steden." (Nehemia 11:1)

Als je nu alle mensen met Joods bloed inschrijft in een register om er zo voor te zorgen dat Jeruzalem genoeg inwoners krijgt, wat gebeurt er dan met de rest van het land? Dat is een vraag die je misschien zou vergeten, omdat ineens het Loofhuttenfeest en de verootmoediging van het volk er tussendoor kwam. Je zou ook kunnen zeggen: Als je alle christenen in Nederland vraag om in ene stad te gaan wonen, wat gebeurt er dan met de rest van het land? Ja, dat is een lastige vraag omdat wij daar nogal eens naar lijken te neigen.

Er lijkt wel even een pauze te zijn geweest in het boek Nehemia. Misschien ook wel omdat door die inschrijving in die nieuwe registers, al het volk in Jeruzalem was en dat de reden was dat het hele volk vroeg naar de wet van God. Daarmee heeft het bevolken van Jeruzalem dus even stilgelegen.

Het gaat hier natuurlijk om Jeruzalem en het volk van Israël en kunnen wij hier eigenlijk wel iets over zeggen met betrekking tot onze eigen situatie? Je zou bijna zeggen dat je er niet echt iets mee kunt. Toch neig ik naar een kleine les uit dit hoofdstuk. Op het moment dat Nehemia op zoek ging naar meer inwoners voor Jeruzalem was dat wat God hem ingaf niet voor niets. Uiteindelijk kwamen er zoveel mensen in het register te staan dat hij daar wel tien keer Jeruzalem mee zou kunnen vullen. De afspraak wordt dat er 1 op de 10 mensen die ingeschreven werden in Jeruzalem zouden gaan wonen 

We hebben vooral telkens de lijn getrokken tussen de kerk en de samenleving, maar misschien kun je hier ook nog een andere lijn uit trekken. Jeruzalem als de Godsstad, hoeveel mensen wil je daar hebben, als je daar iets over te zeggen had? En nog opmerkelijker is dat er voor geloot worden en degenen die wel vrijwillig naar Jeruzalem kwamen werden apart gezegend door het volk. Onder het volk is een onderverdeling van priesters, Levieten, tempeldienaren en het gewone volk. Het lijkt erop dat alles rondom de tempel in ieder geval in Jeruzalem gaat wonen en dat het lot vooral moet aanwijzen wie er van het gewone volk gaan wonen in Jeruzalem.

Bij ons lijkt het wel eens zo op: Er ontstaat ergens een kerk en de mensen gaan er omheen wonen. Wij hebben zelfs een complete Biblebelt ontwikkeld, maar ondertussen ook grote evangelicale enclaves. Dat wordt hier bij Nehemia voorkomen. Het lot bepaald wie er in Jeruzalem moet gaan wonen en het mag maximaal 10% zijn. De rest van het land moet ook bewoond worden. Wat is nu onze les? Als wij geloven dat wij een taak hebben in deze wereld, kan het dan zo zijn dat we allemaal bij elkaar gaan wonen? Nehemia laat niet iedereen in Jeruzalem wonen, heel bewust. Velen blijven op de plaats waar ze al waren en dat was op de plaats waar hun bezit was. Dat was in Israël natuurlijk meer dan alleen je huis, dat was iets dat je in erfbezit had. Daar, op de plaats waar ze thuishoorden, daar moesten ze blijven, slechts 10% moest uiteindelijk rondom de tempel in Jeruzalem gaan wonen en daar speelde ook het lot nog een rol in.

Stel je voor dat wij ons afzonderen in onze 'Jeruzalems'. Of hebben we dat al gedaan? Zijn er in ons land ook niet hele streken waar bijna geen christen meer woont? Mooi om een overvol 'Jerzuzalem' te hebben, maar is dat de bedoeling, of heb je in de eerste plaats je roeping op de plaats die je van God hebt gekregen? Tot het moment dat God je zegt je op een andere plaats te willen gebruiken. Koester daarom ook je omgeving, zolang God niet een 'lot' op jou laat vallen. Je bent ingeschreven in het register van het hemelse Jeruzalem, maar het betekent niet dat je in die hemelse sferen moet blijven, je moet in de eerste plaats als hemelburger, telkens terug naar de plaats die God je heeft gegeven op aarde om dat christen te zijn, zodat ook daar je buren, je omgeving zal horen over Jezus.

Gebed: Heer, misschien lagen de verhoudingen in Israël anders dan bij ons en Nehemia leeft als een echte Jood ook nog eens onder Uw Eigen volk Israël, maar toch wil ook ik vooral luisteren naar Uw bedoeling met mijn leven en de plaats die U mij geeft.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De doop als beginpunt

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.” (Mattheüs 3:15)

Als Jezus zegt dat we gezonden worden zoals Hij, dan komt daar nog wel een vraag bij kijken die misschien helemaal nog niet zo eenvoudig is. Want waar begon de bediening van Jezus? Dat het beginpunt van Zijn leven niet een beginpunt was dat eenvoudig is geweest, mag duidelijk zijn. Erg gewenst was Jezus niet, want een koning was voor Herodes onuitstaanbaar. Maar met het leven van Jezus is Zijn bediening nog niet begonnen. Dat duurt nog dertig jaar.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu